Міністерство енергетики України

Показані 361-380 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
361Готує протоколи засідань Комітету.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.31 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом Про публічні закупівлі
362Оприлюднює інформацію щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.32 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗабезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону Про публічні закупівлі
363Надає роз'яснення учасникам процедур закупівель щодо змісту документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.33 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниНадання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї Про публічні закупівлі
364У межах компетенції опрацьовує проекти договорів на їх відповідність вимогам документації конкурсних торгів та пропозиції учасника-переможця.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.36 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизабезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом Про публічні закупівлі
365Готує матеріали на розгляд Комітету щодо здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.35 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом Про публічні закупівлі
366Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.3 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРеспонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку Про державну статистику
367Здійснює фінансування одержувачів бюджетних коштів, які включені до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відповідний рік.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГоловний розпорядник бюджетних коштів отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань Бюджетний кодекс України
368Забезпечує планування видатків за бюджетними програмами, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем шляхом складання бюджетних запитів.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГоловні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому ними порядку Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установГоловні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм Бюджетний кодекс України
369Відкриває рахунки в Державній казначейській службі та оформлює картку із зразками підписів та відбитка печаткиЗабезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВ органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України), бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку Бюджетний кодекс України
370Готує набори даних для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства, зокрема: звіти про використання бюджетних коштів; річні плани закупівель; фінансову звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.55 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРозпорядники інформації оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а також будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
371Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.2.7. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизахист прав споживачів Про ринок електричної енергії
372Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента та Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.1. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниузагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України Про центральні органи виконавчої влади
3733.2. Здійснює науково-технічну політику в електроенергетичному комплексі.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.2. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниздійснення в межах своєї компетенції науково-технічної політики в електроенергетичному комплексі Про ринок електричної енергії
374Готує документи з оплати операцій, які здійснюються у межах реалізації проектів (програм), що фінансуються Європейським союзом та міжнародними фінансовими організаціями.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.51 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРеципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм). Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги
375Розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері державного регулювання діяльності в електроенергетичному комплексіФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.3. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українирозробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
376Здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо імплементації законодавства Європейського Союзу в сфері електроенергетикиФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.4. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниНа виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, цей Закон спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС, Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003, Директиви 2005/89/ЄС про заходи для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури Про ринок електричної енергії
377Організовує участь представників Міненерговугілля України у роботі комісій з приватизації підприємств та продажу пакетів акційУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.21 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИДо складу комісії входять за принципом однакового представництва представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в тому числі й від представницького органу трудового колективу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого уповноваженого ним органу, інші особи (або їх представники), які подали заяву на приватизацію, представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів, Антимонопольного комітету України або його територіальних відділень, органу, уповноваженого до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Відповідні органи та особи зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту одержання повідомлення про прийняття рішення щодо створення комісії делегувати до її складу своїх представників. Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представників до складу комісії, державний орган приватизації має право затвердити склад комісії без представників цих органів. за рішенням державного органу приватизації можуть створюватися постійно діючі комісії з приватизації об'єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об'єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в абзаці першому цієї частини Про приватизацію державного майна
378Здійснює в установленому порядку організаційні заходи з підготовки підприємств ПЕК до приватизаціїУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.22 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПередприватизаційна підготовка державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації Про приватизацію державного майна
379Координує, відповідно до розвитку ринкових умов, роботу державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно - технологічне) управління Об'єднаною енергетичною системою УкраїниФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.7. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українивизначає державне підприємство, яке здійснює функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3803.8. Формує та реалізує заходи щодо здійснення енергетичного наглядуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.8. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниформування державної політики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики Про ринок електричної енергії
Інформація
Працівники