Ринок вугілля

Вугільна галузь є однією з ключових для української економіки, оскільки вугілля займає особливе місце у паливному балансі держави. Незважаючи на те, що на території України знаходиться близько 3,3% світових запасів вугілля, щорічний обсяг видобутку в Україні складає лише 0,1% запасів. Порівняно з показниками 1990 року видобуток вугілля в Україні впав вдвічі, а в 2014 році, після окупації частини території країни, показники видобутку скоротились ще у два рази та далі поступово скорочуються. Як результат, на сьогодні видобуток вугілля не задовольняє внутрішній попит на нього.

Сукупний обсяг імпорту кам'яного вугілля у 2018 році становив 21,3 млн т, його частка становить майже 40% потреб у ресурсі. На даний час Україною імпортується весь необхідний обсяг вугілля антрацитової групи та значні обсяги газового та коксівного вугілля.

Видобуток вугілля в Україні здійснюється державними вугледобувними та приватними підприємствами. Найбільш сильними гравцями у сфері видобутку вугілля є приватні компанії. Їх частка у 2018 році становила 87,6%. При цьому, більшість державних вугледобувних підприємств є економічно нерентабельними, та як результат — дотаційними. Незважаючи на отримання державними вугледобувними підприємствами мільярдних дотацій з державного бюджету, на сьогодні державний шахтний фонд галузі та обладнання є вкрай застарілими та потребують суттєвої модернізації і технічного переоснащення.

Результатами проведеного дослідження встановлено, що кризовий стан вугільної галузі обумовлений насамперед неефективною державною політикою у цій сфері. Зокрема, неефективність використання державної підтримки для розвитку галузі та відсутність стимулювання видобутку. Підвищення результативності діяльності національного вугільного ринку сприятиме:

  • зростанню рівня енергетичної безпеки країни;
  • стабільному функціонуванню суміжних галузей;
  • покращенню економічних показників у цілому;
  • зниженню імпорту вугілля;
  • задоволенню потреб споживачів енергоресурсів.

Метою написання цієї книги є визначення переліку проблем, які стримують економічний розвиток вугільної галузі в Україні. Можливі шляхи вирішення проблем, що презентовано у Зеленій Книзі, мають концептуально протилежні варіанти вирішення. Офіс очікує, що ця книга допоможе органам законодавчої та виконавчої влади більш комплексно підійти до формування державної регуляторної політики у сфері вугледобування, яка забезпечить вихід із кризи вугільної галузі України, а також здійснення реструктуризації вугільного сектору (енергетичного, коксівного та бурого вугілля), передбаченої міжнародними зобов'язаннями України.

Етапи

Онлайн консультація
завершено Переглянути
Національний круглий стіл
завершено Переглянути