Міністерство енергетики України

Показані 461-480 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
461Здійснює в межах компетенції координацію роботи підприємств, установ організацій та об’єднань вугільної та торф’яної галузі, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств в вугільній та торф’яній галузі, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.38 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ розробляє стратегію розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, і господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
462У межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.39 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міненерговугілля України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
463 Визначає ризикові сфери діяльності об'єктів внутрішнього аудиту.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.2 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України4.9. Після вивчення об'єкта внутрішнього аудиту та питань, що з ним пов'язані, визначаються суттєвість помилки, ризики та оцінюється ступінь їх можливого впливу Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту
464Проводить за дорученням Міністра розгляд та аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.3 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українипроводить за дорученням керівника центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
465Підготовка заходів щодо підвищення економічної ефективності роботи підприємств паливно-енергетичного комплексуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.4. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Кабінет Міністрів приймає рішення з питань, пов'язаних із здійсненням координації діяльності державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію державної політики у відповідній сфері Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
466Внесення пропозицій щодо вдосконалення економічного механізму ціноутворення і тарифного регулюванняФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.13. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Формування та реалізацію державної політикив електроенергетиці здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та інші органи державної влади відповідно до законодавства Про ринок електричної енергії
467Надання Мінфіну копію запиту на одержання коштів разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують викоритсання коштів позики. Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.51 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВідповідальний виконавець та/або бенефіціар у п'ятиденний строк після здійснення платежів із спеціальних/транзитних рахунків подає Мінфіну копію запиту на одержання коштів разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), інформацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться видатки, або надання кредитів, із зазначенням категорії витрат, визначених договором України з МФО, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг) (якщо складення плану закупівель передбачено проектом), а також наявності погодження МФО на здійснення таких витрат або пояснення щодо причини відсутності такого погодження Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
468Подає Мінфіну та відповідальному виконавцю звіт про рух коштів на рахунку позики (крім позик, отриманих від МБРР) та про рух коштів на спеціальному рахунку.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.51 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниБенефіціар подає Мінфіну та відповідальному виконавцю звіт про рух коштів на рахунку позики (крім позик, отриманих від МБРР) та про рух коштів на спеціальному рахунку, складені згідно з додатками 8 і 9: щомісяця до 10 числа - щодо позик, залучених під державні гарантії, разом із звітом про стан використання позики і звітом про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації проекту, складеними згідно з додатками 10 і 11; щокварталу до 10 числа наступного місяця - щодо позик, залучених державою. Звіти, що подаються МФО, надаються Мінфіну в електронному вигляді з періодичністю, встановленою МФО (крім інформації, що становить банківську таємницю) Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
469Проводить оцінку визначених об’єктів внутрішнього аудиту щодо: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, з урахуванням ризикових сфер в діяльності Міненерговугілля України та підприємствах, що належать до сфери його управління, і господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності, бюджетних програмах; ефективності планування бюджетних програм, результатів у ході їх виконання на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм та іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів, звітах про виконання паспортів бюджетних програм; якості надання адміністративних послуг та інших функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління державними коштами та майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у структурі Міненерговугілля України, на підприємствах.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПідрозділ відповідно до покладених на нього завдань: проводить оцінку: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання; якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління державним майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
470Взаємодіє із Держаудитслужбою щодо погодження піврічних планів проведення внутрішнього аудиту, складених на підставі визначених ризикових сфер діяльності Міненерговугілля України, на підприємствах; забезпечує своєчасне внесення змін до піврічних планів та їх погодження з Держаудитслужбою у встановленому законодавством порядку.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.4 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
471Організовує підготовку планів роботи Міністерства, здійснює моніторинг їх виконання.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ п. 3.14 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент інформаційних технологій та інформаційно-аналітичного забезпеченняОсновними завданнями Міненерговугілля є: 1) забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі; 2) забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання; 3) здійснення державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. (п. 3) Визначає пріоритети роботи Міненерговугілля та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міненерговугілля, звіти про їх виконання (п 10 пп. 4) Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
472Планує та здійснює діяльність з внутрішнього аудиту на підставі погоджених з Держаудитслужбою піврічних планів, складених на основі попередньо визначених розпорядчими документами ризикових сфер діяльності підприємств.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.5 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українипланує, організовує та проводить внутрішні аудити Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
473Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення, прийняття управлінських рішень у галузі ПЕК щодо взаєморозрахунків підприємств, субсидіювання, пільг, компенсацій та субвенційФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.32. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію кошти перераховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку, для подальшого тспрямування їх через поточні рахунки із спеціальним режимом використання державним підприємством "Енергоринок" на рахунки виробників електроенергії, які поставляють її на оптовий ринок електроенергії, з подальшим перерахуванням таких коштів до бюджету як сплату податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість та (або) на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, або вугледобувних підприємств. Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію визначається Міненерговугіллям і Мінфіном Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій
474Планує, організовує та проводить планові внутрішні аудити відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту, а за рішенням Міністра – позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.6 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українипланує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
475Розробка пропозицій щодо покращення фінансового стану та оптимізації Оптового ринку електричної енергіїФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.33. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів . Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії Оптовий постачальник електричної енергії зобов'язаний забезпечити щоденне інформування учасників оптового ринку електричної енергії і органів виконавчої влади про стан проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії Про електроенергетику
476Письмово повідомляє Міністра для прийняття ним відповідного рішення про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.7 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниУ разі виявлення підрозділом внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, керівник підрозділу внутрішнього аудиту письмово інформує керівника установи про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту
477Подає Міністру аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.8 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниподає керівникові центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
478Участь у процесі нормативно-правового супроводження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги в УкраїніФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.34. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Мінекономіки разом з Мінпаливенерго, НАЕР, Мінвуглепромом, Мінфіном, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Держкомстатом, іншими центральними органами виконавчої влади, до компетенції яких належать питання, передбачені схваленою цим розпорядженням Концепцією, розробити та подати протягом місяця Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з її реалізації Про схвалення Концепції формування енергетичного балансу
479Звітує про результати діяльності Департаменту ВА відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.9 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизвітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Порядку та стандартів внутрішнього аудиту Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
480 Забезпечення енергетичної безпеки державиФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.2.3. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизабезпечення енергетичної безпеки України Про ринок електричної енергії
Інформація
Працівники