Міністерство енергетики України

Показані 401-420 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
401Організовує зберігання справЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.19 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуСправи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через два роки після завершення їх ведення передаються до архіву установи в упорядкованому стані для подальшого зберігання та користування. Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання можуть передаватися до архіву установи за рішенням її керівника Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
402Координує виконання робіт з будівництва нових шахт.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.3 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва шахти № 10 “Нововолинська”
403Організовує підготовку до передачі до архівуЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.19 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуСправи, що передаються до архіву установи, повинні бути зв'язані належним чином Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
404Розробляє програму забезпечення надійності роботи електричних мережФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.12. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниМіністерству енергетики та вугільної промисловості щороку розробляти і до 1 травня затверджувати: програму забезпечення надійності роботи електричних мереж Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період
405Координує роботу вугледобувних підприємств із своєчасного введення у технологічні схеми діючих вугледобувних підприємств об'єктів виробничого призначення. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.3 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Реалізація проектів капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів здійснюється згідно з галузевою програмою розвитку підприємств на відповідний рік. Такі бюджетні кошти спрямовуються на будівництво об’єктів, передбачених проектом будівництва, в тому числі впровадження інноваційних технологій і нової техніки, поетапне введення яких в експлуатацію у відповідному році забезпечить збільшення обсягу видобутку вугілля і торфу Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств
406Забезпечує взаємодію з групою архівного обслуговування служби діловодства ВП «Укренергосервіс» ДП НЕК «Укренерго»Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.20 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуПередача справ до архіву установи здійснюється за графіком, погодженим з керівниками структурних підрозділів і затвердженим керівником установи Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
407Виконує оперативний контроль за видобутком вугілля підприємствами та самостійними шахтами галузі. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.4 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює внутрішній контроль, у тому числі контроль за фінансово-господарською діяльністю, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
408Організовує підготовку проектів наказів Міністерства з принципових питань, що відносяться до компетенції УправлінняЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.21 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуНа служби діловодства центральних органів виконавчої влади покладається підготовка типових інструкцій з діловодства, типових (примірних) номенклатур справ для однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням строків зберігання та погодження таких документів із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
409Координує організацію робіт із видобутку вугілля та торфу.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.5 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ затверджує галузеві програми розвитку паливно-енергетичного комплексу та здійснює контроль за їх виконанням Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
410Систематично розглядає стан діючого очисного фронту, його використання і ефективність.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.6 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює внутрішній контроль, у тому числі контроль за фінансово-господарською діяльністю, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
411Координує розробку проектів програм технічного переоснащення вугільних шахт та торф’яних підприємств в частині реконструкції, модернізації та заміни стаціонарного обладнання, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.7 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ затверджує галузеві програми розвитку паливно-енергетичного комплексу та здійснює контроль за їх виконанням Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
412Формує та готує до затвердження прогнозні річні та місячні баланси електричної енергії об`єднаної енергетичної системи України.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.16. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниформування та затвердження прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України Про ринок електричної енергії
413Розглядає та узгоджує технічні умови на нові зразки стаціонарного та електротехнічного устаткування.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.8 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює в межах компетенції науково-технічну політику в паливно-енергетичному комплексі Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
414Напрацювання пропозицій щодо розподілу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» для розгляду їх на засіданнях Галузевої комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.18. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міненерговугілля затверджує в установленому порядку обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств з урахуванням того, що він не може перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції
415Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, у межах компетенції Департаменту, аналізує випадки простою машин і механізмів, забезпечує контроль за впровадженням заходів щодо їх недопущення в майбутньому.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.9 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ формує пропозиції та заходи щодо ліквідації наслідків аварій на вугледобувних підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт інших підприємств, установ та організацій, а також населення Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
416Здійснює контроль за безперебійним забезпеченням підприємств галузі всіма видами енергії, дотриманням норм питомих витрат електроенергії та палива на виробку теплової енергії, виконанням заходів із енергозбереження.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.10 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ пункт 2 Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробити та за погодженням з НАЕР затвердити до 1 липня 2009 р. програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання пункт 5 Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України" забезпечити починаючи з 2010 року до 10 числа другого місяця, що настає за кожним півріччям, надсилання до НАЕР інформації про стан виконання галузевих програм підвищення енергоефективності і програм зменшення споживання енергоресурсів Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів
417Розробка пропозицій щодо обсягів державної підтримки в розрізі державних підприємств вугільної галузі.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.29. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерговугіллям методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та план заходів, спрямованих на поліпшення показників з виробництва та зниження витрат готової товарної вугільної продукції, скорочення збитків, і подають їх на розгляд Міненерговугіллю в установленому ним порядку Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції
418Контролює розробку та здійснення заходів з підготовки шахт до роботи в осінньо-зимовий період та в період весняної повені.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.11 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ формує та забезпечує реалізацію заходів щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
419 Аналіз виконання керівниками підприємств ПЕК умов укладених контрактів, у тому числі затвердження сум премій та інших заохочувальних виплат керівникам підприємств.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.23. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи. Система матеріального заохочення керівника підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо- господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом Про внесення зміни до Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу
420Моніторинг державної допомоги яка надається підприємствам ПЕК.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.42. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Надання Антимонопольному комітету повідомлень про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”
Інформація
Працівники