Міністерство енергетики України

Показані 541-560 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
541Забезпечує підготовку пропозицій щодо пріоритетів діяльності та планів роботи Міністерства.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕК ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИп. 3.3 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВизначає пріоритети роботи Міненерговугілля та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міненерговугілля, звіти про їх виконання Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
542Розглядає запити та звернення народних депутатів України, підприємств, організацій, громадян, що відносяться до завдань Департаменту, готує до них необхідні аналітичні, довідкові та інші матеріали.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕК ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИп. 3.4 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗдійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міненерговугілля, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
543Забезпечує проведення організаційних заходів щодо корпоратизації державних Підприємств ПЕКУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.17 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИЗасновниками відкритих акціонерних товариств, що створюються відповідно до цього Указу на базі загальнодержавної власності, з боку держави є органи, уповноважені управляти цим майном: центральні органи державної виконавчої влади, інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи та обласні державні адміністрації Про корпоратизацію підприємств
544Готує інформацію та оприлюднює на єдиному веб-порталі використання публічних коштів: - обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань – всього та в розрізі бюджетних програм; - обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету – всього та в розрізі бюджетних програм; - інформацію про укладені договори та про стан їх виконання; - кількість службових відряджень.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.55 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниІнформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Про відкритість використання публічних коштів
545Організовує розгляд та погодження в установленому порядку планів санації у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами державиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.30 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПлани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження план санації та мирова угода затвердженню господарським судом не підлягають, а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
546Організовує розгляд та погодження в установленому порядку мирових угод (змін та доповнень до них) у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами державиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.30 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПлани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження план санації та мирова угода затвердженню господарським судом не підлягають, а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
547Організовує розгляд та погодження в установленому порядку переліків ліквідаційних мас у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами державиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп.3.1.30 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПлани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження план санації та мирова угода затвердженню господарським судом не підлягають, а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
548В установленому порядку за дорученням керівництва Міненерговугілля України бере участь у призначенні господарським судом керуючих санацією, ліквідаторів державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами державиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.31 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПризначення керуючих санацією, ліквідаторів державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, здійснюється господарським судом за участю органу, уповноваженого управляти державним майном Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
549Здійснює представництво інтересів Міністерства на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами державиУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.33 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИУ разі порушення провадження у справі про банкрутство державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, участь у зборах кредиторів та роботі комітету кредиторів можуть брати з правом дорадчого голосу представники органу, уповноваженого управляти державним майном Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
550Складає кошториси, плани асигнувань та розрахунки до них за бюджетними програмами, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВідповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів Бюджетний кодекс України
551Розробляє паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГоловний розпорядник бюджетних коштів розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) Бюджетний кодекс України
552Здійснює моніторинг виконання прогнозних обсягів накопичення вугілля на складах електростанцій для виробництва електричної енергії відповідно до прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи УкраїниІнші функціїДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.18. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українинакопичення необхідних запасів вугілля в обсягах відповідно до затвердженого графіка накопичення вугілля на складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей
553Складає та подає Державній казначейській службі розподіл показників зведеного кошторису, плану асигнувань та оформлює реєстри змін до них.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українирозпорядники, які отримали від органів Казначейства витяг, повинні подати цим органам розподіли показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
554Здійснює контроль та аналіз виконання енергопостачальними компаніями організаційно-технічних заходів щодо зниження технологічних витрат електроенергії у засобах її передачі, проводить аналіз витрат електроенергії у цілому по Міненерговугілля, за формами відомчої статистичної звітностіФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп.3.25. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниМіністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити починаючи з 1998 року організацію робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за новими методиками на підприємствах, в установах та організаціях за розподілом відповідно до пункту 2 цієї постанови
555Формує бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність з питань бюджетного фінансування та подає відповідним органам виконавчої влади у встановленому порядку.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІп.3.11 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГоловний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог Бюджетний кодекс України
556Надає Фонду державного майна України згоду на передачу об’єктів державної власності до статутних капіталів господарських товариствУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.38 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИдають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності до статутних капіталів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави Про управління об'єктами державної власності
557Розглядає запити підприємств ПЕК щодо оформлення свідоцтва про право власності за державою на державне нерухоме майно, що перебуває в управлінні Міненерговугілля УкраїниУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.39 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
558Координує діяльність комісій з припинення діяльності та ліквідаційних комісій Підприємств ПЕК, що припиняються та ліквідуються за рішенням Міненерговугілля України (крім ліквідаційних комісій гірничих підприємств, рішення про ліквідацію яких приймається Кабінетом Міністрів України)Управління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.36 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
559Веде облік Підприємств ПЕК, що перебувають у процедурі ліквідації за рішенням Міненерговугілля України (крім гірничих підприємств, рішення про ліквідацію яких приймається Кабінетом Міністрів України), банкрутствіУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.37 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
560Здійснює інші функції, відповідно до покладених на Департамент завданьУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.47 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИвиконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
Інформація
Працівники