Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Фонд державного майна; Наказ, Положення, Форма типового документа від 08.11.2005 № 2946

Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Реєстрація: Мін'юст України від 28.02.2006 № 208/12082

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0208-06

Текст документа від 26.07.2013:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2005 N 2946

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2006 р. за N 208/12082

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 862 ( z1116-13 ) від 18.06.2013 }

Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна

N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007

N 393 ( z0455-11 ) від 21.03.2011 }

На виконання п. 44 Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 155 ( 155-2004-п ), та з метою захисту майнових інтересів акціонерів під час здійснення операцій розпорядження майном господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам (додається).

2. Директору Департаменту фінансового аналізу О.Поліщуку та директору Юридичного департаменту О.Шмуляру подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Заступнику директора Департаменту з питань корпоративних відносин Й.Войцеховському та директору Департаменту міждержавних відносин та спільних підприємств О.Курлову рекомендувати прийняття органами управління господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше 50 відсотків плюс 1 акція, внутрішнього Положення про розпорядження майном товариства, розробленого відповідно до норм цього Положення.

4. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 17.06.2004 N 1194 ( v1194224-04 ) "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням майном господарських товариств".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

В.о. Голови Фонду В.Петров

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра економіки С.А.Романюк

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.Дашкевич

Голова Антимонопольного комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 08.11.2005 N 2946

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2006 р. за N 208/12082

ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

{ У тексті Положення слова "Відповідальний представник або уповноважена особа" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкти управління" у відповідних відмінках згідно з Наказом Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку та числі згідно з Наказом Фонду державного майна N 393 ( z0455-11 ) від 21.03.2011 }

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою здійснення контролю за ефективністю розпорядження активами та підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського кодексів України ( 436-15 ), Законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про власність" ( 697-12 ), "Про державну програму приватизації" ( 1723-14 ), постанови Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558-XII ( 2558-12 ) "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України", постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ) "Про управління корпоративними правами держави" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Це Положення визначає порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, які є власністю господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше 50 відсотків (далі - майно), в частині продажу, міни, безоплатної передачі, передачі як внесок до статутних капіталів інших юридичних осіб майна господарських товариств (далі - розпорядження майном).

1.3. Дія цього Положення поширюється на господарські товариства, у яких функції управління корпоративними правами держави здійснює Фонд державного майна України, його регіональні відділення або уповноважені органи (далі - суб'єкти управління). { Пункт 1.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

1.4. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції господарського товариства іншими акціонерами питання про розпорядження майном господарських товариств розглядаються суб'єктами управління.

1.5. Якщо питання щодо розпорядження майном розглядається загальними зборами товариства, згода на здійснення розпорядження майном оформляється окремим пунктом у дорученні на голосування особі, яка представлятиме інтереси уповноваженого органу на загальних зборах. { Пункт 1.5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

1.6. Рішення про погодження розпорядження майном оформлюються суб'єктом управління за встановленою формою згідно з додатком 1, якщо таке рішення прийнято стосовно майна господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить 100 відсотків, у інших випадках за формою згідно з додатком 2.

1.7. Суб'єкти управління та органи управління господарським товариством можуть погоджувати розпорядження майном із зацікавленими органами виконавчої влади, якщо ці операції можуть призвести до зниження виробничого потенціалу підприємства, зменшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції, товарів (виконання послуг), зниження інвестиційної привабливості, якщо інше не передбачено статутом.

З метою виваженого вирішення питань погодження розпорядження майном суб'єкт управління може запросити установчі документи, а також порядок розпорядження та користування майном господарського товариства. { Пункт 1.7 доповнено другим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

1.8. З метою забезпечення дієвого контролю за використанням державного майна, внесеного до статутних капіталів суб'єктів господарювання, суб'єктом управління, на підставі інформації господарських товариств (додатки 1-6 до Положення) ведеться моніторинг окремо за способами відчуження майна, здійснюється аналіз дотримання норм чинного законодавства. За результатами аналізу вживаються можливі заходи реагування.

2. Погодження розпорядження майном

2.1. Особливості реалізації

2.1.1. Реалізація майна товариства здійснюється на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні або за конкурсом. { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

2.1.2. Кошти, отримані від реалізації майна, є власністю господарського товариства і розподіляються відповідно до затвердженого фінансового плану товариства. { Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

2.1.3. З метою погодження прийняття рішення щодо реалізації майна господарські товариства подають суб'єкту управління такі документи:

- лист-звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності реалізації майна;

- протокол засідання виконавчого органу та наглядової ради щодо розгляду питань, порушених у зверненні товариства;

- копія документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, яке реалізується;

- фінансова звітність за станом на останню звітну дату (форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ) з розшифровкою статей 180, 190, 200, форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" ( z0904-00 ) (розділи I-V);

- інформація про вартість відчужуваного майна згідно з даними бухгалтерського обліку;

- акт про інвентаризацію майна, яке пропонується до продажу;

- акт про технічний стан майна;

- звіт про незалежну оцінку майна (у разі необхідності);

- рецензія звіту про незалежну оцінку майна, здійснена Фондом державного майна (у разі необхідності);

- інформація виконавчого органу товариства про відсутність обмежень щодо розпорядження майном.

2.1.4. За результатами відчуження майна в 30-денний термін після здійснення операції суб'єкту управління надається інформація за формою згідно з додатком 3.

2.2. Особливості міни

2.2.1. Основні засоби господарського товариства можуть бути передані у власність іншим суб'єктам господарювання відповідно до договору міни.

2.2.2. Господарські товариства з метою погодження прийняття рішення щодо міни майна подають суб'єкту управління такі документи:

- письмове звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності міни майна;

- згода другої сторони на міну;

- протокол виконавчого органу та наглядової ради щодо міни майна;

- інформація про вартість майна, яке підлягає обміну згідно з даними бухгалтерського обліку;

- фінансова звітність за станом на останню звітну дату (форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ) з розшифровкою статей 180, 190, 200, форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" ( z0904-00 ) (розділи I-V);

- акт про інвентаризацію майна, яке підлягає обміну;

- дані технічного огляду об'єктів міни;

- звіти про незалежну оцінку об'єктів обміну (у разі необхідності);

- рецензія звіту про оцінку майна (у разі необхідності);

- копія документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, яке обмінюється;

- інформація виконавчого органу товариства про відсутність обмежень щодо розпорядження майном, яким обмінюються.

2.2.3. У місячний термін після прийняття суб'єктом управління рішення щодо міни майна виконавчим органом товариства оформлюються договір міни та акт приймання-передавання майна.

2.2.4. За результатами обміну майна у 30-денний термін після здійснення операції суб'єкту управління надається інформація за формою згідно з додатком 4.

2.3. Особливості безоплатної передачі

2.3.1. Майно господарського товариства може бути безоплатно передано в разі прийняття органами управління товариства такого рішення відповідно до норм чинного законодавства України.

2.3.2. Безоплатна передача майна як надання благодійної допомоги здійснюється за рішенням органів управління товариством та за погодженням з суб'єктом управління.

2.3.3. Господарські товариства з метою погодження прийняття рішення безоплатної передачі майна подають суб'єкту управління такі документи:

- письмове звернення з обґрунтуванням доцільності безоплатної передачі майна;

- протокол виконавчого органу та наглядової ради товариства щодо безоплатної передачі майна;

- перелік майна, яке передається безоплатно, із зазначенням таких даних: рік будівництва або випуску, місцезнаходження, стисла характеристика, інвентарний номер, первісна та балансова (залишкова) вартість;

- копія документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, яке є об'єктом безоплатної передачі;

- фінансова звітність за станом на останню звітну дату (форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ) з розшифровкою статей 180, 190, 200, форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" ( z0904-00 ) (розділи I-V);

- інформація виконавчого органу товариства про відсутність обмежень щодо розпорядження майном.

2.3.4. У місячний термін після прийняття рішення щодо безоплатної передачі майна виконавчим органом оформлюються відповідні цивільні угоди та акти приймання-передавання майна.

2.3.5. За результатами безоплатної передачі майна у 30-денний термін після здійснення операції суб'єкту управління надається інформація за формою згідно з додатком 5.

2.4. Особливості передачі майна як внеску до статутних капіталів юридичних осіб

2.4.1. Майно господарського товариства може бути передано як внесок до статутних капіталів юридичних осіб, створених за участю товариства, в обмін на корпоративні права.

2.4.2. Установчими документами новоствореного суб'єкта господарювання має передбачатися, що розмір корпоративних прав господарського товариства - засновника у таких товариствах становить більше як 50 відсотків статутного капіталу. При цьому створення товариств на базі майна підприємств-монополістів і тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

{ Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 309 ( z0296-07 ) від 22.02.2007 }

2.4.3. Рішенням щодо передачі майна як внеску до статутних капіталів юридичних осіб можуть бути визначені додаткові умови розпорядження таким майном.

2.4.4. З метою погодження прийняття рішення щодо передачі майна господарських товариств як внеску до статутних капіталів юридичних осіб господарські товариства подають суб'єкту управління такі документи:

- лист-звернення про наміри здійснення майнових внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб;

- бізнес-план, який повинен містити техніко-економічне обґрунтування мети та доцільності заснування іншої юридичної особи, розрахунок прогнозованого економічного ефекту;

- проект установчих документів нової юридичної особи;

- перелік майна, що пропонується передати як внесок до статутного капіталу господарського товариства, із зазначенням дати введення його в експлуатацію, інвентарного номера, первісної та балансової (залишкової) вартості;

- копія документа, що підтверджує право власності господарського товариства на нерухоме майно, яке передбачається внести до статутного капіталу;

- звіт про незалежну оцінку майна, яке передбачається внести до статутного капіталу (у разі необхідності);

- рецензія звіту про незалежну оцінку майна, здійсненого Фондом державного майна України (у разі необхідності);

- фінансова звітність за станом на останню звітну дату (форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" ( z0904-00 ) (розділи I-V);

- інформація виконавчого органу товариства про відсутність обмежень щодо розпорядження майном, яке передбачається внести до статутного капіталу юридичної особи, що створюється.

2.4.5. У разі створення підприємств з іноземними інвестиціями до переліку, зазначеного в пункті 2.4.4, додатково надаються:

- документ, що підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в країні місцезнаходження;

- довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок іноземного інвестора в країні його місцезнаходження.

2.4.6. Після прийняття рішення про створення нової юридичної особи, її реєстрації в установленому порядку, призначення особи, якій надається право розпорядчого підпису, відкриття спеціального рахунку для перерахування грошових коштів (якщо такий внесок передбачено установчими документами) оформляється акт приймання-передавання майна, що вноситься до статутного капіталу створюваного товариства.

2.4.7. За результатами передачі майна як внеску до статутних капіталів юридичних осіб у 30-денний термін після здійснення операції суб'єкту управління надається інформація за формою згідно з додатком 6 до Положення.

Директор Департаменту О.Поліщук

Додаток 1 до пункту 1.6 Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ про погодження розпорядження майном

м. Київ

_________________ _________________ (дата) (номер)

На підставі звернення _______________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

ураховуючи рішення _______________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

Фонд державного майна

ВИРІШИВ:

1. Голові правління _____________________________________________

здійснити ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Отримані кошти _______________________________________________

рекомендується спрямувати ________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище)

М.П.

Начальник відділу Л.Резнікова

Додаток 2 до пункту 1.6 Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ про погодження розпорядження майном

м. Київ

_________________ _________________ (дата) (номер)

На підставі звернення _______________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

ураховуючи рішення _______________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

Фонд державного майна вирішив:

1. Надати згоду/відмову на ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище)

М.П.

Начальник відділу Л.Резнікова

Додаток 3 до пункту 2.1.4 Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Назва підприємства ____________________

Місцезнаходження ______________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

Відповідальна особа ___________________

e-mail: _______________________________

контактні телефони: ___________________

факс: _________________________________

ІНФОРМАЦІЯ за результатами реалізації майна

----------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Інвен-| Балан-| Неза-| Назва | Номер,| Назва,|Номер,| Сума | Використання| При-|

|з/п|об'єкта|тарний| сова | лежна|органу,| дата | місце-| дата |коштів,| коштів |мітка|

| |продажу|номер |(залиш-|оцінка| який | доку- |знаход-| угоди|отрима-|-------------| |

| | | | кова) | | надав | мента,| ження |(дого-|них від|призна-|обсяг| |

| | | | вар- | |дозвіл | яким |посере-|вору) |продажу| чення | | |

| | | | тість | | на | був |дника з| | | | | |

| | | | | | відчу-|наданий|продажу| | | | | |

| | | | | | ження |дозвіл | | | | | | |

|---+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-----+-----|

| | | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Начальник відділу Л.Резнікова

Додаток 4 до пункту 2.2.4 Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Назва підприємства ____________________

Місцезнаходження ______________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

Відповідальна особа ___________________

e-mail: _______________________________

контактні телефони: ___________________

факс: _________________________________

ІНФОРМАЦІЯ за результатами обміну майна

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Об'єкт основних засобів, | Об'єкт основних засобів, на який | Назва | Номер,|Номер,| Компен-| При-|

|з/п| який підлягає обміну | обмінюються |органу,| дата | дата | сація |мітка|

| |---------------------------+------------------------------------------| який | доку- |угоди |вартості| |

| |назва|інвен-| балан-| неза-| балансо- |назва|інвен-| балан-| неза-| надав | мента,|(дого-| обміню-| |

| | |тарний| сова, | лежна| утримувач | |тарний| сова, | лежна|дозвіл | яким |вору) | ваного | |

| | |номер |(залиш-|оцінка|--------------| |номер |(залиш-|оцінка| на | був | | майна | |

| | | | кова) | | код | назва | | | кова) | | прове-|наданий| | | |

| | | | вар- | |ЄДРПОУ|підпри-| | | вар- | | дення |дозвіл | | | |

| | | | тість | | |ємства | | | тість | | опера-| | | | |

| | | | | | | | | | | | ції з | | | | |

| | | | | | | | | | | |обміну | | | | |

|---+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+--------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|---+-----+------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+--------+-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Начальник відділу Л.Резнікова

Додаток 5 до пункту 2.3.5 Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Назва підприємства ____________________

Місцезнаходження ______________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

Відповідальна особа ___________________

e-mail: _______________________________

контактні телефони: ___________________

факс: _________________________________

ІНФОРМАЦІЯ за результатами безоплатної передачі майна

---------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Інвен-| Балан-|Незалежна| Назва | Номер,| Назва |Рішення |Номер,|Компен- | При-|

|з/п|об'єкта|тарний| сова | оцінка |органу,| дата |юридич-|(згода) | дата | сація |мітка|

| | основ-| номер|(залиш-| майна | який | доку- | ної |органів | акта |вартості| |

| | ного | | кова) | | надав | мента,|особи, | місце- |прий- | майна | |

| |засобу | | вар- | |дозвіл | яким | яка | вого |мання-| | |

| | | | тість | | на | був |приймає|самовря-|пере- | | |

| | | | | | відчу-|наданий| майно |дування |дачі | | |

| | | | | | ження |дозвіл | | |майна | | |

|---+-------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---+-------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-----|

| | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Начальник відділу Л.Резнікова

Додаток 6 до пункту 2.4.7 Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам

Назва підприємства ____________________

Місцезнаходження ______________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

Відповідальна особа ___________________

e-mail: _______________________________

контактні телефони: ___________________

факс: _________________________________

ІНФОРМАЦІЯ за результатами передачі майна в якості внеску до статутних капіталів юридичних осіб

-------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва,| Розмір|Розмір|Перелік|Інвен-| Балансова | Вар- | Назва | Номер,|Номер,|Особ-|

|з/п| код |статут-|внеску| майна,|тарний| вартість |тість |органу,| дата | дата |ливі |

| |ЄДРПОУ | ного | у % |переда-|номер |-----------|майна | який | доку- | акта |умови|

| | ново- |капіта-| |ний в | | пер-|зали-| за | надав | мента,|прий- |пере-|

| |створю-|лу но- | |якості | |вісна|шкова|неза- |дозвіл | яким |мання-|дачі |

| | ваної |воство-| |внеску | | | |лежною| на | був |пере- |майна|

| |юридич-|рюваної| | до | | | | оцін-| відчу-|наданий|даван-| |

| | ної |юридич-| |статут-| | | | кою | ження |дозвіл | ня | |

| | особи | ної | |ного | | | | | | |майна | |

| | | особи | |капіта-| | | | | | | | |

| | | | |лу | | | | | | | | |

|---+-------+-------+------+-------+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---+-------+-------+------+-------+------+-----+-----+------+-------+-------+------+-----|

| | | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ______________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Начальник відділу Л.Резнікова

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси