Міністерство енергетики України

Показані 381-400 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
381Організовує роботу з передприватизаційної підготовки Підприємств ПЕКУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.23 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПередприватизаційна підготовка державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації Про приватизацію державного майна
382Організує розроблення складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній для несення навантаження під час проходження осінньо-зимового періодуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.9. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українисклад обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній для несення навантаження під час проходження осінньо-зимового періоду Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період
383Розробка пропозицій щодо ринкових трансформацій та цінової політики у вугільній галузіФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.2. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Моніторинг цін, збір та узагальнення отриманих даних здійснюється Міненерговугіллям. Моніторинг цін на вугілля здійснюється на підставі інформації, яка щомісяця до 20 числа подається в електронній формі Міненерговугіллю, Мінекономрозвитку, Мінфіну Держстатом, Держмитcлужбою і державними підприємствами «Держзовнішінформ», «Укрпромзовнішекспертиза», «Вугілля України», а також аналітичних оглядів внутрішнього і зовнішнього ринку вугілля та іншої інформації, отриманої в установленому порядку Про затвердження Порядку здійснення моніторингу цін на вугільну продукцію
384Здійснює розробку заходів, що направлені на удосконалення діловодства в МіністерствіЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.14 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуБере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
385Організує розроблення графіків проведення ремонту основного обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній і теплових електроцентралей; капітального ремонту і реконструкції основного обладнання гідроелектростанцій; капітального і середнього ремонту основного обладнання атомних електростанційІнші функціїДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.10. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниграфіки проведення: - ремонту основного обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній і теплових електроцентралей; - капітального ремонту і реконструкції основного обладнання гідроелектростанцій; - капітального і середнього ремонту основного обладнання атомних електростанцій Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період
386Організовує роботу з формування документів на відправкуЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.15 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуОпрацювання документів для відправлення поштовим зв'язком здійснюється службою діловодства установи відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
387Організовує роботу з відправлення вихідної кореспонденції МіністерстваЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.15 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуВихідні документи опрацьовуються і надсилаються централізовано в день їх надходження від структурних підрозділів - виконавців або не пізніше наступного робочого дня Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
388Здійснення оперативного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємств ПЕК.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.15. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міненерговугілля: подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствами Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції
389Забезпечує єдину технічну політику в галузі вугледобувного та торф’яного виробництваФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Міненерговугілля України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс) Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
390Завіряє копії документації, створеної в МіненерговугілляЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.16 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуУстанова може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу керівника установи, його заступників або керівника структурного підрозділу Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
391Організовує розроблення підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі – підприємства) у вугледобувній та торф’яній галузі, проектів планів перспективного розвитку виробництва вугілля та торфу на майбутній період. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.2 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ розробляє стратегію розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, і господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
392Організовує проведення експертизи цінності документівЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.17 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуДля організації та проведення експертизи цінності документів в установах (у разі потреби в структурних підрозділах) утворюються постійно діючі експертні комісії Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
393Узагальнення та аналіз планових показників вугледобувних підприємств, а також їх щоквартальний аналіз: – видобутку рядового вугілля та виробництва готової вугільної продукції з урахуванням її якості; – собівартості готової вугільної продукції. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.16. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міненерговугілля: 2) затверджує кожному вугледобувному підприємству окремі прогнозні щомісячні показники їх діяльності в установленому Міненерговугіллям порядку, а саме: обсяг видобутку рядового вугілля; обсяг, вартість та витрати із собівартості продукції; обсяг збитків від виробництва продукції. 3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням плану заходів, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, щомісячні показники а саме: прогнозовану вартість продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля; прогнозовані витрати, що включаються до собівартості продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції, затверджених Міненерговугіллям Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції
394Організовує розробку і здійснює періодичний контроль за ходом виконання вугледобувними та торфовидобувними підприємствами планів (програм) розвитку гірничих робітФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.3 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює внутрішній контроль, у тому числі контроль за фінансово-господарською діяльністю, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
395Організовує складання актів на знищення документів тимчасового зберіганняЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.17 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуАкт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, складається, як правило, на справи всієї установи. Якщо в акті зазначено справи кількох структурних підрозділів, їх найменування зазначаються перед групою заголовків справ цього підрозділу Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
396Організує розроблення графіків реконструкцій енергоблоків теплоелектростанційФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.11. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниМіністерству енергетики та вугільної промисловості затвердити графік реконструкцій енергоблоків теплоелектростанцій із визначенням строків фізичної реалізації проектів реконструкції, зазначених у плані реконструкції теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, та вносити до нього зміни Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей
397Організовує збереження документаційного фонду Міністерства Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.18 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуДокументи з часу створення (надходження) і до передачі до архіву установи зберігаються за місцем їх формування Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
398Організовує користування документаційним фондом МіністерстваЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.18 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуВидача справ у тимчасове користування працівникам структурних підрозділів установи здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу, в якому було сформовано справу, іншим установам - з письмового дозволу керівника установи. На видану справу складається картка - замінник. У картці зазначаються найменування структурного підрозділу, індекс справи, заголовок справи, дата її видачі, особа, якій справу видано, дата її повернення, підписи осіб, які видали та прийняли справу Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
399Організовує формування справЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.19 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуОформлення справи постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання передбачає нумерацію аркушів у справі, складення (у разі потреби) внутрішнього опису документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про особливості фізичного стану та формування справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
400Координує роботу вугледобувних та торфовидобувних підприємств із планування гірничих робіт, вибору оптимальних схем підготовки і систем розробки, впровадження заходів щодо раціонального та комплексного використання надрФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.3 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Державна політика в гірничодобувній промисловості базується на принципах: державного регулювання діяльності суб'єктів гірничих відносин в гірничодобувній промисловості; безпечної експлуатації гірничих підприємств; раціонального використання корисних копалин Гірничий закон України
Інформація
Працівники