Про затвердження плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 11.11.2015 № 1232-р

Про затвердження плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1232-2015-р

Текст документа від 11.11.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 листопада 2015 р. № 1232-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління

1. Затвердити план заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 5 числа Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для узагальнення та інформування Президента України і Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 1232-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління

1. Утворити робочу групу з питань впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (далі - робоча група).


НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Генеральний штаб Збройних Сил, державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою), суб’єкти ринку телекомунікацій, їх об’єднання (за згодою).


Листопад 2015 року.

2. Підготувати та схвалити технічне завдання з виконання науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України і розроблення пропозицій щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) у відповідних частотних діапазонах (далі - науково-дослідна робота).


НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Генеральний штаб Збройних Сил, державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою), суб’єкти ринку телекомунікацій - замовники науково-дослідної роботи (за згодою).


Листопад 2015 року.

3. Здійснити відбір іноземного консультанта - компанії, що має досвід проведення робіт із впровадження систем рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE), для виконання науково-дослідної роботи з урахуванням рекомендацій робочої групи (далі - виконавець науково-дослідної роботи).


Суб’єкти ринку телекомунікацій - замовники науково-дослідної роботи (за згодою).


Листопад 2015 року.

4. Укласти контракт на виконання науково-дослідної роботи.


Суб’єкти ринку телекомунікацій - замовники та виконавець науково-дослідної роботи (за згодою), державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою), науково-дослідний інститут, запропонований Генеральним штабом Збройних Сил (за згодою), НКРЗІ як координуюча сторона (за згодою).


Грудень 2015 року.

5. Укласти договори про нерозголошення виконавцем науково-дослідної роботи інформації, отриманої під час виконання такої роботи, та інформації з обмеженим доступом, визначеної державним підприємством “Український державний центр радіочастот” і науково-дослідним інститутом, запропонованим Генеральним штабом Збройних Сил.


Виконавець науково-дослідної роботи (за згодою), державне підприємство “Український державний центр радіочастот”(за згодою), науково-дослідний інститут, запропонований Генеральним штабом Збройних Сил (за згодою).


Грудень 2015 року.

6. Виконати науково-дослідну роботу.


Виконавець науково-дослідної роботи (за згодою), державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою), науково-дослідний інститут, запропонований Генеральним штабом Збройних Сил (за згодою).


Грудень 2015 року - листопад 2016 року.

7. Прийняти результати виконаної науково-дослідної роботи та надіслати їх заінтересованим державним органам для впровадження.


Суб’єкти ринку телекомунікацій - замовники науково-дослідної роботи (за згодою), робоча група.


Грудень 2016 року.

8. На підставі висновків та пропозицій, отриманих за результатами виконання науково-дослідної роботи:

1) підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”, зокрема у частині визначення термінів “рефармінг”, “технологічна нейтральність”, забезпечення застосовування процедур, передбачених для виділення, розподілу та користування радіочастотним ресурсом України на об’єктивній, пропорційній та прозорій основі, проведення рефармінгу.


Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, Міноборони, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою).


Лютий 2017 року;

2) підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208, та Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815.


Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Генеральний штаб Збройних Сил, інші заінтересовані державні органи.


Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”;

3) підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів, необхідних для виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”.


НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, Міноборони, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою).


Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”;

4) підготувати та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”, у тому числі розробити та затвердити в установленому порядку методику розрахунку початкової вартості радіочастотного ресурсу України.


НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінфін, Мінекономрозвитку, Міноборони, Мін’юст, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою).


Протягом двох місяців з дня прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”;

5) затвердити та виконати план заходів щодо вивільнення смуг у діапазоні 790-862 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE.


Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою).


Листопад 2015 рік - червень 2017 року;

6) затвердити план заходів щодо вивільнення смуг у діапазоні 694-790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE.


Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою).


Червень 2017 року;

7) затвердити за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил та НКРЗІ методики розрахунку електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.


Адміністрація Держспецзв’язку.


Червень 2017 року;

8) провести заходи щодо забезпечення електромагнітної сумісності та спільної роботи радіоелектронних засобів спеціальних користувачів та радіоелектронних засобів загальних користувачів радіотехнології LTE.


Генеральний штаб Збройних Сил, Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою).


Червень 2017 року;

9) вжити заходів до проведення рефармінгу та запровадження технологічної нейтральності на основі загальноприйнятих специфікацій 3GPP для впровадження радіотехнології LTE, а також вирішення у разі потреби організаційних, технологічних, економічних та інших питань.


НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Генеральний штаб Збройних Сил, державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою), суб’єкти ринку телекомунікацій, їх об’єднання (за згодою).


Грудень 2017 року;

10) забезпечити надання суб’єктам ринку телекомунікацій на конкурентній основі відповідно до закону права на користування радіочастотним ресурсом України з використанням радіотехнології LTE, у тому числі пакетами в різних діапазонах, зокрема шляхом проведення тендеру, переможцями якого визначатимуться учасники, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу.


НКРЗІ (за згодою).


Грудень 2017 року.


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси