Міністерство енергетики України

Показані 501-520 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
5013.25.4. Надає роз’яснення з питань споживання пільговими категоріями громадян електричної енергії та природного газуІнші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25.4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості надавати в межах своєї компетенції роз'яснення щодо застосування державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування
5023.25.5. Здійснює роботу з підприємствами паливно-енергетичного комплексу з питань соціального захисту інвалідів та сприяння діяльності громадських організацій інвалідівІнші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25.5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИЦентральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні
503Участь в опрацюванні фінансово-економічних питань, в межах компетенції Департаменту, в контексті співпраці з міжнародними валютними організаціямиФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.38. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання розпорядниками бюджетних коштів гранту, а також контроль за його цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства
504 В межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля України;Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.15 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українивиконує інші функції відповідно до його компетенції Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
505. Підготовка проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міненерговугілля та інших проектів нормативних актів з питань, які належать до компетенції ДепартаментуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.39. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, який вносить проект акта до Кабінету Міністрів. Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до своєї компетенції Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
506Розглядає з метою затвердження проектно-кошторисну документацію на будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів держбюджетуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.25 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують: центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші органи державної влади та державні наукові організації - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 120 до 400 млн. гривень Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
507Здійснює координацію та методичне забезпечення проведення внутрішнього аудиту, а також контроль за станом цієї роботи;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.16 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українивиконує інші функції відповідно до його компетенції Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
508Розглядає з метою затвердження титульні списки на будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів держбюджетуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ3.25 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Титули об’єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю 120 млн. гривень і більше затверджуються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими органами державної влади та державними установами, державними науковими організаціями за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії
509Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міненерговугілля України;Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.17 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українивзаємодіє з іншими структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи, іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
510Виконує інші функції відповідно до його повноважень.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ п. 2.2.18 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українивиконує інші функції відповідно до його компетенції Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту
5113.25.6. Узагальнює та надає інформацію про стан виконання плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої).Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25.6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 листопада Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 грудня Кабінетові Міністрів України Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки
512Бере участь у роботі з оформлення документів, які надаються до правоохоронних органів щодо відшкодування шкоди, заподіяної нестачами і крадіжками.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.23 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГоловний бухгалтер бере участь в оформленні матеріалів, пов"язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі, крадіжки і псування активі підприємства Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
513Погоджує облікову політику підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПідприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
514Надає пропозиції щодо визначення шляхів відновлення платоспроможності Підприємств-боржників ПЕК або визнання їх банкрутамиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.32 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИздійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій з корпоративними правами держави, що перебувають у їх управлінні Про управління об'єктами державної власності
515Готує проекти рішень про ліквідацію Підприємств ПЕК (крім гірничих підприємств, рішення про ліквідацію яких приймається Кабінетом Міністрів України)Управління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.35 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИприймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності Про управління об'єктами державної власності
516Бере участь у розробленні або самостійно розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.12 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПроекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно доКонституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем'єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з дотриманням вимог цього Регламенту Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
517Формує за поданням структурних підрозділів Міненерговугілля України пропозиції до переліку об’єктів, що не підлягають приватизаціїУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.10 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
518В межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 19 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниформування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань Про запобігання корупції
519виконує доручення щодо цивільного захисту (Цивільної оборони України), які містять інформацію про дислокацію або характеристики запасного пункту управління Міненерговугілля, обсяг мобілізаційних запасів матеріально-технічних засобів, дислокацію складів.Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 18 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
520Забезпечує здійснення заходів направлених на реформування ринку електричної енергіїФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.5. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українистворення умов для ефективного функціонування ліквідного ринку електричної енергії та його розвитку Про ринок електричної енергії
Інформація
Працівники