Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України

Показані 1-20 із 22 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівліп.4. пп.1
2здійснює управління державним резервомп.4. пп.2
3погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо створення мобілізаційного резервуп.4. пп.6
4здійснює методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резервуп.4. пп.3
5організовує наукові дослідження з питань довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резервуп.4. пп.4
6організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконанняп.4. пп.5
7здійснює планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей до державного матеріального резерву згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України рівнями накопиченняп.4. пп.7
8провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до державного матеріального резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів) у порядку, визначеному закономп.4. пп.8
9укладає державні контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей до державного матеріального резервуп.4. пп.9
10здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні цінності, що поставляються до державного матеріального резерву за державним контрактом (договором)п.4. пп.10
11укладає договори на відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резервуп.4. пп.11
12здійснює відповідно до законодавства відпуск матеріальних цінностей із державного матеріального резервуп.4. пп.12
13забезпечує організацію обліку запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та їх руху в установленому порядку подає звіти відповідним державним органамп.4. пп.13
14здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринкуп.4. пп.14
15здійснює управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх зберіганняп.4. пп.15
16забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію формування, зберігання і обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву, зокрема контролює виконання відповідальними зберігачами незалежно від форми власності зобов’язань щодо зберігання, освіження (поновлення), відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також відповідність зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовамп.4. пп.16
17забезпечує відповідно до законодавства функціонування та утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони, якими охороняються об’єкти системи державного резерву і розміщені на них матеріальні цінності здійснює контроль за охороною та пожежною безпекою зазначених об’єктівп.4. пп.17
18здійснює в установленому законодавством порядку фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного резервуп.4. пп.18
19здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держрезерву, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управлінняп.4. пп.19
20здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезервуп.4. пп.20
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси