Суб'єкти владних повноважень

Показані 1-20 із 20 записів.
#НазваЄДРПОУФункціїЗавданняУ сферіФункціональний аналіз
  
1Міністерство аграрної політики та продовольства України37471967102
Визначає пріоритети,
Забезпечує реалізацію державної політики,
Забезпечує формування державної політики,
Здійснює державне регулювання,
Реалізує державну політику,
Формує державну політику
Аграрна наука,
Безпечність та окремі показники якості харчових продуктів,
Безпечність харчових продуктів,
Ветеринарна медицина,
Виноградарство,
Виноробство,
Виробництво та обіг органічної продукції (сировини),
Водний транспорт,
Державна аграрна політика,
Дорадча діяльність,
Лісове господарство,
Міграція,
Мисливське господарство,
Нагляд (контроль) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу,
Насінництво,
Охорона прав на сорти рослин,
Охорона, використання та відтворення водних біоресурсів,
Переробна промисловість,
Природні біологічні ресурси,
Продовольча безпека держави,
Регулювання безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства,
Регулювання рибальства ,
Родючість ґрунтів,
Розвиток сільських територій,
Розсадництво,
Рослинництво,
Сільське господарство,
Садівництво,
Тваринництво,
Технічна політика у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу,
Харчова промисловість,
Хмелярство
Так
2Міністерство внутрішніх справ України0003268466
Забезпечує формування державної політики,
Здійснює державне регулювання,
Реалізує державну політику
Атмосферне повітря,
Гідрометеорологічна діяльність,
Державний кордон,
Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення охорони інтересів суспільства і держави,
Захист державного кордону та охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні,
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідація надзвичайних ситуацій, рятувальна справа, діяльність аварійно-рятувальних служб,
Надання поліцейських послуг,
Надзвичайні ситуації,
Охорона прав і свобод людини,
Поводження з вибуховими матеріалами,
Цивільний захист
Ні
3Міністерство екології та природних ресурсів України37552996184
Забезпечує нормативно-правове регулювання,
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Атмосферне повітря,
Біологічна безпека,
Використання земель,
Використання надр,
Водні ресурси,
Генетична безпека,
Геологічне вивчення та раціональне використання надр,
Державна екологічна експертиза,
Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі,
Екологічна безпека,
Збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї,
Збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі,
Здійснення державного геологічного контролю,
Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи,
Надзвичайні ситуації,
Організація охорони та використання природно-заповідного фонду,
Охорона атмосферного повітря,
Охорона навколишнього природного середовища,
Охорона та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціональне використання водних ресурсів,
Охорона та раціональне використання земель,
Поводження з відходами,
Поводження з відходами, у тому числі радіоактивними,
Поводження з пестицидами та агрохімікатами,
Природні біологічні ресурси,
Радіаційний захист,
Раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів,
Ядерно-промисловий комплекс
Ні
4Міністерство економіки України37508596334
Готує пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики,
Готує пропозиції щодо формування державної політики,
Забезпечує державне регулювання,
Забезпечує реалізацію державної політики,
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Єдина зовнішньоекономічна політика, політика інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ,
Єдина митно-тарифна політика,
Інвестиційна політика,
Інтелектуальна власність,
Вища освіта*,
Державні та публічні закупівлі,
Державні та публічні закупівлі*,
Державна економічна політика у сфері безпеки та оборони,
Державна статистика,
Державне врядування,
Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів,
Державний матеріальний резерв,
Державний ринковий нагляд,
Державно-приватне партнерство,
Економічне і соціальне співробітництво України з ЄС,
Економічний розвиток,
Експортний контроль,
Залучення міжнародної технічної допомоги,
Захист прав споживачів,
Здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон,
Зовнішньоекономічна політика,
Контроль за цінами,
Координація діяльності з реалізації державного оборонного замовлення,
Надання адміністративних послуг,
Національна безпека та оборона,
Організація та контроль за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,
Питання ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
Промислова політика ,
Реєстрація юридичних подій,
Регуляторна політика ,
Розвиток малого та середнього підприємництва,
Розвиток підприємництва,
Соціальна політика,
Створення і функціонування індустріальних парків,
Торгівля та побутові послуги,
Управління об’єктами державної власності,
Функціонування і розвиток оборонно-промислового комплексу, розвиток науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки
Так
5Міністерство енергетики України37471933747
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Вугільно-промисловий комплекс,
Електроенергетичний комплекс,
Нафтогазовий комплекс,
Торфодобувний комплекс,
Ядерно-промисловий комплекс
Так
6Міністерство закордонних справ України0002662093
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Зовнішні зносини
Ні
7Міністерство інфраструктури України37472062276
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Формує пріоритети розвитку
Інноваційно-інвестиційна політика,
Авіаційний транспорт та використання повітряного простору України,
Автомобільний транспорт,
Водний транспорт,
Впровадження страхування на транспорті,
Дорожнє господарство,
Дорожнє господарство*,
Залізничний транспорт,
Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства,
Надання послуг поштового зв’язку,
Наука,
Наука і техніка,
Послуги зв’язку та пошти,
Розвиток транспортної інфраструктури*,
Трубопровідний транспорт,
Фінансовий сектор
Так
8Міністерство молоді та спорту України3864988186
Бере участь у реалізації державної політики,
Бере участь у формуванні державної політики,
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Волонтерська діяльність,
Молодіжна сфера*,
Національно-патріотичне виховання*,
Питання сім’ї
Так
9Міністерство оборони України00034022118
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Розробляє концептуальні основи державної
Державна космічна політика в частині щодо створення та використання космічної техніки військового призначення, а також разом з ДКА - космічної техніки подвійного призначення,
Національна безпека та оборона,
Політика з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період
Ні
10Міністерство освіти і науки України386211851347
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Інноваційна діяльність,
Вища освіта*,
Дошкільна освіта,
Здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності,
Освіта,
Підвищення кваліфікації,
Повна загальна середня освіта,
Професійна освіта,
Трансфер (передача) технологій,
Так
11Міністерство охорони здоров'я України000129251892
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів,
Епідеміологічний нагляд (спостереження),
Захист населення від інфекційних хвороб,
Контроль якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів,
Медичні послуги,
Наркотичні засоби та психотропні речовини,
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,
Охорона здоров’я,
Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням,
Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,
Санітарне та епідемічне благополуччя населення
Так
12Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 37471928797
Забезпечує реалізацію державної політики,
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Благоустрій населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання,
Будівництво,
Житлова політика,
Збереження традиційного характеру середовища населених пунктів,
Промисловість будівельних матеріалів,
Регіональна політика,
Регіональна політика*
Так
13Міністерство соціальної політики України37567866114
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Державне соціальне страхування,
Загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування, пенсійне забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню,
Зайнятість населення,
Захист прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну,
Здійснення державного гірничого нагляду,
Міжнаціональні відносини,
Надзвичайні ситуації,
Поводження з вибуховими матеріалами,
Політика у сфері волонтерської діяльності,
Праця,
Промислова безпека,
Протидія торгівлі людьми
Так
14Міністерство фінансів України00013480113
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Боротьба з відмиванням грошей,
Бухгалтерський облік,
Видобуток, виробництво, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку,
Використання надр,
Випуск і проведення лотерей,
Державна бюджетна політика,
Державне врядування,
Державний внутрішній фінансовий контроль,
Державний пробірний контроль,
Запобігання і протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму*,
Казначейське обслуговування бюджетних коштів,
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства,
Організація та контроль за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,
Податкова політика,
Фінансовий сектор
Так
15Міністерство юстиції України00015622884
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Формує державну політику
Банкрутство,
Банкрутство та санація,
Використання електронного цифрового підпису,
Нотаріат,
Організація примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб),
Правова освіта та правова обізнаність, інформування населення, доступ громадян до джерел правової інформації,
Правова політика,
Правова політика*,
Примусове виконання рішень судів та інших органів,
Реєстрація юридичних подій
Так
16Державне агентство України з управління зоною відчудження000000000
Ні
17Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України4044621048
Ні
18Міністерство цифрової трансформації000000000
Ні
19Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України0184
Ні
20Міністерство культури та інформаційної політики України00
Ні