Ринок поводження з побутовими відходами

Проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в національній економіці ресурсоємних багатовідходних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики.

Високий рівень утворення відходів та низькі показники їх використання як вторинної сировини призвели до того, що в Україні щороку в промисловості та комунальному секторі нагромаджуються значні обсяги твердих відходів, з яких лише незначна частина застосовується як вторинні матеріальні ресурси, решта потрапляють на звалища.

Неефективність економічних інструментів і неврегульованість на законодавчому рівні низки положень у сфері поводження з побутовими відходами зумовили перегляд Офісом ефективного регулювання регуляторного поля ринку.