Доступ до спільного ресурсу

««Доступ до спільного ресурсу» - це спосіб державного регулювання, за допомогою якого держава надає на прозорих та рівноправних умовах право доступу до спільного обмеженого ресурсу з метою його раціонального, ефективного використання та відтворення.

Спільним обмеженим ресурсом слід вважати ресурс, який потенційно може належати будь-якій фізичній або юридичній особі без виключення.

За характером виникнення «спільні ресурси» можуть:

- бути природні (вичерпні, невичерпні): наприклад, лісові, тваринні чи рослинні ресурси, корисні копалини тощо;

- виникати внаслідок здійснення державою господарської та адміністративної діяльності: наприклад, рекламні конструкції, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо.

У дослідженні висвітлені типові проблеми в сфері доступу до спільного обмеженого ресурсу і їх типові причини, а також запропоновано нову модель, що забезпечить рівний доступ суб’єктів господарювання до спільних обмежених ресурсів і їхнє раціональне використання шляхом проведення публічних аукціонів, конкурсів тощо.