Реформа фітосанітарної експертизи

Питання фітосанітарної експертизи та пов’язаних із нею процедур стосується всієї продукції рослинного походження та є визначальним з огляду на необхідність підтвердження безпечності вітчизняної продукції для обігу на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Обсяги виробництва постійно зростають, а географія постачання розширюється. Нам потрібна якісна фітосанітарна експертиза як механізм захисту інтересів аграріїв та трейдерів, і підтримка іміджу України як надійного та безпечного постачальника рослинної продукції.

Угода про Асоціацію передбачає потребу у гармонізації законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до 2020 року, в тому числі і щодо експертизи (Директива 2000/29/ЕС щодо захисту від занесення організмів, шкідливих для рослин та рослинних продуктів).

Слід також враховувати й нові вимоги, що вступають в дію після 2019 року, зокрема Регламент ЄС 2016/2031 щодо захисту від шкідників рослин.

Одним з ключових аспектів є потреба у скасуванні монополії держави на здійснення самої експертизи та законодавчого врегулювання можливостей і критеріїв для пов’язаних із цим процесів, зокрема уповноваження недержавних суб’єктів на виконання експертизи.

Такий підхід дозволить розширити мережу лабораторій, що займаються дослідженнями в рамках фітосанітарної експертизи, підвищити якість здійснення цієї послуги, створити більш конкурентні умови на ринку цієї послуги тощо.

Етапи

Зелена книга
в плані
Онлайн консультація
в плані
Національний круглий стіл
в плані
Регіональний круглий стіл
в плані
Підсумки консультацій
в плані
Біла книга
в плані
Пакет змін
в плані