Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників"

Національний банк; Постанова від 11.11.2005 № 426

Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників"

Реєстрація: Мін'юст України від 28.11.2005 № 1431/11711

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1431-05

Текст документа від 06.05.2018:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.11.2005 N 426

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2005 р. за N 1431/11711

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 50 ( v0050500-18 ) від 04.05.2018 }

Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою підвищення ефективності функціонування єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників), які мають прострочену та сумнівну заборгованість перед банками, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 N 245 ( z0604-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2001 за N 604/5795 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка, Департамент методології банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) та Департамент інформатизації (А.С.Савченко).

В.о.Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 11.11.2005 N 426

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2005 р. за N 1431/11711

ЗМІНИ до Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників" ( z0604-01 )

1. У главі 1:

у пункті 1.3 слова "за кредитами" замінити словами "перед банками";

абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Структурний підрозділ банківського нагляду, який згідно з покладеними на нього функціональними обов'язками здійснює координацію роботи учасників ЄІС "Реєстр позичальників", методологічне супроводження системи, методичне та організаційне її забезпечення (далі - відповідний структурний підрозділ банківського нагляду)".

2. У пункті 2.3 глави 2 слова "Генеральний департамент" замінити словами "Відповідний структурний підрозділ".

3. У главі 3:

у пункті 3.1:

в абзаці третьому:

рахунки "2047, 2049, 2057, 2059, 2094, 2095" виключити;

абзац доповнити рахунками "2227, 2229, 2292, 2888, 9290, 9390, 9602, 9603";

в абзаці четвертому слово "кредитних" виключити;

у пункті 3.4 слово "кредитними" виключити;

в абзаці шостому пункту 3.10 слова "Генеральний департамент банківського нагляду" замінити словами "Національний банк".

4. У главі 4:

у пункті 4.1 слова "Генерального департаменту банківського нагляду" замінити словами "Національного банку";

у пункті 4.2 слова "Генеральний департамент" замінити словами "відповідний структурний підрозділ".

5. В абзаці першому пункту 6.3 глави 6 слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "до Національного банку".

6. Останнє речення пункту 7.3 глави 7 викласти в такій редакції: "Доступ до ЄІС "Реєстр позичальників" можуть мати керівник банку (філії, обласної дирекції) та уповноважені ним особи, а також працівники структурних підрозділів Національного банку України, яким відповідний структурний підрозділ банківського нагляду надав дозвіл на перегляд інформації, що міститься в базі даних системи".

7. У додатку 4:

у таблиці "Інформація про позичальників (боржників), які мають прострочену та сумнівну заборгованість перед банком":

у назві колонки 7 слово "кредитної" виключити;

назву колонки 8 "Дата надання кредиту" змінити на назву "Дата виникнення заборгованості згідно з договором";

у Поясненні щодо надання інформації про позичальників (боржників), які мають прострочену та сумнівну заборгованість перед банком:

абзаци тринадцятий та чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 (номер договору) - зазначається номер договору, за яким виникла заборгованість.

Колонка 8 (дата виникнення заборгованості згідно з договором) - зазначається дата виникнення заборгованості за договором".

Директор Департаменту методології банківського регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси