Міністерство енергетики України

Показані 441-460 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
441Проводить єдину технічну політику у будівництві, удосконалення технології будівельного виробництва та проектно-кошторисної справи.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.22 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює в межах компетенції науково-технічну політику в паливно-енергетичному комплексі Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
442Начальник Управління відповідно до функціональних обов’язків забезпечує охорону державної таємниці під час проведення міжнародних зустрічей та виконання доручень з питань зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) зв’язків міжнародного співробітництва. Опрацьовує відомості стосовно міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Працює з відомостями розвідувальної інформації за окремими показниками стосовно ядерної енергетики та атомної промисловості, яка здобувається СЗР України (ст. 3.1.1, 4.4.6 ЗВДТ. Ступені секретності „Таємно”, „Цілком таємно”)Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ п.п. 2.2.18. ПОЛОЖЕННЯ про Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
443Організує виконання будівельної програми галузі та своєчасне введення в експлуатацію виробничих потужностей.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.23 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) державних підприємств, що належать до сфери його управління, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, у встановленому порядку здійснює контроль за їх виконанням Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
444Забезпечення ефективного використання капітальних вкладень.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.23 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Головний розпорядник бюджетних коштів: здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі Бюджетний кодекс України
445У межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми МіненерговугілляІнші функціїУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ п.п. 2.2.19. ПОЛОЖЕННЯ про Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
446Формує перелік об’єктів, будівництво яких виконується за рахунок коштів держбюджету.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.24 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Перелік проектів капітального будівництва підприємств, які передбачається реалізувати за рахунок бюджетних коштів, та розподіл (перерозподіл) обсягу бюджетних асигнувань затверджуються Міненерговугіллям за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств
447Виконує інші функції в межах визначених завдань УправлінняІнші функціїУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ п.п. 2.2.20. ПОЛОЖЕННЯ про Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
448Затвердження завдань на проектування об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів держбюджетуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.25 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Завдання на проектування об’єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником) Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
449Надає методичну допомогу з розроблення та виконання підприємствами заходів з технічного переоснащення шахт, їх модернізації, реконструкції, підготовки нових горизонтів та будівництва технологічних комплексів.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.26 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Міненерговугілля України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку: скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
450Бере участь у формуванні щорічного бюджетного паспорта з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягів необхідних коштів з питань фінансування будівництва, технічного переоснащення вугледобувних та торфовидобувних підприємств, науково-дослідних робіт.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.27 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми Бюджетний кодекс України
451Розробляє пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки вугледобувних та торфовидобувних підприємств.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.28 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Головний розпорядник бюджетних коштів: розробляє проекти порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, передбаченими частиною сьомою статті 20 цього Кодексу Бюджетний кодекс України
452Надає пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, консервації вугледобувних підприємств, шахтобудівельних організацій, торфовидобувних підприємств, служб замовника, наукових та проектних інститутів і організацій.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.29 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ приймає рішення про створення державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, про реорганізацію і ліквідацію державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
453Здійснює аналіз господарської діяльності підприємств відповідного галузевого спрямування, виконання керівниками підвідомчих підприємств виробничих показників, рішень Міненерговугілля в частині виконання програми розвитку гірничих робіт та за результатами такої роботи, у разі невиконання керівниками підвідомчих підприємств покладених на них обов’язків, надає пропозиції керівництву Міністерства стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності таких керівників підприємств або відповідності їх зайнятим посадам.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.30 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
454Надає пропозиції керівництву Міністерства щодо кандидатур для призначення на посади або звільнення з посад керівників підприємств вугільно-промислового та торфовидобувного комплексів, що належать до сфери управління Міненерговугілля. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.31 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ здійснює добір кадрів в апарат Міненерговугілля України та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
455Проводить семінари, наради з вугледобувними підприємствами, шахтобудівельними організаціями, науковими та проектними інститутами вугільної галузі з питань, які належать до компетенції Департаменту.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.32 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Міненерговугілля України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку: скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
456Координує роботу з удосконалення нормативної бази щодо розроблення проектно-кошторисної документації та визначення вартості ліквідаційних робіт.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.34 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
457Розглядає проектно-кошторисну документацію з ліквідації гірничих підприємств та відповідні до неї матеріали.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.35 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ затверджує проект ліквідації та консервації вугледобувного підприємства, що належить до сфери управління Міненерговугілля України Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
458Затвердження проектно-кошторисної документації з ліквідації гірничих підприємств.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.35 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Ліквідація гірничого підприємства проводиться за відповідним проектом (за наявності техніко-економічного обгрунтування - робочим проектом), який пройшов комплексну державну експертизу і затверджений Міненерговугіллям Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств
459Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам вугільної промисловості з питань реструктуризації на підставі чинних нормативно-правових актів, якими регулюється процес ліквідації гірничих підприємств.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.36 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Міненерговугілля України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку: Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
460Надає інформацію та роз'яснення щодо здійснення державної політики у сфері функціонування та розвитку вугільної та торф’яної промисловості..Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.37 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у паливно-енергетичному комплексі Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Інформація
Працівники