Серед світових виробників Україна посідає 4-5 місце по виробництву цукру, однак в кількісному обсязі такий показник світового виробництва складає лише 1%, поступаючись виробництву цукру з тростини. Внутрішнє виробництво цукру в кількості 2140 тис. тонн повністю забезпечує продовольчу безпеку та у півтора рази перевищує фонд споживання країни. Експорт цукру оцінюється в сумі 280 млн доларів та в кількісному показнику визначається до 598 тис. тонн.

Загалом ринок регулює 55 регуляторних актів, з них: 11 Законів України; 1 акт Президента України; 32 регуляторних акти Кабінету Міністрів України; 10 регуляторних актів центральних органів виконавчої влади; 1 регуляторний акт Ради Міністрів РСР. 11% актів ринку є незаконними, 62% актів є такими термін дії яких фактично завершився та 13% актів є неактуальними. Фактично тільки 14% актів на ринку є актуальними та законними. Це свідчить про недієвість норм діючого законодавства.

З 55 актів ринку експертами було виокремлено 8 цілей та 16 інструментів регулювання, що мають вплив на ринок. Однак 2/3 таких інструментів мають високі корупційні ризики через законодавчу невизначеність процедур і застарілість механізмів їх реалізації та надмірно жорсткий адміністративний вплив на бізнес у формі застосування квот на вирощування цукрових буряків та виробництва цукру, встановлення адміністративних цінових бар’єрів.

Більшість інструментів регулювання, що містяться в профільному законі ринку, на сьогодні втратили свою актуальність. Ринок може сам розвиватися за конкурентоспроможних умов, створювати ринкові ціни, експортувати надлишок цукру та отримувати додаткові вигоди у формі валютних надходжень.

З метою усунення адміністративного навантаження на бізнес та уникнення подвійного регулювання ціноутворення на ринку цукру, необхідно врегулювати питання щодо скасування інструментів регулювання, зокрема і у вигляді встановлення щорічних мінімальних цін на цукор Кабінетом Міністрів України з урахування особливостей механізму інтервенційного застосування цін відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства в України» та визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».