Ринок виробництва електричної енергії

В Україні ліцензію на виробництво електроенергії мають 406 суб’єктів господарювання. Виробництво електроенергії без ліцензії здійснюють домогосподарства та дрібні генеруючі установки підприємств потужністю до 5 мвт, що продають електроенергію локальним постачальникам/споживачам, проте частка таких виробників в сукупному обсязі виробництва електроенергії в Україні є незначною.

Генеруюча потужність України складала 55,3 гвт у 2016 році. Основні виробничі фонди, що були введені в експлуатацію до 1980 року, зношені, технологічно застарілі і екологічно небезпечні. Вітчизняні нормативи забруднення атмосфери в деяких випадках перевищують європейські вимоги у 100 разів, а обсяги фактичного забруднення є ще вищими. Одночасно, в Україні інтенсивними темпами розвивається «зелена» енергетика – приріст «зеленої» потужності за період 2009-2016 років склав 787%, проте її обсяг складає лише 2% (1,1 гвт6) від сукупної потужності ОЕС України.

94% нормативно-правових актів, що регулюють ринок, були прийняті до набуття чинності комплексного Закону України «Про ринок електричної енергії» в червні 2017. Чинна система державного регулювання потребує подальшої оптимізації і гармонізації з регуляторними практиками ЄС для гармонізації ринків і усунення перешкод для розвитку бізнесу.

З метою сприяння створенню комплексної державної регуляторної політики на ринку електроенергії, Офіс ефективного регулювання розпочинає аналіз ринку.

Етапи

Онлайн консультація
завершено Переглянути
Національний круглий стіл
завершено Переглянути