Про передачу документів щодо об'єктів приватизації вугільної галузі у процесі приватизації

Фонд державного майна, Міненерговугілля України; Наказ, Форма, Акт від 07.10.2014 № 2399/701

Про передачу документів щодо об'єктів приватизації вугільної галузі у процесі приватизації

Реєстрація: Мін'юст України від 22.10.2014 № 1312/26089

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1312-14

Текст документа від 07.10.2014:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014  № 2399/701


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2014 р.
за № 1312/26089

Про передачу документів щодо об’єктів приватизації вугільної галузі у процесі приватизації

Відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» та Закону України «Про приватизацію державного майна» НАКАЗУЄМО:

1. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України  (далі - орган, уповноважений управляти державним майном) після завершення виконання заходів з передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств, їх відокремлених підрозділів та затвердження Фондом державного майна України переліку об’єктів, що підлягають підготовці до продажу, до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про їх приватизацію забезпечувати передачу до державних органів приватизації документів щодо об’єктів приватизації, зазначених у переліку, з метою їх подальшої приватизації. Переліки документів щодо об’єктів приватизації надаються разом з актами приймання-передачі, наведеними у додатках 1 та 2.

2. Органу, уповноваженому  управляти державним майном, для передачі документів щодо об’єкта приватизації до державного органу приватизації:

1) видавати наказ про передачу документів щодо об’єкта приватизації та в одноденний строк повідомляти про видання такого наказу відповідний державний орган приватизації;

2) здійснювати передачу документів щодо об’єктів приватизації на виконання відповідного наказу, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, та у місячний строк оформляти актами приймання-передачі за формами, наведеними у додатках 1 та 2. Акти приймання-передачі документів щодо об’єктів приватизації складати у двох примірниках, які видаються сторонам;

3) у разі отримання зауважень від державних органів приватизації не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання зауважень забезпечити їх усунення та надіслати державному органу приватизації доопрацьовані та виправлені документи;

4) у разі якщо у місячний строк не будуть усунені зауваження державного органу приватизації по документах щодо об’єкта приватизації, строк оформлення передачі документів об’єкта приватизації за актом приймання-передачі може продовжуватися на місяць;

5) забезпечити в місячний строк після оформлення акта приймання-передачі документів щодо об’єкта приватизації (пакета акцій) проведення дій для зарахування державного пакета акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі корпоратизації, на відкритий депозитарною установою рахунок держави (керуючий рахунком - державний орган приватизації);

6) у процесі приватизації об’єктів приватизації забезпечувати надання до державних органів приватизації інших документів, що стосуються об’єкта приватизації, відповідно до вимог чинного законодавства з питань приватизації.

3. Державним органам приватизації:

1) здійснювати аналіз наданих документів та у разі, якщо документи не відповідають вимогам оформлення, містять помилки, подані не у повному обсязі або не містять необхідних відомостей для приватизації об’єкта, протягом десяти робочих днів з дня отримання документів готувати свої зауваження та надсилати їх разом з отриманими документами органу, уповноваженому управляти державним майном;

2) здійснювати передачу повноважень з управління корпоративними правами держави до органу, уповноваженого управляти державним майном, в установленому порядку:

після реєстрації випуску акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації;

після зарахування на рахунок державного органу приватизації пакета акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі корпоратизації.

4. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України відповідно до розподілу функціональних обов’язків та заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови
Фонду державного майна
УкраїниД. Парфененко

Міністр енергетики
та вугільної промисловості
УкраїниЮ. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О.Ю. ПотімковДодаток 1
до наказу Фонду
державного майна України,
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
07.10.2014  № 2399/701

АКТ
приймання-передачі документів єдиного майнового комплексу


Додаток 2
до наказу Фонду
державного майна України,
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
07.10.2014  № 2399/701

АКТ
приймання-передачі акцій

Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси