Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Дозвіл, Перелік від 11.11.2015 № 930

Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 930-2015-п

Текст документа від 18.10.2016:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 930
Київ

Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 694 від 05.10.2016}

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 4 - 1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та статті 23 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі експлуатаційного дозволу;

форму експлуатаційного дозволу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 930

ПОРЯДОК
видачі експлуатаційного дозволу

{У тексті Порядку слово “Держветфітослужба” в усіх відмінках замінено словом “Держпродспоживслужба” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016 }

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (далі - оператори ринку).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (далі - Закон).

3. Оператори ринку повинні отримати експлуатаційний дозвіл, який видається територіальними органами Держпродспоживслужби на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

Зазначений обов’язок не поширюється на операторів ринку, які провадять діяльність, зазначену в частині другій статті 23 Закону.

4. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.

5. Оператор ринку використовує нові або реконструйовані споруди, нові виробничі лінії після отримання акта про результати проведення інспекції (огляду), що підтверджує відповідність вимогам санітарних заходів. Якщо в акті зазначено, що нові або реконструйовані споруди, нові виробничі лінії не відповідають вимогам, їх використання можливе тільки після проведення повторної інспекції (огляду) з оформленням відповідного акта.

6. Виконавцями заходів, необхідних для видачі експлуатаційного дозволу, є посадові особи територіальних органів Держпродспоживслужби.

7. Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку особисто або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом подає в одному примірнику відповідну заяву та перелік харчових продуктів, які планує виробляти або зберігати (далі - перелік).

8. Оператор ринку несе відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в заяві про отримання експлуатаційного дозволу (далі - заява) та переліку.

9. Строк видачі експлуатаційного дозволу становить 30 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви та переліку.

10. Після надходження заяви та переліку посадова особа територіального органу Держпродспоживслужби проводить інспекцію (огляд) потужностей (об’єктів) з метою встановлення їх відповідності санітарним заходам.

11. Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається територіальним органом Держпродспоживслужби на підставі результатів інспекції (огляду) заявлених потужностей щодо їх відповідності санітарним заходам.

Інспекція (огляд) заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви та переліку.

12. Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом.

13. Експлуатаційний дозвіл видається територіальним органом Держпродспоживслужби у трьох примірниках.

Перший примірник видається операторові ринку, другий - залишається у територіальному органі Держпродспоживслужби, третій - надсилається до Держпродспоживслужби.

14. Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.

15. У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу операторові ринку видається особисто та/або надсилається поштовим відправленням письмове повідомлення із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови.

16. Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу може бути оскаржене до Держпродспоживслужби або суду.

17. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня повторного отримання заяви та переліку.

18. У разі коли оператор ринку не виконує вимоги наказу або розпорядження про тимчасове припинення функціонування потужності або частини потужності та/або тимчасову заборону обігу об’єктів санітарних заходів, посадова особа територіального органу Держпродспоживслужби виносить постанову про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку.

19. У разі тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу така інформація вноситься до відповідного реєстру та оприлюднюється протягом трьох робочих днів Держпродспоживслужбою на її офіційному веб-сайті.

20. Оператор ринку, дію експлуатаційного дозволу якого тимчасово припинено, не має права здійснювати виробництво, реалізацію та/або обіг харчових продуктів на таких потужностях. Зазначений оператор ринку може подати заяву територіальному органові Держпродспоживслужби про поновлення дії експлуатаційного дозволу після усунення причин, що стали підставою для такого припинення.

21. У разі прийняття рішення про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу або його анулювання оператор ринку може оскаржити таке рішення до Держпродспоживслужби або суду.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 930

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 930

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1466).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 427 “Про внесення зміни до пункту 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1447).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 31 “Про внесення змін до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 4, ст. 214).

4. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів і Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 149 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 593).

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси