Міністерство енергетики України

Показані 481-500 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
481Аналіз динаміки найважливіших економічних показників Прогнозного балансу, електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на підставі інформації, наданої відповідними структурними підрозділами МіненерговугілляФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.28. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінекономіки інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення і подання Кабінетові Міністрів України Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу
482Створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.10 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПідрозділом внутрішнього аудиту установи складається та ведеться база, яка містить дані щодо об'єктів внутрішнього аудиту Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту
483збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.2.3. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизбереження цілісності, забезпечення надійного та ефективного функціонування ОЕС України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею Про ринок електричної енергії
484У разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню працівниками Департаменту ВА їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових (службових) або інших осіб Міненерговугілля України, письмово повідомляють про це Міністра для дослідження обставин та здійснення заходів відповідно до законодавства та Держаудитслужбу.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.11 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниУ разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню працівниками або керівником підрозділу внутрішнього аудиту їх обов'язків, втручання у їх діяльність посадових або інших осіб установи працівники підрозділу внутрішнього аудиту або керівник підрозділу письмово інформують про це Держфінінспекцію для дослідження нею зазначених обставин та вжиття заходів відповідно до законодавства Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту
485Забезпечує виявлення державного майна, що тимчасово не використовується, та за пропозиціями структурних підрозділів Міненерговугілля України за напрямками діяльності, готує проекти рішень Міненерговугілля України щодо його подальшого використанняУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.27 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиявляють державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання Про управління об'єктами державної власності
486У разі надходження звернень від Держаудитслужби подає протягом 10 робочих днів інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються його проведення.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.12 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниУ разі надходження звернення від Держфінінспекції керівник підрозділу внутрішнього аудиту забезпечує підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для подання керівнику установи та направлення Держфінінспекції протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту
487Організація виконання доручень з питань економічного, податкового, цінового і фінансового регулювання ПЕК, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Опрацювання відомостей розвідувальної інформації стосовно ПЕК, яка здобувається СЗР України.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.20. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів
488Веде облік Підприємств-боржників ПЕК, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутствоУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.28 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИздійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій з корпоративними правами держави, що перебувають у їх управлінні Про управління об'єктами державної власності
489Забезпечення, в межах своєї компетенції, реалізації державної політики з питань державної таємниці, здійснення контролю в Департаменті за її збереженнямФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.21. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів забезпечує в межах повноважень, передбачених законом: реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Міненерговугілля та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
490Бере участь, в межах своєї компетенції, у забезпеченні реалізації державної політики щодо відновлення платоспроможності Підприємств ПЕК та запобігання їх банкрутствуУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.29 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИздійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій з корпоративними правами держави, що перебувають у їх управлінні Про управління об'єктами державної власності
491Розглядає, в межах повноважень, запити, звернення громадян та посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організації з питань проведення внутрішнього аудиту.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.13 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВзаємодія з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та правоохоронним органами здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту в межах його повноважень відповідно до законодавства Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту
492Здійснює моніторинг енергоспоживання та розрахунків за використану електричну енергію.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 3.21. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЩомісячні граничні величини споживання електричної енергії для регіонів визначаються та затверджуються Мінпаливенерго з урахуванням стану розрахунків енергопостачальних організацій за електричну енергію, отриману на оптовому ринку електричної енергії України Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі
493Забезпечення, в межах своєї компетенції, виконання завдань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовкиФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.22. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів забезпечує в межах повноважень, передбачених законом: виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
494Готує пропозиції щодо дотримання граничних величин споживання електроенергії та потужності. Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.22. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЩомісячні граничні величини споживання електричної енергії для регіонів визначаються та затверджуються Мінпаливенерго з урахуванням стану розрахунків енергопостачальних організацій за електричну енергію, отриману на оптовому ринку електричної енергії України Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі
4953.25.1. Готує пропозиції до проекту Державного бюджету України на відповідний рік в частині передачі об’єктів соціальної інфраструктури, які обліковуються на балансах вугледобувних підприємств та розташовані на підконтрольних українській владі територіях і плануються до передачі у комунальну власність із залученням коштів з державного бюджету для здійснення відповідних заходівІнші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25.1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИВидатки, пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів житлового фонду, гуртожитків як об'єктів нерухомого майна, їх житлових комплексів та/або їх частин та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що передаються в комунальну власність (крім видатків, пов'язаних з капітальним ремонтом об'єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що передаються в комунальну власність відповідно до законів України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"), відшкодовуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на ці цілі, та пайової участі підприємств, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у розмірі по 50 відсотків суми витрат, необхідних для проведення капітального ремонту цих об'єктів. Обсяг витрат визначається комісією з питань передачі об'єктів Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
496Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за операціями з утримання апарату Міністерства, зокрема облік розрахунків із працівниками з оплати праці, облік основних засобів, матеріальних цінностей, касових операцій, проведення та облік розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом України. Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.2 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПлатник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України, вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи Податковий кодекс України
497 Готує інформацію для засобів масової інформації в межах повноважень Департаменту ВА.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.14 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українивиконує інші функції відповідно до його компетенції Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
498Підготовка проектів відповідей щодо виконання доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та інших органів виконавчої владиФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.36. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Інструкція встановлює загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в установах незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (Додатки 2-5, 13)
4993.25.2. Проводить інвентаризацію закладів оздоровлення та відпочинку, що обліковуються на балансах підприємств паливно-енергетичного комплексу та належать до сфери управління Міненерговугілля. Моніторинг кількості оздоровлених працівників паливно-енергетичного комплексу та їхніх дітей під час літньої оздоровчої кампанії. Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25.2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, у сфері управління яких перебувають державні дитячі оздоровчі заклади: вжити заходів до забезпечення їх ефективного функціонування, недопущення перепрофілювання, злиття, закриття та скорочення ліжко-місць; подавати щороку до 1 травня Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді інформацію щодо їх діяльності за формою, встановленою цим Міністерством Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих закладів
5003.25.3. Бере участь у складі атестаційної комісії під час проведення атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що обліковуються на балансах підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління МіненерговугілляІнші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25.3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИДержавну атестацію закладів усіх форм власності проводить атестаційна комісія, яка утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - уповноважений орган) залежно від місця розташування закладів, що атестуються, із залученням представників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, і громадських організацій. Типове положення про атестаційну комісію затверджується Мінсоцполітики. До складу атестаційної комісії входять представники уповноваженого органу, інших органів виконавчої влади в кількості не більше ніж п'ять осіб, які мають відповідну професійну кваліфікацію, досвід практичної роботи, володіють необхідними знаннями та навичками Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій
Інформація
Працівники