Завдання регулювання

Показані 181-200 із 1 259 записів.
#НазваСтрокиГрупа завданьРеформаНПА
 
181Наділення органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового Бюджетного та і Податкового кодексів30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
182Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення доходної бази місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
183Забезпечення міста Києва належним фінансовим ресурсом для виконання столичних функцій30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
184Забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
185Надання права органам місцевого самоврядування обслуговувати місцеві бюджети за доходами і видатками спеціального фонду в банківських установах, обраних за відкритими процедурами закупівель. Встановлення чітких строків (до 5 днів) проходження платіжних доручень місцевих бюджетів у системі Державної казначейської служби та посилення відповідальності таких органів і їх посадових осіб за порушення строків30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
186Реформування податку на нерухомість відповідно до європейської практики (зарахування до місцевих бюджетів), надання органам місцевого самоврядування права визначати ставки та базу оподаткування з урахуванням соціально-економічного становища на відповідній території та граничних обмежень, визначених законом30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
187Запровадження горизонтальної системи вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме не вилучати усі понадпланові доходи у заможних громад і водночас відійти від повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвитку30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
188Запровадження формульних розрахунків галузевих трансфертів відповідно до оновлених стандартів надання послуг та фінансових нормативів їх забезпечення на одного отримувача послуги30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
189Спрощення механізмів доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
190Забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов’язані з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури30.03.2015Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядуванняДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
191Формування самодостатніх громад31.12.2015Формування самодостатніх громадДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
192Забезпечення принципу, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу місцевого самоврядування одного рівня, та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад31.12.2015Формування самодостатніх громадДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
193Визначення критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин)31.12.2015Формування самодостатніх громадДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
194Запровадження зміни меж територіальних громад виключно з урахуванням попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад31.12.2015Формування самодостатніх громадДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
195Територіальна організація влади на місцевому рівні31.12.2015Територіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
196Внесення змін до Конституції України, що забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади31.12.2015Територіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
197Забезпечення деконцентрації та децентралізації повноважень згідно з Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та Європейською хартією місцевого самоврядування. Реорганізація місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу31.12.2015Територіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
198Реформування системи територіальних органів центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, усунення дублювання їх повноважень31.12.2015Територіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
199Забезпечення професійності та політичної нейтральності представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та посадових осіб цих органів31.12.2015Територіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
200Удосконалення інструментів Державного фонду регіонального розвитку: спрямування всіх капітальних трансфертів у регіони лише через Державний фонд регіонального розвитку; забезпечення фінансування через цей фонд проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків Державного фонду регіонального розвитку між регіонами України передбачати як додаток до Державного бюджету України31.12.2015Територіальна організація влади на місцевому рівніДецентралізаціяУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»