Деякі питання продовження реалізації Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”

Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 25.12.2015 № 1125

Деякі питання продовження реалізації Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1125-2015-п

Текст документа від 25.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1125
Київ

Деякі питання продовження реалізації Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів і Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі, що не перевищує 180000 тис. євро.

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, який залучається для продовження реалізації Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”, що додаються.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом всього періоду обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку до повного його погашення передбачати у складі тарифу на відпуск електричної енергії публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” кошти для погашення та обслуговування зазначеного кредиту.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України “Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (щодо умов кредитування Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1125

УМОВИ
надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, який залучається для продовження реалізації Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства “Укргідроенерго” (далі - позичальник) за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі, що не перевищує 180000 тис. євро (далі - запозичення), для продовження реалізації Проекту “Реабілітація гідроелектростанцій”.

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

3. Позичальник звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за надання державної гарантії.

4. Плата за надання державної гарантії вноситься позичальником у розмірі 0,5 відсотка річних на залишок суми неповернутого запозичення.

5. До надання державних гарантій позичальник забезпечує погодження залучення запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325).

6. Наданню державних гарантій передує укладення Мінфіном, позичальником та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, договору про погашення заборгованості позичальника перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

7. Державні гарантії надаються на строк виконання зобов’язань за запозиченням.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси