Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 12.01.2005 N 7 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 р. за N 101/10381 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 569 ( z0916-22 ) від 28.07.2022 } Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості На виконання положень Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року ( 995_707 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 963 ( 963-2004-п ) "Про створення системи моніторингу риболовних суден", з метою приведення рівня підготовки, сертифікації персоналу вітчизняних суден флоту рибної промисловості до міжнародних стандартів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості, що додається. 2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Визнати таким, що не застосовується на території України, наказ Міністерства рибного господарства СРСР від 21.02.84 N 100 "Про введення Положення про звання осіб командного складу морських суден в прибережному плаванні, судноводіїв, механіків малих суден, рефрижераторних механіків і осіб рядового складу та Правил видачі дипломів і свідоцтв про морські звання". 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю.Ф. В.о.Міністра Ю.Я.Лузан ПОГОДЖЕНО: Міністерство освіти і науки України Заступник Мініст Т.М.Десятов ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 12.01.2005 N 7 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 р. за N 101/10381 ПОЛОЖЕННЯ про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості 1. Загальні положення 1.1. Це Положення, розроблене згідно з положеннями Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року ( 995_707 ) (далі - Конвенція ПДНВ-95), Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) та вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 963 ( 963-2004-п ) "Про створення системи моніторингу риболовних суден", від 4 серпня 2000 року N 1226 ( 1226-2000-п ) "Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства", ураховує стандарти цієї Конвенції та Документа про Керівництво з підготовки, сертифікації і несення вахти для персоналу суден флоту рибної промисловості (далі - Керівництво ФАО/ІЛО/ІМО). 1.2. Положення розроблено з метою підвищення рівня безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, попередження забруднення довкілля шляхом визначення єдиних критеріїв одержання сертифікатів, а також регламентації процедур, що повинні забезпечити керівництво, контроль та спостереження за системою сертифікації й оцінки компетентності зазначеного персоналу. 1.3. Дія Положення поширюється на персонал суден флоту рибної промисловості, що плавають під Державним Прапором України. 1.4. Склад Державної кваліфікаційної комісії (далі - ДКК) затверджується наказом Державного департаменту рибного господарства. 1.5. Відповідність компетенції засвідчується видачею сертифіката компетентності та підтвердження до цього сертифіката після успішної оцінки компетентності в ДКК. 1.6. Зразки сертифікатів компетентності, підтверджень додаються (додатки 1-3). 2. Терміни та їх визначення У цьому Положенні наведені нижче терміни використовуються в такому значенні: ГМЗЛБ - Глобальна морська система зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства; Державна кваліфікаційна комісія - комісія, створена Державним департаментом рибного господарства та наділена правом оцінки компетентності персоналу суден флоту рибної промисловості відповідно до вимог Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ); додаткова підготовка - навчання кандидатів, які бажають працювати на посадах у складі персоналу суден флоту рибної промисловості, під час одержання сертифіката на більш високу кваліфікацію або в разі продовження терміну дії сертифіката за програмами підготовки персоналу суден флоту рибної промисловості, затвердженими Державним департаментом рибного господарства (далі - Програма підготовки); заява - письмова заява кандидата про одержання або підтвердження сертифіката, форма наведена в додатку 4; капітан - особа, що командує судном; Керівництво ФАО/ІЛО/ІМО - Документ про Керівництво з підготовки, сертифікації і несення вахти персоналу суден флоту риболовної промисловості; КТМ - Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); Конвенція ПДНВ-95 - Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року ( 995_707 ); Конвенція ПДНВ-78 - Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування моряків і несення вахти 1978 року ( 995_053 ) (з поправками); освітні заклади - навчальні заклади, учбово-тренажерні центри, тренажери, що здійснюють підготовку, перепідготовку та спеціальну підготовку фахівців для суден флоту рибної промисловості; особа командного складу - крім капітана, належать: помічник капітана, суднові механіки, електромеханіки, радіоспеціалісти, судновий лікар, боцман, які призначені до складу членів екіпажу згідно з національним законодавством або правилами; особа рядового складу - член екіпажу судна, що не є капітаном або особою командного складу; персонал судна - будь-які особи, які забезпечують керування, рух, живучість та експлуатацію судна, у тому числі особи, що обслуговують технологічне, промислове обладнання та особовий склад судна; підтвердження до сертифіката компетентності - чинний документ, виданий капітаном морського рибного порту від імені Уряду України, що підтверджує право його власника займати посади для роботи на суднах флоту рибної промисловості; початкова підготовка - навчання персоналу судна до виживання, забезпечення протипожежної безпеки та боротьби з пожежею, дій в аварійних ситуаціях, надання невідкладної медичної допомоги, попередження забруднення, а також особистої безпеки та суспільних обов'язків; риболовне судно - судно, що використовується на комерційній основі для промислу риби або інших живих ресурсів моря; сертифікат компетентності - чинний документ, виданий капітаном морського рибного порту від імені Уряду України, що підтверджує право його власника займати посади у складі екіпажу суден флоту рибної промисловості з зазначенням типу, довжини (валової місткості), потужності, типу рухової установки судна під час виконання конкретного рейсу; спеціальна підготовка - навчання і тренажерна підготовка фахівців за Програмами підготовки для одержання сертифіката компетентності або підтвердження до сертифіката в разі відсутності теоретичних знань та практичного досвіду роботи на суднах флоту рибної промисловості, що необхідна відповідно до положень Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ); стандарт компетентності - професійний рівень, що має бути досягнутий для заняття посади та належного виконання функцій на судні відповідно до міжнародних та національних кваліфікаційних критеріїв, який включає знання та професійні навички; судна флоту рибної промисловості - судна, що використовуються для промислу водних живих ресурсів, приймально-транспортні, експедиційні, навчальні, науково-дослідні, учбово-виробничі, рибоохоронні судна та судна, що використовуються для перероблення водних живих ресурсів моря і не зайняті їх ловом. Судна флоту рибної промисловості розподіляються на: малі - довжиною менше 12 м незалежно від потужності рухової установки; середні - довжиною від 12 до 24 метрів або з потужністю рухової установки менше 750 кВт; великі - довжиною понад 24 м (додаток 5) або з потужністю рухової установки 750 кВт і більше; схвалена підготовка - підготовка з дотриманням стандартів Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ) у частині теоретичної, практичної та тренажерної підготовки, щоб персонал екіпажів суден флоту рибної промисловості був належним чином навчений і підготовлений, мав достатній досвід, навички та компетентність для виконання обов'язків на борту судна, для забезпечення максимального рівня безпеки мореплавання, збереження людського життя та майна на морі, захисту морського середовища. Усі інші визначення та терміни застосовуються у значеннях, які наведені в міжнародних договорах та національних нормативно-правових актах. 3. Перелік сертифікатів компетентності На підставі положень Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ) видаються сертифікати: 3.1. Для палубної команди, у тому числі капітана, помічників капітана, суднового лікаря, боцмана: капітана суден довжиною до 24 м; капітана суден довжиною 24 м і більше; старшого помічника капітана суден довжиною до 24 м; старшого помічника капітана суден довжиною 24 м і більше; вахтового помічника капітана суден довжиною до 24 м; вахтового помічника капітана суден довжиною 24 м і більше; судноводія; суднового лікаря; боцмана. 3.2. Для машинної команди: старшого механіка суден з потужністю головної рухової установки 750 кВт і більше; старшого механіка суден з потужністю головної рухової установки до 750 кВт; другого механіка суден з потужністю головної рухової установки 750 кВт і більше; другого механіка суден з потужністю головної рухової установки до 750 кВт; вахтового механіка суден з потужністю головної рухової установки 750 кВт і більше з машинним відділенням, що обслуговується або періодично не обслуговується. 3.3. Для радіоспеціалістів: радіоелектроніка першого класу; радіоелектроніка другого класу; загальний сертифікат оператора ГМЗЛБ; обмежений сертифікат оператора ГМЗЛБ. 3.4. Для електромеханіків та рефрижераторних механіків: електромеханіка 3 розряду; електромеханіка 2 розряду; електромеханіка 1 розряду; рефрижераторного механіка 3-ї категорії; рефрижераторного механіка 2-ї категорії; рефрижераторного механіка 1-ї категорії. 3.5. Для осіб рядового складу: кваліфікованого матроса, який несе навігаційну вахту; кваліфікованого моториста, який несе вахту в машинному відділенні, що обслуговується або періодично не обслуговується; кваліфікованої особи рядового складу (кваліфікований матрос, машиніст рибоборошняної установки, слюсар технологічного обладнання, рефрижераторний машиніст, газоелектрозварювальник, повар, буфетник, електрик) палубної команди, технологічної служби, обслуговуючого персоналу, служби добичі, машинної команди. 4. Правила видачі сертифікатів компетентності, підтверджень та сертифікатів кваліфікованого спеціаліста 4.1. Сертифікати компетентності, підтвердження (далі - сертифікати) видаються громадянам України та іноземним громадянам. 4.2. Термін дії сертифікатів установлюється не більше 5 років. Відлік 5-річного періоду розпочинається з дати прийняття рішення ДКК. 4.3. Кандидат на одержання сертифіката повинен бути придатним за станом здоров'я для роботи на суднах, бути не молодшим 18 років (якщо не передбачене інше), мати відповідну схвалену підготовку, початкову підготовку, стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості та успішно пройти оцінку компетентності в ДКК з урахуванням стандартів компетентності, що зазначені у Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ) та Керівництві ФАО/ІЛО/ІМО. 4.4. Результати оцінки компетенції кандидата оформляються протоколом ДКК. Якщо кандидат протягом року з дати одержання протоколу ДКК не оформив сертифікат, то протокол ДКК втрачає силу. 4.5. Незалежно від 5-річного періоду обов'язковому складанню кваліфікаційного іспиту в ДКК підлягають кандидати, які: не представили довідок про плавання, що підтверджують займання ними посад на суднах флоту рибної промисловості протягом не менше шести місяців перед звертанням, рівноцінних тій, що вказується в сертифікаті; претендують на одержання сертифіката більш високої кваліфікації в порівнянні з посадою, займаною ними перед звертанням; закінчили навчальні заклади більш ніж 1 рік тому до моменту звертання та не мають сертифіката; закінчили навчальні заклади та не мають досвіду роботи на суднах флоту рибної промисловості; мають сертифікати, але не мають стажу роботи на суднах рибної промисловості за фахом не менше 12 місяців протягом останніх 3 років або не менше шести місяців безпосередньо перед звертанням. 4.6. Кандидати на зайняття посади на суднах флоту рибної промисловості, що не представили документального підтвердження про наявність стажу роботи на цих суднах, повинні пройти спеціальну підготовку: для судноводіїв - маневрування та управління риболовним судном, рибопошукові прилади, обладнання та остійність риболовного судна, оброблення та розміщення улову, морське право (обов'язки, що витікають з міжнародних договорів у галузі риболовства, у тому числі Торремоліноського протоколу 1993 року, Кодексу відповідального риболовства); для механіків - експлуатація, технічне обслуговування технологічного і промислового устаткування суден рибопромислового флоту; для операторів ГМЗЛБ - експлуатація, технічне обслуговування радіоелектронних засобів та рибопромислових приладів риболовних суден. 4.7. Продовження терміну дії сертифіката здійснюється після проходження додаткової підготовки та складання іспитів у ДКК. 4.8. Підготовка та спеціальна підготовка персоналу риболовних суден здійснюється в освітніх закладах. 4.9. Під час одержання сертифіката або його обміну до розгляду приймаються документи, видані капітанами морських торговельних та рибних портів СРСР, якщо їх власники є громадянами України та закінчили освітні заклади або морські освітні заклади СРСР. 4.10. Під час звертання до ДКК та при комплектуванні персоналу судна флоту рибної промисловості (в інших випадках - у разі виникнення сумнівів) перевіряється законність та/або дійсність сертифікатів шляхом запиту про підтвердження через Реєстр сертифікатів персоналу риболовних суден. 4.11. Дійсність представленої довідки про плавання (у разі виникнення сумнівів) перевіряється шляхом запиту підтвердження від організації, що її видала, та порівняння з додатково представленими документами (трудова книжка, посвідчення особи моряка, копії контрактів та ін.). 4.12. У разі виявлення недійсних документів капітани морських рибних портів складають акт про їх невідповідність і повідомляють Державний департамент рибного господарства. Інформація про такі сертифікати надається до Реєстру сертифікатів персоналу риболовних суден. 4.13. Іноземні громадяни, що входять до складу персоналу судна флоту рибної промисловості та мають виданий іноземною державою належний сертифікат, що відповідає вимогам Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ), допускаються до виконання покладених на них обов'язків у порядку, визначеному цим Положенням, після складання іспитів у ДКК та одержання підтвердження до сертифіката. У разі якщо з іноземною державою - стороною Конвенції ПДНВ-95 існує договір про взаємне визнання сертифікатів, до виконання обов'язків у складі персоналу судна флоту рибної промисловості допускаються власники сертифікатів, що видані цією іноземною державою, та за умови отримання підтвердження про визнання цього сертифіката в порядку, визначеному цим Положенням. Іноземні громадяни не можуть обіймати посаду капітана на риболовному судні під Державним Прапором України. 4.14. Кандидат на одержання сертифіката повинен представити: паспорт, дві кольорові фотокартки розміром 3х4, письмову заяву встановленої форми, протокол ДКК, довідку про плавання або проходження практики. 4.15. Сертифікати компетентності та підтвердження до них видаються уповноваженими Державним департаментом рибного господарства капітанами морських рибних портів. Термін розгляду представлених документів не повинен перевищувати трьох діб з дати реєстрації їх одержання. 5. Особливості сертифікації командного складу великотоннажних суден флоту рибної промисловості 5.1. До зайняття відповідних посад на великотоннажних суднах флоту рибної промисловості (для цілей цього Положення до великотоннажних суден флоту рибної промисловості віднесені судна місткістю 500 б.р.т і більше) допускаються кандидати на командний склад (капітана, помічника капітана, суднового механіка, оператора ГМЗЛБ), які мають сертифікат компетентності, що відповідає положенням Конвенції ПДНВ-78 ( 995_053 ) з доповненнями (з урахуванням стандартів Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ) та Керівництва ФАО/ІЛО/ІМО). 5.2. Кандидати на зайняття посади, які мають чинні сертифікати компетентності, що видані згідно з положеннями Конвенції ПДНВ-78 ( 995_053 ), які не мають досвіду роботи на відповідних посадах на суднах флоту рибної промисловості (за винятком випускників галузевих учбових закладів, які отримують перший сертифікат компетентності), повинні пройти спеціальну підготовку згідно з вимогами пункту 6 цього Положення. Для сертифікації цих кандидатів спеціальна підготовка може бути замінена стажуванням кандидата на суднах флоту рибної промисловості на відповідній посаді не менше трьох місяців під час плавання судна. Кандидат на проходження іспиту, який має чинний сертифікат компетентності, виданий відповідно до положень Конвенції ПДНВ-78 ( 995_053 ), може не складати іспити з предметів, які наведені в мінімальних вимогах, необхідних для отримання сертифіката на зайняття відповідної посади. 5.3. Зазначені в сертифікатах компетентності, що видані згідно з положеннями Конвенції ПДНВ-78 ( 995_053 ), обмеження щодо місткості судна та потужності головної рухової установки поширюються на відповідну місткість та потужність головної рухової установки суден флоту рибної промисловості. 5.4. Кандидатам, яким видані сертифікати компетентності згідно з вимогами Конвенції ПДНВ-78 ( 995_053 ), після успішного проходження процедури оцінки компетенції в ДКК видається сертифікат компетентності згідно з вимогами Конвенції ПДНВ-95 ( 995_707 ). 6. Сертифікація осіб, які бажають зайняти посади капітана, старшого помічника капітана, вахтового помічника капітана, лікаря, боцмана 6.1. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду капітана суден флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації старшого помічника капітана суден флоту рибної промисловості і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше спеціаліста; сертифікат компетентності старшого помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 18 місяців, з них на посаді старшого помічника капітана - не менше 12 місяців на суднах флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше; загальний диплом оператора ГМЗЛБ; підтвердження про проходження підготовки на радіолокаційному тренажері (далі - РЛТ), тренажері засобів автоматичної радіолокаційної прокладки (далі - САРП) або РЛТ без САРП; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для капітанів та старших помічників капітанів; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.2. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду старшого помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації вахтового помічника капітана суден флоту рибної промисловості і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше бакалавра; сертифікат компетентності вахтового помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості на посаді вахтового помічника капітана не менше 12 місяців; загальний диплом оператора ГМЗЛБ; підтвердження про проходження РЛТ/САРП або РЛТ без САРП; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для капітанів та старших помічників капітанів; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.3. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду вахтових помічників капітана суден флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; загальний диплом оператора ГМЗЛБ або обмежений; підтвердження про проходження РЛТ/САРП або РЛТ без САРП; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості тривалістю не менше 12 місяців у складі палубної команди, у тому числі не менше 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти на містку на посаді кваліфікованого матроса під керівництвом дипломованого фахівця (капітана, вахтового помічника капітана, керівника практики); протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.4. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації старшого помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м та бути не молодше 20 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; сертифікат компетентності старшого помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м; медичне свідоцтво моряка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості довжиною до 24 м на посаді старшого помічника капітана не менше 24 місяців; загальний диплом оператора ГМЗЛБ; підтвердження про проходження РЛТ; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для капітанів та старших помічників капітана; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.5. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду старшого помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації вахтового помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; сертифікат компетентності вахтового помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м; медичне свідоцтво моряка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості довжиною до 24 м на посаді вахтового помічника капітана суден флоту рибної промисловості не менше 24 місяців; загальний диплом оператора ГМЗЛБ або обмежений; підтвердження про проходження РЛТ; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для капітанів та старших помічників капітана; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.6. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду вахтового помічника капітана суден флоту рибної промисловості довжиною до 24 м Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; медичне свідоцтво моряка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості тривалістю не менше 24 місяців у складі палубної команди, у тому числі не менше 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти на містку на посаді кваліфікованого матроса під керівництвом дипломованого фахівця (капітана, вахтового помічника капітана, керівника практики); загальний диплом оператора ГМЗЛБ; підтвердження про проходження РЛТ; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.7. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду судноводія суден флоту рибної промисловості довжиною до 12 м Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; медичне свідоцтво моряка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості тривалістю не менше 12 місяців у складі палубної команди, у тому числі не менше 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти на посаді кваліфікованого матроса під керівництвом дипломованого фахівця (капітана, вахтового помічника капітана, судноводія, керівника практики); документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 6.8. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду лікаря суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: сертифікат про отримання кваліфікації лікаря; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки. 6.9. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду боцмана суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен відповідати обов'язковим мінімальним вимогам для сертифікації осіб рядового складу з кваліфікацією матроса 1-го класу палубної команди і мати: медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; сертифікат кваліфікованого матроса 1-го класу або кваліфікованого старшого матроса (загальносуднова служба, служба добичі); довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 24 місяців на посаді кваліфікованого матроса 1-го класу або кваліфікованого старшого матроса; сертифікат фахівця з управління рятувальними шлюпками, плотами, черговими шлюпками, які не є швидкісними; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 7. Сертифікація осіб, які бажають зайняти посади старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка, електромеханіка, рефрижераторного механіка 7.1. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду старшого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації другого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 квт і більше і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше бакалавра; сертифікат компетентності другого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для старшого механіка та другого механіка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше не менше 24 місяців, з них 12 місяців на посаді другого механіка суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше або на посаді старшого механіка суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 7.2. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду старшого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації другого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; сертифікат компетентності другого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт не менше 24 місяців, з них не менше 12 місяців на посаді другого механіка суден до 750 кВт та 12 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти в машинному відділенні на посаді вахтового механіка або кваліфікованого моториста під керівництвом дипломованого фахівця (старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка); документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для старшого механіка та другого механіка; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 7.3. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду другого механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації вахтового механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста; сертифікат компетентності вахтового механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше не менше 24 місяців, з них 12 місяців на посаді вахтового механіка суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше або на посаді другого механіка суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки для старшого механіка та другого механіка; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 7.4. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду вахтового механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше не менше 12 місяців, з них 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти в машинному відділенні на посаді кваліфікованого моториста під керівництвом дипломованого фахівця (старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка або керівника практики); довідку про виробничу практику, пов'язану з судноремонтом, відповідно до навчальних планів освітніх закладів не менше 6 місяців; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 7.5. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду вахтового механіка суден флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; медичне свідоцтво моряка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт не менше 12 місяців, з них 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти в машинному відділенні на посаді кваліфікованого моториста під керівництвом дипломованого фахівця (старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка або керівника практики); документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 8. Перехідний період Для сертифікатів компетентності, які видані до набуття чинності Конвенцією ПДНВ-95 ( 995_707 ), установлюється перехідний період відповідно до Правила 8 цієї Конвенції. 9. Сертифікація радіооператорів ГМЗЛБ 9.1. Функції радіооператора ГМЗЛБ можуть виконуватися як судноводіями, так і звільненим радіооператором ГМЗЛБ з урахуванням обмежень по району плавання. 9.2. Функції радіоспеціаліста ГМЗЛБ можуть виконуватися тільки штатним фахівцем, що має радіотехнічну підготовку і достатню кваліфікацію з ремонту та обслуговуванню радіоелектронного устаткування в морі. 9.3. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду оператора обмеженого сертифіката ГМЗЛБ Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: диплом про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста за напрямком "Судноводіння" або "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електронавігація суден" або копію сертифіката компетентності капітана, помічника капітана або радіоспеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження спеціальної підготовки за Програмою підготовки для оператора обмеженого сертифіката ГМЗЛБ; довідку про стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців; підтвердження проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 9.4. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду оператора загального сертифіката ГМЗЛБ Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: диплом про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста за напрямком "Судноводіння" або "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електронавігація суден" або копію сертифіката компетентності капітана, помічника капітана або радіоспеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження спеціальної підготовки за Програмою підготовки для оператора загального сертифіката ГМЗЛБ; довідку про стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців, що включає виконання обов'язків під безпосереднім керівництвом кваліфікованого радіоспеціаліста; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 9.5. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду радіоелектроніка другого класу ГМЗЛБ Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: диплом про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста за напрямком "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електронавігація суден" або копію сертифіката компетентності капітана, помічника капітана або радіоспеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження спеціальної підготовки за Програмою підготовки для радіоелектроніка другого класу ГМЗЛБ; довідку про стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців як частину схваленої підготовки або мати не менше 24 місяців стажу роботи на суднах на посаді оператора ГМЗЛБ при наявності загального сертифіката компетентності оператора ГМЗЛБ; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 9.6. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду радіоелектроніка першого класу ГМЗЛБ Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше бакалавра за напрямком "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електронавігація суден"; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про проходження спеціальної підготовки за Програмою підготовки для радіоелектроніка першого класу ГМЗЛБ; довідку про стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 12 місяців на посаді радіоелектроніка другого класу; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 10. Сертифікація електромеханіка та рефрижераторного механіка 10.1. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду електромеханіка 3-го розряду суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про виробничу практику або стаж роботи, пов'язані з ремонтом суднового електрообладання, відповідно до навчальних планів освітніх закладів не менше 6 місяців; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти в машинному відділенні на посаді кваліфікованого електрика з обслуговуванням суднового обладнання під керівництвом дипломованого фахівця (старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка, електромеханіка); документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 10.2. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду електромеханіка 2-го розряду суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації електромеханіка 3-го розряду і мати: сертифікат компетентності електромеханіка 3-го розряду; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи за фахом на суднах флоту рибної промисловості не менше 24 місяців, з них 18 місяців на посаді електромеханіка 3-го розряду суден з електрообладнанням 750 кВт і більше; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 10.3. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду електромеханіка 1-го розряду суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації електромеханіка 2-го розряду і мати: сертифікат компетентності електромеханіка 2-го розряду; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи за фахом на суднах флоту рибної промисловості не менше 24 місяців, з них 18 місяців на посаді електромеханіка 2-го розряду суден з електрообладнанням 1500 кВт і більше; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 10.4. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду рефрижераторного механіка 3-ї категорії суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше молодшого спеціаліста; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про виробничу практику відповідно до навчальних планів освітніх закладів або стаж роботи, пов'язані з обслуговуванням суднового рефрижераторного обладнання, не менше 6 місяців; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців з виконанням обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти в машинному відділенні на посаді кваліфікованого рефрижераторного машиніста з обслуговуванням суднової рефрижераторної установки під керівництвом дипломованого фахівця (старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка, рефрижераторного механіка); протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 10.5. Обов'язкові вимоги для сертифікації кадидата на посаду рефрижераторного механіка 2-ї категорії суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації рефрижераторного механіка 3-ї категорії і мати: сертифікат компетентності рефрижераторного механіка 3-ї категорії; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи за фахом на суднах флоту рибної промисловості не менше 24 місяців, з них 18 місяців на посаді рефрижераторного механіка суден з рефрижераторним обладнанням потужністю не менше 1500 кВт; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 10.6. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду рефрижераторного механіка 1-ї категорії суден флоту рибної промисловості Кандидат повинен відповідати вимогам щодо сертифікації рефрижераторного механіка 2-ї категорії і мати: сертифікат компетентності рефрижераторного механіка 2-ї категорії; медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи за фахом на суднах флоту рибної промисловості не менше 24 місяців, з них 18 місяців на посаді рефрижераторного механіка 2-ї категорії суден з рефрижераторним обладнанням потужністю не менше 3000 кВт; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 11. Сертифікація осіб рядового складу 11.1. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду кваліфікованого моряка (осіб рядового складу), що несуть ходову навігаційну вахту на суднах флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; підтвердження про початкову підготовку за Програмою підготовки; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців, з виконанням функцій несення ходової навігаційної вахти під безпосереднім керівництвом дипломованого фахівця командного або рядового складу протягом не менше 2 місяців; сертифікат фахівця з рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 11.2. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду кваліфікованого моториста (осіб рядового складу), що несуть вахту в машинному відділенні на суднах флоту рибної промисловості довжиною 24 м і більше Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців, з них з виконанням функцій несення вахти в машинному відділенні під безпосереднім керівництвом дипломованого фахівця командного або рядового складу протягом не менше двох місяців; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; сертифікат фахівця з рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 11.3. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду осіб рядового складу з кваліфікацією 2-го класу палубної команди, технологічної служби, обслуговуючого персоналу, служби добичі, машинної команди Кандидат повинен бути не молодше 18 років і мати: медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; документ про освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні не менше кваліфікованого робітника; довідку, що підтверджує практику на суднах флоту рибної промисловості, судноремонтних, суднобудівних підприємствах, майстернях за фахом відповідно до Програми підготовки не менше одного місяця; документ про проходження початкової підготовки за Програмою підготовки; сертифікат фахівця з рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 11.4. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду осіб рядового складу з кваліфікацією 1-го класу палубної команди, технологічної служби, обслуговуючого персоналу, служби добичі, машинної команди Кандидат повинен відповідати обов'язковим вимогам для сертифікації осіб рядового складу з кваліфікацією 2-го класу палубної команди, технологічної служби, обслуговуючого персоналу, служби добичі, машинної команди і мати: медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 6 місяців з виконанням функцій за фахом; документ про проходження додаткової підготовки за Програмою підготовки; сертифікат фахівця з рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 11.5. Обов'язкові вимоги для сертифікації кандидата на посаду осіб рядового складу з кваліфікацією старший фахівець палубної команди, технологічної служби, служби добичі, машинної команди Кандидат повинен відповідати обов'язковим вимогам для сертифікації осіб рядового складу з кваліфікацією 1-го класу палубної команди, технологічної служби, служби добичі, машинної команди і мати: медичне свідоцтво моряка та, у разі потреби, свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка; довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості не менше 12 місяців з виконанням функцій за фахом; сертифікат фахівця з рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками; протокол складання кваліфікаційного іспиту в ДКК. 12. Оформлення довідок про плавання 12.1. Відповідно до вимог пунктів 6, 7, 9, 11 цього Положення кандидати на одержання сертифікатів компетентності та сертифікатів повинні представити довідку про плавання, що підтверджує стаж роботи на суднах флоту рибної промисловості на конкретній посаді. 12.2. Для осіб, що працюють на суднах під іноземним прапором, довідка про плавання підписується капітаном судна (для машинної команди старшим або головним механіком) і завіряється судновласником. 12.3. Довідки про плавання підписуються капітаном судна, а для членів машинної команди також старшим (головним) механіком та завіряються капітаном морського рибного порту відповідно до суднової ролі. 12.4. Для осіб, що проходять практику на навчальних судах або стажування на військових кораблях, довідки про плавання підписуються капітаном (командиром), для членів машинної команди також старшим (головним) механіком та завіряються керівником освітнього закладу. 12.5. Довідка про плавання заповнюється чорнилом або на друкувальному пристрої. Підчищення і виправлення не допускаються. Час фактичного плавання вказується словами. На довідці повинні бути печатки судна (судновласника), капітана морського рибного порту. 12.6. До терміну плавання для одержання сертифікатів компетентності та сертифікатів зараховується стаж роботи на судні на відповідній посаді члена екіпажу судна флоту рибної промисловості. До загального терміну плавання включається міжрейсова стоянка в портах строком до одного місяця. 12.7. Кандидатам для одержання сертифіката компетентності вахтового помічника капітана, старшого помічника капітана, капітана на суднах флоту рибної промисловості плавання в обмежених водах не повинне перевищувати більше 6 місяців та враховується з моменту виходу судна з порту і до приходу в порт. Крім того, для зазначених фахівців не зараховується плавання на: маякових суднах; посаді лоцмана; спортивних суднах; суднах, піднаглядних класифікаційному товариству, довжиною менше 12 м. 12.8. Кандидатам для одержання сертифіката компетентності старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка суден флоту рибної промисловості не зараховується плавання на: суднах з головною руховою установкою потужністю менше 55 кВт; несамохідних суднах. 12.9. У термін плавання для суднових електромеханіків не зараховується робота на самохідних і несамохідних суднах з електроустаткуванням загальною потужністю менше 50 квт. 12.10. Порт приписки судна є основним місцем збереження суднових ролей, заяв капітана на право відходу судна та документального оформлення приходу судна. 13. Видача пільгових дозволів 13.1. У виняткових випадках особі, яка займає посади командного складу суден флоту рибної промисловості, за узгодженням з Державним департаментом рибного господарства може бути виданий пільговий дозвіл, що дає їй право займати посади на категорію вище, ніж це дозволяє сертифікат (далі - пільговий дозвіл), із зазначенням конкретного терміну його дії. 13.2. Пільгові дозволи можуть видаватися особам командного складу на термін не більше 6 місяців за умови безаварійного плавання за попередній рік роботи на суднах рибопромислового флоту. 13.3. Пільговий дозвіл на право обіймати посаду капітана або старшого механіка видається лише в разі виникнення форс-мажорних обставин на мінімально короткий термін. 13.4. Якщо особа командного складу не має сертифіката, пільговий дозвіл може бути виданий на зайняття найнижчої посади, що вимагає наявності сертифіката. 14. Анулювання або припинення дії сертифікатів та їх відновлення 14.1. Сертифікат компетенції, підтвердження може бути анульований Державним департаментом рибного господарства в разі: виявлення після видачі документів недостовірних даних, заявлених кандидатом для їх отримання; виявлення фальшивих документів. 14.2. Дія сертифіката компетенції, підтвердження може бути припинена Державним департаментом рибного господарства в разі: розслідування аварійних морських подій; розслідування порушень вимог безпеки мореплавства, коли створена загроза людському життю на морі, а також заподіяний збиток засобам навігаційного огородження, морському середовищу; некомпетентності дій або бездіяльності їх власників під час виконання ними посадових обов'язків. Термін припинення дії сертифіката компетенції, підтвердження обмежується строками розслідування і не може перевищувати трьох місяців. Відновлення дії документів здійснюється рішенням Державного департаменту рибного господарства, якщо інше не вимагається результатами розслідування. 14.3. Інформація про анульовані сертифікати або дія яких припинена надається до Реєстру сертифікатів персоналу риболовних суден. 14.4. У разі втрати сертифіката його власник у найкоротший термін представляє капітану морського рибного порту, що видав сертифікат, заяву із зазначенням обставин втрати сертифіката та опубліковує у відомчих виданнях за свій рахунок оголошення про визнання втраченого сертифіката недійсним. Копія оголошення подається ним капітану морського рибного порту серед інших документів під час відновлення сертифіката. Інформація про втрачений сертифікат надається до Реєстру сертифікатів персоналу риболовних суден. 14.5. У разі втрати діючого сертифіката його власнику видається дублікат сертифіката при умові надання копій відповідних підтверджувальних документів. В іншому випадку відновлення здійснюється за умови повторного проходження додаткової підготовки, складання іспитів та представлення протоколу ДКК. Начальник управління Укрдержрибгоспу П.О.Дмитришин Додаток 1 до пункту 1.6 Положення УКРАЇНА UKRAINE СЕРТИФІКАТ КОМПЕТЕНЦІЇ, CERTIFICATE OF COMPETENCY ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ ISSUED UNDER THE PROVISIONS МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ OF THE INTERNATIONAL ПРО СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ, CONVENTION ON STANDARDS СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ OF TRAINING, CERTIFICATION РИБОЛОВНИХ СУДЕН ТА НЕСЕННЯ FISHING VESSELS PERSONAL ВАХТИ 1995 РОКУ AND WATCHKEEPING 1995 Уряд України засвідчує, що ________ The Government of Ukraine certifies that _______________________________________, _____________________________________________ як встановлено, має належну кваліфікацію has been found duly qualified in accordance відповідно до положень правил __________ with the provisions of Regulation ___________ вищезазначеної Конвенції і здатний of the above Convention, and has been found виконувати роботу на посаді, з competent to perform the following functions, урахуванням будь-яких зазначених subject to any limitations indicated until обмежень, до ___________________________ _______________________ or until the date of або до дати закінчення/продовження expiry of any extensions of the validity of терміну дії цього сертифіката, яка може this Certificate as may be shown overleaf. бути вказана на звороті. The lawful holder of this Certificate Законний власник цього сертифіката may serve in the following capacity може працювати на такій посаді or capacities: або посадах: Посада Обмеження (якщо є) Capacity Limitations applying (if any) Сертифікат N ___________________ Certificate No __________________ виданий (дата) __________________ Date of issue ___________________ Підпис і П.І.Б. капітана _____________ Signature and name of Habour Master of _____ _______________ морського рибного порту _____________________ sea-going fishing port _______________________________________ ____________________________________________ (Гербова печатка) (Official Seal) Дата народження власника ______________ Date of birth of holder of this Підпис власника _______________________ Certificate _______________________________ Signature of holder of this Certificate ___ Фотокартка власника Foto of holder of this Certificate ---------- | | | | | | | | ---------- Додаток 2 до пункту 1.6 Положення УКРАЇНА UKRAINE ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЯКЕ ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ENDORSMENT ATTESTING THE СЕРТИФІКАТА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ ISSUE THE CERTIFICATE UNDER THE МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО СТАНДАРТИ PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL ПІДГОТОВКИ, СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, РИБОЛОВНИХ СУДЕН ТА НЕСЕННЯ CERTIFICATION FISHING VESSELS PERSONAL ВАХТИ 1995 РОКУ AND WATCHKEEPING, 1995 Уряд України засвідчує, що сертифікат The Government of Ukraine certifies that N _____ виданий _________________________ certificate N _______ has been issued to _____ ____________, який, як встановлено, має ________________________________ who has been належну кваліфікацію відповідно до found duly qualified in accordance with the положень правила _________ вищезазначеної provisions of Regulation ______________ of the Конвенції і здатний виконувати роботу above Convention, and has been found competent на посаді, з урахуванням будь-яких to serve as specified below, subject to any зазначених обмежень до ______ або до дати limitations indicated until _____ or until the закінчення/продовження терміну дії цього date of expiry of any extensions of the підтвердження, яка може бути вказана на validity of this endorsement as may be shown звороті. overleaf. Законний власник цього підтвердження The lawful holder of this endorsement may може працювати на такій посаді або serve in the following capacity or capacities посадах, зазначених в застосованих Урядом specified in the applicable safe manning України вимогах відносно безпечного requirements of Government of Ukraine: комплектування екіпажів: Посада Обмеження (якщо є) Capacity Limitations applying (if any) Підтвердження N ____________________ Endorsement No __________________ видане (дата) _________________ Date of issue _____________________ Signature and name of Habour Master of Підпис і П.І.Б. капітана _______________ ________________ sea-going fishing port ________________ морського рибного порту _______________________________________ (Гербова печатка) (Official Seal) Дата народження власника _______________ Date of birth of holder of this Підпис власника ________________________ Endorsement ___________________________ Фотокартка власника Signature of holder of this ---------- Endorsement ___________________________ | | Foto of holder of this Certificate | | Endorsement | | | | ---------- Додаток 3 до пункту 1.6 Положення УКРАЇНА UKRAINE ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЯКЕ ЗАСВІДЧУЄ ВИЗНАННЯ ENDORSMENT ATTESTING THE СЕРТИФІКАТА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ RECOGNITION OF A CERTIFICATE UNDER МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО СТАНДАРТИ THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL ПІДГОТОВКИ, СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, РИБОЛОВНИХ СУДЕН ТА НЕСЕННЯ CERTIFICATION FISHING VESSELS PERSONAL ВАХТИ 1995 РОКУ AND WATCHKEEPING, 1995 Уряд України засвідчує, що сертифікат N ___, The Government of Ukraine certifies that виданий _________________________________________ certificate No ____ issued to ________________ Урядом ______________________ або від його імені, by or behalf of the Government of ____________ належним чином визнається відповідно до положень is duly recognized in accordance with the правила I/7 вищезазначеної Конвенції і законному provisions of Regulation I/7 of the above власнику дозволяється виконувати роботу на посаді Convention, and lawful holder is authorized to з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до serve as specified below, subject to any ______ або до дати закінчення/продовження терміну limitations indicated until __________________ дії цього підтвердження, яка може бути вказана на or until the date of expiry of any extensions звороті. of the validity of this endorsement as may be Законний власник цього підтвердження може shown overleaf. працювати на такій посаді або посадах, зазначених The lawful holder of this endorsement may в застосованих Урядом України вимогах відносно serve in the following capacity or capacities безпечного комплектування екіпажів: specified in the applicable safe manning requirements of Government of Ukraine: Посада Обмеження (якщо є) Capacity Limitations applying (if any) Підтвердження N ___________________ Endorsement No ______________________ видане (дата) ____________________ Date of issue _______________________ Підпис і П.І.Б. капітана _______________________ Signature and name of Habour Master of ______ ________________________ морського рибного порту ______________________ sea-going fishing port (Гербова печатка) _____________________________________________ Дата народження власника _______________________ (Official Seal) Підпис власника _______________________________ Date of birth of holder of this Фотокартка власника Endorsement _______________________ ------------ Signature of holder of this Endorsement _____ | | Foto of holder of this Certificate Endorsement | | | | | | | | ------------ Додаток 4 до пункту 2 Положення Капітану морського рибного порту ____________________________ від _____________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) число, місяць, рік народження ___________________________________, адреса: _________________________________________________________, телефон: ________________________________________________________, місце роботи: ____________________________________________________ ЗАЯВА Прошу видати мені сертифікат ________________________________ _____________________________________________________________ (найменування сертифіката) Додаю такі документи: _______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________ (підпис) "___" _____________ 200_ р. Наведені в цій заяві документи перевірені та прийняті до розгляду. _________________ Інспектор ________________________ (підпис) Додаток 5 до пункту 2 Положення Судна флоту рибної промисловості довжиною понад 24 м (район експлуатації - Чорне море й Азовське море) ------------------------------------------------------------------ | Тип судна | Валова | Довжина | Потужність | | |місткість |найбільша, м| рухової | | | | | установки, кВт | |-----------------------+----------+------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |БК (пр.498) | 187,0| 29,3 | 2х440 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |МРТк (пр.1328) | 98,0| 25,4 | 220 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |МРСТ (пр.13303) | 104,0| 26,5 | 220 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |МРТР (пр.1296) | 356,0| 35,7 | 590 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |ПРС (пр.697) | 107,0| 27,1 | 110 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |ПТС (пр.697) | 86,0| 27,2 | 165 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |ПТР (пр.01340) | 187,0| 34,8 | 220 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |РС (пр.338 м) | 156,0| 33,9 | 225 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |СЧС (пр.572) | 79,0| 25,2 | 132 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |СЧС (пр.1330) | 92,5| 26,5 | 165 | |-----------------------+----------+------------+----------------| |СЧС (пр.13301) | 104,0| 26,5 | 165 | ------------------------------------------------------------------ Наведені проекти можуть відрізнятися модифікаціями за місткістю, довжиною, потужністю рухової установки.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси