Ринок проектування об'єктів будівництва

Ринок, який є предметом цього аналізу, стосується виконання робіт з архітектурного проектування і будівельного проектування та конструювання промислових та громадських будівель і споруд, у тому числі житлових.

Підписавши Угоди про Асоціацію, Україна зобов’язалася гармонізувати галузеве та законодавство в частині технічного регулювання. Гармонізація національних із європейськими стандартами сприятиме зниженню нетарифних бар’єрів для розвитку експортно-імпортних операцій.