Служба безпеки України

Показані 1-16 із 16 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1зобов'язана здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою УкраїниІнформаційнаПро Службу безпеки України
2зобов'язана здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордономКонтрольПро Службу безпеки України
3зобов'язана виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, проводити їх досудове розслідування розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних правопорушеньКонтрольПро Службу безпеки України
4зобов'язана здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти УкраїниКонтрольПро Службу безпеки України
5зобов'язана забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднаньКонтрольПро Службу безпеки України
6зобов'язана здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарстваКонтрольПро Службу безпеки України
7зобов'язана брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України "Про державну таємницю"( 3855-12 ) та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам УкраїниКонтрольПро Службу безпеки України
8зобов'язана здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпекиКонтрольПро Службу безпеки України
9зобов'язана у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осібКонтрольПро Службу безпеки України
10зобов'язана сприяти Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону УкраїниКонтрольПро Службу безпеки України
11зобов'язана сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуаційОрганізаційнаПро Службу безпеки України
12зобов'язана подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, допомогу органам Національної поліції, іншим правоохоронним органам у боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушеньОрганізаційнаПро Службу безпеки України
13зобов'язана брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил, приймати рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країнуОрганізаційнаПро Службу безпеки України
14зобов'язана проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки УкраїниОрганізаційнаПро Службу безпеки України
15зобов'язана виконувати за дорученням Президента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки державиОрганізаційнаПро Службу безпеки України
16зобов'язана брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робітОрганізаційнаПро Службу безпеки України
Інформація
Працівники
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта