Інструменти доступу до ринків

Для комплексного аналізу регулювання в Україні фахівці Офісу провели інвентаризацію регуляторних інструментів (засобів). З метою виявлення закономірностей застосування різних інструментів регулювання ми класифікували їх за ознаками цілей, для досягнення яких вони застосовані, та поділили їх на такі умовні групи:

Це дослідження присвячене пошуку та аналізу інструментів доступу до ринків (дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво, посвідчення, декларація, повідомлення), які є складовою дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Покликом до здійснення ґрунтовного дослідження інструментів дозвільної системи у сфері господарської діяльності стало проведення Офісом ефективного регулювання публічних консультацій з питань обмеження доступу до ринків. У березні 2017 року було опубліковано Зелену книгу з питань обмеження доступу до ринків та проведено публічні консультації з ключовими зацікавленими сторонами. За результатами обговорення вирішили, що подальшими ключовими моментами на шляху побудови інтегрованої (цілісної) дозвільної системи є:

  • детальний аналіз поточного регулювання окремо сфери ліцензування та окремо дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
  • розробка Методології застосування інструментів державного регулювання;
  • перегляд інструментів державного регулювання в рамках інтегрованої дозвільної системи.

З метою реалізації вищезазначених кроків, у липні 2017 року було опубліковано Білу книгу «Ліцензування як інструмент обмеження доступу до ринків», в якій здійснено детальний аналіз поточного регулювання сфери ліцензування.

Таким чином, Офіс ефективного регулювання присвячує своє дослідження поточному регулюванню інструментів дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Правильне та повне усвідомлення проблематики дозвільної системи у сфері господарської діяльності дозволяє комплексно та всебічно підійти до створення інтегрованої (цілісної) дозвільної системи.