IT і Телеком

Основне завдання – запровадження ефективного регулювання, яке сприятиме становленню і розвитку цифрової економіки та цифрового суспільства, завдяки всебічному проникненню новітніх технологій, інтенсивному застосуванню найсучаснішого обладнання, реалізації найбільш актуальних бізнес-процесів.

Гармонізація українського законодавства  у галузі ІКТ з регуляторними нормами Європейського Союзу дозволить нашій країни приєднатися до єдиного цифрового простору Європи та відкрити доступ вітчизняним підприємцям до більш ніж 500 млн ринку ЕС з великою купівельною спроможністю, а також створить привабливі умови для зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Найближчі події

Онлайн-консультація щодо регулювання сфе...

Залишайте свої відповіді, коментарі, зауваження, пропозиції щодо аналізу сфери продуктових ІТ-компан...

Дивитись