Цінове регулювання

Державне цінове регулювання – це спосіб державного регулювання, за допомогою якого держава впливає на економічні процеси та механізми формування і встановлення цін, використовуючи низку інструментів державного цінового регулювання, з метою розвитку національної економіки та підприємницької діяльності, розширення сфери застосування вільних цін, збалансованості ринку товарів та підвищення їх якості, протидії зловживанню монопольним (домінуючим) становищем у сфері ціноутворення, надання соціальних гарантій населенню в разі зростання цін, тощо. На сьогодні державне цінове регулювання є виразом державної цінової політики, яка є складовою частиною державної економічної та соціальної політики.

Дослідження даної сфери присвячене пошуку та аналізу проблем державної цінової політики в рамках групи «державне цінове регулювання» і містить пропозиції щодо їх вирішення. Правильне та повне усвідомлення проблематики у сфері державного цінового регулювання дозволить комплексно та всебічно підійти до подальшого створення ефективної системи цінової стабільності.

Етапи

Онлайн консультація
завершено Переглянути
Національний круглий стіл
завершено Переглянути