Міністерство енергетики України

Показані 521-540 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
521Розглядає в установленому порядку пропозиції щодо передачі державного майна в оренду (надає узгоджені пропозиції щодо умов договору оренди),в т.ч. з урахуванням галузевих особливостейУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.14 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИнадають орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі Про управління об'єктами державної власності
522Розглядає в установленому порядку пропозиції щодо передачі державного майна в концесію, в т.ч. з урахуванням галузевих особливостейУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.14 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПропозиції щодо переліку конкретних об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади Про концесії
523Опрацьовує в установленому порядку, в межах компетенції, матеріали щодо списання державного майна (крім об’єктів незавершеного будівництва), готує проекти відповідних рішень Міненерговугілля УкраїниУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.16 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИСписання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власностівиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
524Реалізує комплекс заходів, необхідних для впровадження повномасштабного ринку електричної енергії в Україні та для роботи електроенергетичної галузі в умовах функціонування нової моделі ринку електричної енергіїФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.6. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниФормування та реалізацію державної політики в електроенергетиці здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, та інші органи державної влади відповідно до законодавства Про ринок електричної енергії
525Опрацьовує в установленому порядку, в межах компетенції, матеріали щодо відчуження державного майна (крім об’єктів незавершеного будівництва), готує проекти відповідних рішень Міненерговугілля УкраїниУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.16 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИВідчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власностівиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
526Спільно з структурними підрозділами Міненерговугілля України розглядає питання повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, після припинення договору орендиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.15 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
527організовує та здійснює контроль за перепускною системою в адмінбудинках, контролює дії служби охорони щодо запобігання несанкціонованому винесенню з будинків матеріальних цінностей;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 11 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
528здійснює заходи щодо забезпечення стабільної роботи оргтехніки та контролює виконання умов укладених договорів з цих питань;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 12 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
529здійснює організаційні заходи щодо участі керівництва Міністерства в усіх планових та позапланових заходах (засіданнях Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, зарубіжних поїздках, колегіях, нарадах, зустрічах, симпозіумах тощо);Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 4 розділу ІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
530Здійснює аналіз господарської діяльності підприємств, установ та організацій електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля, виконання ними виробничих показників, рішень Міненерговугілля та за результатами такої роботи, у разі невиконання керівниками зазначених підприємств покладених на них обов’язків, вносить пропозиції керівництву Міненерговугілля стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності таких керівників підприємств або відповідності їх зайнятим посадам.Інші функціїДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.23 Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниорганізовує планово-фінансову роботу в апараті Міненерговугілля, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
531Готує та розміщує інформацію про бюджет на веб-сайті Міністерства Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.55 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниІнформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту Бюджетний кодекс України
532Розробка пропозицій щодо ринкових трансформацій та цінової політики у нафто-газовій галузяхФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.2. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити до 1 липня 2017 р. вчинення передбачених пунктом 13 Положення, затвердженого цією постановою, дій щодо розрахунку ціни природного газу на рівні імпортного паритету та розміщення на власному офіційному веб-сайті інформації про таку ціну і про деякі умови виконання спеціальних обов'язків, які покладаються на суб'єктів ринку природного газу Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
533надає пропозиції до кошторису видатків за програмою 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості";Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 17 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
534розробляє та надає на затвердження пропозиції до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг Міненерговугілля відповідно до затвердженого кошторису видатків; Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 17 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
535забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштівЗабезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 17 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗдійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організація та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі Бюджетний кодекс України
536Працює з документами про забезпечення фінансування заходів технічного захисту інформації за результатами перевірки стану ТЗІ в центральному апараті Міністерства. Ст. 1.12.2, 1.12.5, 4.11.11, 4.9.16 ЗВДТ. Сутність секретності «Таємно».Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 18 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
537здійснює заходи щодо забезпечення стабільної роботи міського, міжміського, міжнародного, спеціального внутрішнього зв’язку та контролює виконання умов укладеного договору з цього питання;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 12 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
538здійснює заходи щодо забезпечення стабільної роботи охоронної та спостережної системи;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 12 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
539Ініціює, бере участь у розробці та надає у межах компетенції пропозиції до проектів державних та галузевих програм, планів та стратегій розвитку, нормативно-правових актів з питань стратегічного розвитку та реформування ПЕК, у тому числі щодо його окремих галузей.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕК ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИп. 3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниузагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
540Забезпечує організацію виконання та підготовку інформації щодо стану виконання окремих законів України, актів Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕК ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИп. 3.2 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниузагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України Про центральні органи виконавчої влади
Інформація
Працівники