Завдання регулювання

Показані 261-280 із 1 259 записів.
#НазваСтрокиГрупа завданьРеформаНПА
 
261Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС31.12.2017Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
262Створення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практики31.12.2017Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
263Розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Ради Європи на принципах «Нового підходу» до технічної гармонізації і стандартизації та «Глобального підходу» у сфері оцінювання відповідності31.12.2017Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
264Розроблення та затвердження визначених технічними регламентами державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС, з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів31.12.2017Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
265Запровадження системи регулювання та державного контролю за безпечністю харчової продукції «від лану до столу», реалізація системи НАССР на українських підприємствах відповідно до вимог ЄС31.12.2017Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
266Утворення спеціального органу страхування та фінансування експорту у формі експортно-кредитного агентства, що забезпечуватиме сприяння експансії українських експортерів на зовнішні ринки31.12.2017Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній коопераціїДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
267Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
268Скорочення кількості регуляторних та контрольних органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю), делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
269Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
270Відмова від системи тотального обтяжливого контролю за всіма суб’єктами господарської діяльності на основі запровадження ризикоорієнтованої системи державного контролю30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
271Проведення комплексної інвентаризації чинної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва, скасування неактуальних нормативно-правових актів30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
272Скасування нормативно-правових актів (зокрема ДСанПіН) та актів, що використовуються для регулювання підприємницької діяльності, які не розміщені у вільному доступі30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
273Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контактів таких органів із суб’єктами підприємницької діяльності, що має забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення періодичності проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до конкретних видів підприємницької діяльності30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
274Забезпечення конкуренції на ринку оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
275Розширення кількості видів ділової діяльності, які можуть самостійно оцінювати себе на відповідність вимогам та прийнятим нормам, на заміну системи державного нагляду (контролю)30.03.2015Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесуДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
276Спрощення процедур у сфері будівництва31.12.2015Спрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
277Забезпечення 31.12.2016 зонування територій щонайменше в обласних центрах та продовження зонування на інших територіях31.12.2015Спрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
278Удосконалення процедури приєднання до мереж суб’єктів природних монополій (електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення)31.12.2015Спрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
279Скорочення строків видачі дозвільних документів у сфері будівництва, встановлення вичерпного переліку підстав для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифіката готовності об’єкта до експлуатації, а також передбачення для замовника будівництва можливості використання автономних систем інженерного забезпечення31.12.2015Спрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
280Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (окрім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них31.12.2015Спрощення процедур у сфері будівництваДерегуляція та розвиток підприємництваУгода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»