Розвиток ринку молока в Україні напряму залежить від наявності молочного поголів’я, частка якого за останні п’ять років скоротилася на 17%, що значно вплинуло на зменшення обсягів його щорічного виробництва на 2-3%.

У структурі валової продукції тваринництва виробництво молока становить більше третини обсягу. Ємність ринку сирого молока, яке надходить на переробні підприємства, складає більше 25 млрд гривень. У 2017 році в Україні вироблено 10,28 млн тонн, однак це лише 32% у порівнянні до виробництва такої продукції в Німеччині як найбільшого виробника в ЄС (32,0 млн т), 42% від виробництва у Франції (24,6 млн т), 72% виробництва у Нідерландах (14,3 млн т). Молочна галузь в Україні має значний потенціал до розвитку та підвищення рівня її продуктивності.

Загалом ринок регулює 57 нормативно-правових регуляторних актів. З них: 14 законів України, 23 акти ЦОВВ, 18 актів Кабінету Міністрів України, 1 акт Верховної Ради УРСР, 1 акт органів влади СРСР. З 57 актів, що мають регуляторний вплив на ринок, 16 є неактуальними, 5 мають ознаки незаконних. Аналіз нормативно-правового поля дозволив виокремити 17 інструментів регулювання, що притаманні ринку виробництва молока. Майже всі інструменти регулювання мають певну кількість недоліків та нормативних прогалин, які створюють перешкоди для нормального функціонування ринку. Основний акт ринку – Закон України «Про молоко та молочні продукти» є суперечливим та має велику кількість колізійних норм, що призводить до виникнення додаткових бар’єрів для господарюючих суб’єктів. Зокрема, майже 88% норм закону є дефектними та потребують внесення змін або визнання такими, що втратили чинність.

Етапи

Онлайн консультація
завершено Переглянути
Національний круглий стіл
завершено Переглянути