Міністерство енергетики України

Показані 421-440 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
421Здійснення постійного аналізу чинної нормативно-правової бази в частині надання державної допомоги суб’єктам господарювання.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.43. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Уповноваженим органом на підставі інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої допомоги, складається та ведеться реєстр державної допомоги за результатами проведення моніторингу державної допомоги. Реєстр державної допомоги оновлюється, зокрема даними про нову державну допомогу, що набрала чинності протягом звітного року, у тому числі про ту, надавачі якої підлягають звільненню від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу відповідно до статті 7 цього Закону. Надавачі державної допомоги зобов’язані щороку, до 1 квітня наступного року, подавати Уповноваженому органові у визначеному ним порядку інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася Про державну допомогу суб'єктам господарювання
422Надає керівництву Міненерговугілля пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади або звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій електроенергетики, що належать до сфери управління МіненерговугілляФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.24. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниздійснює добір кадрів в апарат Міненерговугілля та на посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міненерговугілля Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
423Участь в межах компетенції Департаменту, в створенні нормативно-правового забезпечення здійснення контролю та моніторингу державної допомоги підприємствам ПЕК.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.44. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”
424Організовує щорічну процедуру погодження та затвердження нормативних характеристик технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальних компаній та ДП «НЕК «Укренерго», проводить технічну експертизу розрахунків нормативних характеристик і нормативів витрат електроенергії в електричних мережах.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.26. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизатвердження нормативних характеристик технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами Про ринок електричної енергії
425Організує науково-технічну, інформаційну, видавничу діяльність, пропаганду досягнень і передового досвіду в електроенергетичній сфері.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.29. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниздійснення в межах своєї компетенції науково-технічної політики в електроенергетичному комплексі Про ринок електричної енергії
426Здійснює, відповідно до Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, протокольне забезпечення зустрічей керівництва Міністерства з іноземними делегаціями та офіційними представниками міжнародних організаційЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ п.п. 2.2.15. ПОЛОЖЕННЯ про Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗдійснює, відповідно до Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, протокольне забезпечення зустрічей керівництва Міністерства з іноземними делегаціями та офіційними представниками міжнародних організацій Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
427Здійснює оформлення необхідних документів для керівництва Міністерства, відповідно до Положення про здійснення закордонних відряджень працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ п.п. 2.2.16. ПОЛОЖЕННЯ про Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗдійснює оформлення необхідних документів для керівництва Міністерства, відповідно до Положення про здійснення закордонних відряджень працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами
428Бере участь у розгляді стандартів, норм і планових завдань із зольності, сірки, вологи видобутого і відвантаженого вугілля, розробці заходів із покращення якості вугільної та торф’яної продукції. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.12 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ формує та реалізує заходи щодо здійснення енергетичного нагляду та дотримання якості вугільної продукції Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
429Проводить оперативний облік і аналіз роботи підприємств з видобутку та переробки торфу та вносить пропозиції з поліпшення роботи підприємств з видобутку та переробки торфу.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.13 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює внутрішній контроль, у тому числі контроль за фінансово-господарською діяльністю, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
430Координує виконання заходів щодо охорони будівель і споруд на земній поверхні в зонах негативного впливу гірничих виробок. Бере участь у розробленні і контролі виконання програм із забезпечення надійної й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж вугільних підприємств.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.14 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ необхідно здійснювати: заходи охорони об'єктів будівництва від шкідливого впливу гірничих робіт; охорону гірничих виробок та родовищ корисних копалин від негативного впливу забудови та об'єктів будівництва, які знижують якість корисних копалин і промислову цінність родовища або ускладнюють його розробку Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
431Організовує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у вугільній галузі.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.15 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Цей Порядок визначає механізм формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - замовники) тематики фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, окремих їх етапів у межах визначеного замовникам для цього обсягу видатків державного бюджету та їх проведення на засадах державного замовлення (далі - замовлення) Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету
432Координує роботу галузевих науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних інститутів.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.15 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює внутрішній контроль, у тому числі контроль за фінансово-господарською діяльністю, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
433Здійснює аналіз впливу досягнень науково-технічного прогресу на підвищення ефективності роботи галузі.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.16 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Замовники подають щороку МОН в установленому ним порядку відомості про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення практичного застосування таких результатів та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох років з моменту створення такої продукції Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету
434Розглядає і погоджує технічні завдання на створення нових технологій, видів машин, обладнання і приладів, організації їх випробувань.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.17 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює в межах компетенції науково-технічну політику в паливно-енергетичному комплексі Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
435Готує пропозиції стосовно заходів з інтеграції енергетичних мереж та енергетичних ринків України до енергетичних мереж і ринків ЄСІнші функціїУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ п.п. 2.2.17. ПОЛОЖЕННЯ про Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГотує пропозиції стосовно заходів з інтеграції енергетичних мереж та енергетичних ринків України до енергетичних мереж і ринків ЄС Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
436Бере участь у розробленні проектів законодавчих та нормативно-правових актів, пов’язаних з функціонуванням та розвитком вугільної та торф’яної галузі.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.18 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Забезпечує нормативно-правове регулювання у паливно-енергетичному комплексі Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
437Бере участь у запровадженні заходів з удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств вугільної та торф’яної галузі на зовнішньому ринку.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.19 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
438Бере участь у підготовці пропозицій щодо напрямів співробітництва з іншими країнами у вугільній та торф’яній галузі за напрямками, що належать до його компетенції.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.19 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює підготовку інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та нагляд за їх реалізацією в паливно-енергетичному комплексі Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
439Готує пропозиції щодо затвердження переліку шахт, які підлягають ліквідації.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.20 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Рішення про ліквідацію гірничого підприємства приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією Міненерговугілля, погодженою в установленому порядку із заінтересованими органами виконавчої влади, в тому числі з відповідними облдержадміністраціями. Пропозиції щодо ліквідації гірничого підприємства готуються на підставі техніко-економічного обгрунтування недоцільності його подальшої експлуатації або на підставі проекту ліквідації цього підприємства Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств
440Погоджує технічне завдання на розроблення ТЕО щодо недоцільності подальшої роботи шахт, а також завдання на розроблення проектів ліквідації підприємства.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.21 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Завдання на проектування об’єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником) Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
Інформація
Працівники