Будівельні розчини, бетон, залізобетон, вироби з бетону, інші вироби з бетону і цементу

Бетон – один з головних конструкційних матеріалів сучасного будівництва, який поєднує високу міцність, вогнестійкість, водо- та морозостійкість, низьку теплопровідність.

Ринок територіально розділений на сегменти. Кожен сегмент являє собою територію з точкою у вигляді бетонно-змішувального вузла (БЗВ) в центрі та радіусом до 100 км. Загалом в Україні у 2014 році 776 підприємств виготовляли вироби з бетону для будівництва.

Сьогоднішнє виробництво товарного бетону України являє собою галузь із значними бар’єрами для входу. Обладнання є дуже дорогим, ринок насичений виробниками, пропозиція перевищує попит.

Бетонне виробництво, у тому числі залізобетону, сьогодні зазнає значних фінансових збитків. Це пов’язано насамперед із застарілими енерговитратними технологіями, які використовуються на більшості підприємств. Попри відносно сталі обсяги виробництва товарів у натуральному та вартісному вимірі, ринок бетону та бетонних виробів накопичує внутрішні проблеми, які здатні значно вплинути на розвиток будівельної галузі України.

Системна для чинного регуляторного поля України проблема «засміченості» застарілими та неактуальними нормами та неузгодженості положень різних нормативно-правових актів створює проблеми для бізнесу через різне трактування законодавчих норм та правил проходження процедур.

Значна група проблем на ринку пов’язана з Технічним регулюванням, серед яких актуальними є ризики зниження якості бетону та виробів з нього через припинення з 01.01.2018 дії державної сертифікації продукції УкрСЕПРО.