Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави та задоволення невідкладних потреб Збройних Сил у частині виготовлення танків БМ “Оплот”

Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 25.12.2015 № 1083

Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави та задоволення невідкладних потреб Збройних Сил у частині виготовлення танків БМ “Оплот”

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1083-2015-п

Текст документа від 25.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1083
Київ

Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави та задоволення невідкладних потреб Збройних Сил у частині виготовлення танків БМ “Оплот”

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений державним підприємством “Завод імені В.О. Малишева” з метою виконання Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 527-14 (далі - Програма), у частині виготовлення танків БМ “Оплот” (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений державним підприємством “Завод імені В.О. Малишева”, що додаються.

3. Звільнити державне підприємство “Завод імені В.О. Малишева” від зобов’язань надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією, зазначеною у пункті 1 цієї постанови.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству оборони здійснювати контроль за виконанням Програми в частині виготовлення танків БМ “Оплот”, цільовим використанням запозичення та фінансовим станом державного підприємства “Завод імені В.О. Малишева”.

6. Міністерству оборони, Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання Програми необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитом, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

7. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державних гарантій за запозиченням.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1083

УМОВИ
надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений державним підприємством “Завод імені В.О. Малишева”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів України державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Завод імені В.О. Малишева” (далі - позичальник) за кредитом, що буде ним залучений (далі - запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченням у розмірі, що не перевищує 1 083 590 тис. гривень.

3. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до цих Умов, установлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних зобов’язань.

5. Для надання державної гарантії позичальник подає Мінфіну:

проект кредитного договору, погоджений Міноборони; відомості про запозичення разом з графіками їх погашення та обслуговування; інформацію про фінансовий стан позичальника;

відомості про отримані позичальником кредити разом з графіками їх погашення та обслуговування;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату.

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, у якому передбачаються, зокрема, такі зобов’язання позичальника:

зобов’язання та порядок відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

зобов’язання та порядок сплати пені за прострочення відшкодування зазначених витрат;

право гаранта на договірне списання банком коштів з рахунків позичальника на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси