Отримання документів дозвільного характеру (ДДХ)

Показані 121-140 із 170 записів.
#Назва
 
121Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України (для отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України)
122Дозвіл суб'єктам космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України
123Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку харчових продуктівз виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
124Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
125Погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, в зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць
126Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ про державні гарантії (зобов'язання) щодо використання у заявлених цілях товарів
127Підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС), для лікарських засобів, призначених для споживання людиною
128Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива
129Повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей (при експорті небезпечних відходів)
130Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів
131Погодження використання зарубіжної технологічної документації
132Режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкту
133Погодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення
134Погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку
135Погодження членів ради недержавного пенсійного фонду
136Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи
137Погодження кандидатури керівника депозитарію
138Погодження відповідної кандидатури на посаду керівника фондової біржі
139Погодження правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку (змін до них), затверджених об’єднанням професійних учасників фондового ринку
140Погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Інформація