Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України

Національний банк; Постанова, Положення, Форма типового документа від 29.12.2004 № 689

Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України

Реєстрація: Мін'юст України від 24.01.2005 № 86/10366

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0086-05

Текст документа від 21.04.2018:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.12.2004 N 689

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 р. за N 86/10366

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 42 ( v0042500-18 ) від 17.04.2018 }

Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку

N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою удосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про систему електронної пошти Національного банку України (додається).

2. Пункти 3 та 4 додатка 2 до постанови Правління Національного банку України від 22.01.96 N 12 ( v0012500-96 ) "Про заходи щодо удосконалення нормативних актів Національного банку України" виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 22.06.93 N 43 ( v0043500-93 ) "Про порядок введення в дію системи електронної пошти Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 23.05.97 N 165 ( v0165500-97 ) "Про взаємообмін електронними повідомленнями в банківських установах України".

4. Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Центральної розрахункової палати, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Департаменту інформатизації А.С. Савченка.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 29.12.2004 N 689

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 р. за N 86/10366

ПОЛОЖЕННЯ про систему електронної пошти Національного банку України

Це Положення розроблене відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та нормативно-правових актів Національного банку України з метою створення інформаційного середовища для автоматизації банківської діяльності та ефективнішого використання засобів обміну електронною інформацією.

Це Положення встановлює порядок функціонування електронної пошти в абонентів системи електронної пошти Національного банку України.

1. Загальні положення

1.1. Національний банк України (далі - Національний банк) самостійно створює, організовує роботу та використання системи електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП) як один із засобів обміну електронною інформацією.

1.2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

абоненти системи ЕП (далі - абоненти) - банківські та інші установи і організації України, які підключені до системи ЕП;

автор електронного повідомлення - фізична або юридична особа, яка створила електронне повідомлення;

адміністратор вузла системи ЕП - особа, яка відповідає за забезпечення функціонування вузла системи ЕП згідно з функціями, визначеними в главі 6 цього Положення. Залежно від функціонального рівня структури системи ЕП, визначеного в главі 6 цього Положення, розрізняють головного адміністратора центрального вузла системи ЕП, адміністраторів головного, територіальних та абонентських вузлів системи ЕП;

адресний простір системи - перелік вузлів системи ЕП, зазначених у довіднику цих вузлів;

вузол системи ЕП - комплекс апаратно-програмних засобів, що призначений для забезпечення функціонування електронної пошти в абонентів системи ЕП;

дані - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами;

електронна пошта - це поштова служба, яка використовує інформаційну мережу Національного банку та програмні засоби для відправлення, передавання і одержання електронних повідомлень з підтвердженням факту одержання електронного повідомлення відправнику електронного повідомлення;

електронна поштова скринька - назва каталогу на робочій станції або сервері для приймання і відправлення електронних повідомлень користувачем системи ЕП, місце та найменування якого визначається параметрами файла конфігурації та списком користувачів системи ЕП;

електронне повідомлення - інформація в електронній формі, що призначена для обміну між користувачами системи ЕП, використання в програмно-технічних комплексах інформаційної мережі Національного банку і яка має визначений формат, технологію оброблення згідно з домовленостями між користувачами системи ЕП та вимогами відповідних програмно-технічних комплексів;

користувач системи ЕП - особа, яка в конкретний час має доступ до відповідної електронної поштової скриньки вузла системи ЕП з правами та обов'язками щодо відправлення та одержання електронних повідомлень у системі ЕП;

маршрут - шлях до конкретного вузла системи ЕП, визначений згідно з довідником на кожному з вузлів системи ЕП;

поштовий конверт системи ЕП (далі - поштовий конверт) - одиниця інформації, що вміщує заголовок поштового конверта та електронне повідомлення або дані. Заголовок поштового конверта містить назву відправника та адресата, розмір електронного повідомлення або даних, час формування поштового конверта та іншу службову інформацію;

система ЕП - система програмно-технічних засобів та організаційно-технологічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між абонентами та користувачами в електронній формі. Система ЕП призначена для надійного і якісного приймання, передавання, обміну та управління інформаційними потоками, джерелом яких можуть бути різні програмні комплекси прикладних систем та користувачі системи ЕП;

транзитний вузол - вузол системи ЕП, через який передається поштовий конверт від відправника до адресата.

1.3. Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ), Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320 ( z1035-06 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами).

{ Пункт 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }

1.4. Відносини між абонентами регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ), цим Положенням, а також договорами про розрахунково-інформаційне обслуговування щодо надання послуг системою ЕП.

{ Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }

1.5. Вимоги цього Положення поширюються на відносини, що виникають у абонентів та користувачів системи ЕП щодо її використання.

1.6. Якщо абонент використовує власну систему електронної пошти та продовжує здійснювати взаємний обмін електронними повідомленнями з абонентами системи ЕП, то такий абонент має забезпечити обмін електронних повідомлень між власною системою електронної пошти та системою ЕП із збереженням усіх атрибутів електронної пошти щодо гарантій передавання та приймання електронних повідомлень із зворотним підтвердженням того, що електронне повідомлення доставлено адресату без помилок.

1.7. Питання взаємодії власної системи електронної пошти абонента та системи ЕП мають узгоджуватися з Департаментом інформатизації Національного банку (далі - Департамент інформатизації).

1.8. Порядок діяльності системи ЕП визначається цим Положенням. Відповідальність за стратегію технічного розвитку, керування технологічним процесом у межах надійної і належної роботи системи ЕП покладається на Департамент інформатизації.

2. Дані про електронні адреси абонентів та користувачів системи ЕП

2.1. Усі абоненти включаються в довідник вузлів системи ЕП.

2.2. Довідник вузлів системи ЕП є систематизованим переліком усіх абонентів системи ЕП із зазначенням їх реквізитів. Довідник є складовою частиною системи ЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів. Робота абонентів здійснюється лише за маршрутами, визначеними довідником вузлів системи ЕП на кожному з її вузлів. Довідник вузлів системи ЕП містить відомості про всі вузли системи ЕП і шляхи доступу до кожного з них. Цей довідник використовується програмами базового програмного телекомунікаційного забезпечення системи ЕП для визначення правильності ідентифікаторів вузлів системи ЕП в адресних частинах відправника і одержувача електронного повідомлення, а також для вибору маршруту передавання електронних повідомлень. Зміни в довіднику вузлів системи ЕП здійснюються лише шляхом автоматизованого ведення його коректур (змін).

2.3. Довідник користувачів системи ЕП створюється під час установлення відповідних програмних засобів на вузлі системи ЕП і містить перелік усіх користувачів системи ЕП на кожному з вузлів систем ЕП із зазначенням їх реквізитів. Довідник є складовою частиною системи ЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів. Цей довідник коригується адміністратором вузла системи ЕП.

Обов'язковими в довіднику користувачів системи ЕП усіх вузлів системи ЕП є такі імена користувачів:

ADMIN - користувач системи ЕП, для якого надсилаються зміни до довідника абонентів і користувачів системи ЕП, вказівки, зауваження та пропозиції щодо технології керування роботою вузла системи ЕП, у тому числі ліній зв'язку;

NBU - користувач системи ЕП, на ім'я якого надходять електронні повідомлення автоматизованої системи документообігу Національного банку для реєстрації та передавання відповідним керівникам цієї установи (функції загального відділу);

PROOF - для автоматизованого ведення коректур довідника абонентів.

У центральному, головному та територіальних вузлах системи ЕП обов'язково мають бути ще й такі користувачі:

VSEM - для пересилання електронних повідомлень від підрозділів Національного банку абонентам, яких обслуговує цей вузол системи ЕП в автоматизованому режимі;

KB-JURI - для пересилання електронних повідомлень від підрозділів Національного банку банкам - юридичним особам.

Інші імена користувачів системи ЕП визначаються вимогами впроваджених систем діловодства та відповідних програмно-технічних комплексів, їх кількість на одному вузлі системи ЕП не повинна перевищувати 120.

2.4. У поштових іменах вузлів і користувачів системи ЕП мають використовуватися лише літери латинського алфавіту без спеціальних знаків, але не більше ніж 8 символів.

3. Визначення прав доступу до поштових скриньок та електронних повідомлень

3.1. Адміністратор вузла системи ЕП має доступ до всіх поштових скриньок.

3.2. Права на поштову скриньку для формування, пересилання, приймання поштового конверта та його розкриття може мати в конкретний період часу лише одна відповідальна особа. Права доступу відповідальної особи до електронних поштових скриньок визначаються згідно з доповідною запискою керівника відповідного підрозділу на адресу керівника підрозділу, який забезпечує роботу місцевого вузла системи ЕП.

3.3. У разі мотивованої потреби дозвіл на доступ кількох відповідальних осіб до відповідної поштової скриньки та доступ одній відповідальній особі до кількох поштових скриньок надає керівник підрозділу, який забезпечує роботу місцевого вузла системи ЕП, на підставі відповідної службової записки.

3.4. Відповідальність за зміст, оформлення, реєстрацію (у разі потреби) електронних повідомлень несуть їх автори, а за відправлення, адресування, супроводження та розкриття прийнятих електронних повідомлень - відповідальні особи відповідно до довідника користувачів системи ЕП, які в конкретний час мають доступ до відповідних електронних поштових скриньок.

3.5. З метою запобігання несанкціонованому доступу до електронних повідомлень користувачам системи ЕП слід використовувати відповідні засоби системи ЕП або санкціоновані для використання засоби електронного цифрового підпису та криптографічного захисту електронного повідомлення.

4. Обмін електронними повідомленнями між користувачами системи ЕП

4.1. Електронні повідомлення в системі ЕП відправляються адресатам, які повинні бути абонентами системи ЕП. Користувачі системи ЕП можуть відправляти електронні повідомлення одному або декільком адресатам одночасно (групове розсилання).

4.2. Система ЕП використовує технологію, за якою електронні повідомлення запам'ятовуються на одному вузлі системи ЕП, а потім передаються іншому вузлу системи ЕП, доки електронне повідомлення не буде доставлене адресату. Така технологія забезпечує гарантію доставки електронного повідомлення адресату від відправника з можливістю надсилання останньому зворотного підтвердження про те, що електронне повідомлення доставлено адресату.

4.3. Обмін електронними повідомленнями між користувачами системи ЕП здійснюється за допомогою базового програмного телекомунікаційного забезпечення системи ЕП.

4.4. Право розсилати електронні повідомлення всім без винятку абонентам та користувачам системи ЕП надається лише головному адміністратору центрального вузла системи ЕП. Цей спосіб передавання електронних повідомлень заборонений для інших абонентів.

4.5. Структура електронних повідомлень, їх максимальний розмір та формати визначаються Департаментом інформатизації як рекомендації.

4.6. Для найменування файла електронного повідомлення, підготовленого для відправлення, мають використовуватися лише літери латинського алфавіту без спеціальних знаків. Ім'я файла електронного повідомлення та його розширення має включати не більше ніж 8 та 3 символи відповідно.

5. Статистика роботи абонентів і користувачів системи ЕП

5.1. Службові файли, що документують роботу вузла системи ЕП, такі:

статистичні файли проходження поштових конвертів (далі - статистичні файли) через вузол системи ЕП;

файли реєстрації помилок.

У статистичному файлі записується інформація про всі електронні повідомлення, що проходять через вузол системи ЕП. У разі виникнення нештатних ситуацій під час оброблення електронних повідомлень інформація про них записується у файлі реєстрації помилок. Ця інформація дає змогу визначити, під час оброблення якого електронного повідомлення зафіксована помилка, тип помилки.

5.2. В архівних каталогах зберігаються поштові конверти, що проходять протягом робочої доби через вузол системи ЕП (вхідні, вихідні та транзитні). Архівний каталог містить інформацію за одну добу.

5.3. Журнали роботи користувача із вхідними і вихідними електронними повідомленнями ведуться окремо для кожного користувача системи ЕП. Протягом кожної доби формується відповідний журнал роботи користувача.

5.4. Відповідальні за роботу з електронними повідомленнями особи мають обов'язково аналізувати після розсилання свій журнал роботи користувача стосовно формування та доставляння електронних повідомлень до адресатів.

5.5. Наявність службових файлів, що документують роботу вузла системи ЕП, дає змогу відстежити проходження електронного повідомлення в системі ЕП, а в разі потреби зробити повторне пересилання раніше відправленого, але загубленого адресатом електронного повідомлення.

6. Структура системи ЕП, функції її служб та адміністраторів вузлів

6.1. Структура системи ЕП має такі функціональні рівні:

центральний вузол системи ЕП;

головний вузол системи ЕП;

територіальні вузли системи ЕП;

абонентські вузли системи ЕП;

користувачі системи ЕП.

6.2. Основні організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи вузлів системи ЕП такі:

реєстрація і супроводження вузлів системи ЕП;

технічне обслуговування мережевого обладнання і апаратури передавання даних системи ЕП;

облік роботи абонентів у системі ЕП;

супроводження інформаційного забезпечення системи ЕП;

ведення архіву електронних повідомлень, захист його від руйнування;

диспетчерське управління вузлами системи ЕП.

6.3. Зазначені в пункті 6.2 цього Положення функції виконують відповідні служби, створені на підставі цього Положення і експлуатаційних документів системи ЕП на базі секторів, груп або окремих осіб структурних підрозділів, що забезпечують роботу вузлів системи ЕП, залежно від кількості абонентів та користувачів системи ЕП конкретного вузла системи ЕП.

6.4. Організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи центрального вузла системи ЕП виконує відповідний структурний підрозділ Департаменту інформатизації. Центральний вузол забезпечує взаємодію головного, територіальних та абонентських вузлів системи ЕП. Служби центрального вузла системи ЕП очолює головний адміністратор центрального вузла системи ЕП. Обов'язки головного адміністратора центрального вузла системи ЕП покладаються на працівника відповідного структурного підрозділу Департаменту інформатизації згідно з посадовими обов'язками. Технологічна дисципліна служб цього вузла визначається вказівками Департаменту інформатизації і головного адміністратора центрального вузла системи ЕП.

6.5. Організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи головного вузла системи ЕП виконує відповідний структурний підрозділ Центральної розрахункової палати. Головний вузол системи ЕП забезпечує взаємодію абонентських вузлів системи ЕП у місті Києві та Київській області. Служби головного вузла системи ЕП очолює адміністратор головного вузла системи ЕП. Обов'язки адміністратора головного вузла системи ЕП покладаються на працівника відповідного структурного підрозділу Центральної розрахункової палати згідно з посадовими обов'язками. Технологічна дисципліна служб цього вузла системи ЕП визначається вказівками Центральної розрахункової палати, Департаменту інформатизації і головного адміністратора центрального вузла системи ЕП.

6.6. Організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи територіального вузла системи ЕП виконує відповідний структурний підрозділ територіального управління Національного банку. Служби територіального вузла системи ЕП очолює адміністратор територіального вузла системи ЕП. Обов'язки адміністратора територіального вузла системи ЕП покладаються на працівника відповідного структурного підрозділу територіального управління Національного банку згідно з посадовими обов'язками. Технологічна дисципліна служб цього вузла визначається вказівками територіального управління, Департаменту інформатизації і головного адміністратора центрального вузла системи ЕП.

6.7. Організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи абонентського вузла системи ЕП виконує відповідний структурний підрозділ абонента, що підключений до системи ЕП, за винятком структурних підрозділів, зазначених у пунктах 6.4-6.6 цього Положення. Служби абонентського вузла системи ЕП очолює адміністратор абонентського вузла системи ЕП. Обов'язки адміністратора абонентського вузла системи ЕП покладаються на працівника відповідного структурного підрозділу абонента, що підключений до системи ЕП, згідно з посадовими обов'язками. Технологічна дисципліна абонентського вузла системи ЕП визначається вказівками головного адміністратора центрального вузла системи ЕП, адміністраторів головного та територіальних вузлів системи ЕП.

6.8. У разі невиконання службами абонентського вузла системи ЕП технологічної дисципліни та порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку стосовно роботи системи ЕП рішення про тимчасове або остаточне виключення абонентського вузла із системи ЕП може приймати заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом інформатизації, або уповноважена ним особа на підставі матеріалів, підготовлених керівниками служб диспетчерського управління абонентськими вузлами центрального, головного або тих територіальних вузлів системи ЕП, які суміжні з цим абонентським вузлом системи ЕП. Структурні підрозділи, що забезпечують роботу вузлів системи ЕП, у своїй діяльності керуються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку з питань інформаційних технологій та цим Положенням.

6.9. Функції головного адміністратора центрального вузла системи ЕП полягають у контролі за дотриманням абонентами вимог цього Положення, супроводженням інформаційного забезпечення системи ЕП, збереженням технологічної інформації (поштових конвертів, службових файлів, що документують роботу вузла системи ЕП, системних журналів програм транспортних засобів), а також взаємодії з адміністраторами вузлів усіх рівнів системи ЕП щодо виконання технологічної дисципліни абонентських вузлів системи ЕП, підключення нових абонентських вузлів системи ЕП, надання методичної допомоги у вирішенні проблемних питань у разі надходження відповідних запитів від адміністраторів головного, територіальних та абонентських вузлів системи ЕП.

6.10. Функції адміністраторів головного, територіальних та абонентських вузлів системи ЕП полягають в організації роботи відповідних її вузлів, їх взаємодії з адміністраторами вузлів усіх рівнів системи ЕП, супроводженні інформаційного забезпечення системи ЕП (довідник вузлів системи ЕП, довідник користувачів системи ЕП, система каталогів для приймання вхідних електронних повідомлень), збереженні протягом місяця технологічної інформації (поштових конвертів, службових файлів, що документують роботу вузла системи ЕП, системних журналів програм транспортних засобів) і передаванні її в разі надходження відповідних запитів головному адміністраторові центрального вузла, адміністраторові головного або територіального вузлів системи ЕП.

7. Умови підключення до системи ЕП

7.1. Базовим програмним телекомунікаційним забезпеченням системи ЕП на всіх вузлах системи ЕП є пакет, що складається з транспортного програмного комплексу TCPFOSS, програмних засобів системи ЕП (програми tomail.exe, usermail.exe і outmail.exe) і програми виконання коректур довідника вузлів системи ЕП corrspr3.exe.

7.2. На центральному вузлі системи ЕП для автоматизованого формування та передавання файлів-коректур усім вузлам системи ЕП використовується програма mailtt.exe. Для підготовки коректур до довідника вузлів системи ЕП на центральному, головному та територіальних вузлах системи ЕП використовується програма mailcorr.exe.

7.3. Програми з пакета базового програмного телекомунікаційного забезпечення системи ЕП (крім транспортного програмного комплексу TCPFOSS) надаються абоненту адміністратором вузла системи ЕП, до якого він підключається.

7.4. Абонент може отримати безпосередній доступ до системи ЕП через лінії некомутованого та комутованого електрозв'язку, через іншого абонента системи ЕП або транзитом через оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг, який підключений до інформаційної мережі Національного банку.

7.5. Фізична реалізація лінії електрозв'язку, варіант підключення до системи ЕП та частота ініціювання з'єднання з відповідним вузлом системи ЕП залежать від абонента, але абонент має забезпечити наявність і моніторинг таких з'єднань.

7.6. Для забезпечення вибраного режиму з'єднання (синхронний або асинхронний) і швидкості передавання даних абонент повинен мати апаратуру для передавання даних (тип інтерфейсу визначається відповідним вузлом системи ЕП). Визначення відповідного режиму з'єднання (синхронний, асинхронний) і швидкості передавання даних узгоджується з адміністратором вузла системи ЕП, до якого підключається цей абонент.

7.7. Апаратура для передавання даних повинна бути сертифікованою для її використання на лініях електрозв'язку України.

7.8. Захист власних внутрішніх мережевих ресурсів від несанкціонованого доступу та дій, направлених на відмову в обслуговуванні, забезпечується абонентом.

7.9. Варіанти підключення до системи ЕП визначаються параметрами та типом ліній електрозв'язку, використанням абонентом послуг оператора телекомунікаційних послуг і здійснюються:

а) комутованою лінією електрозв'язку в асинхронному режимі з'єднання безпосередньо до вузла системи ЕП;

б) некомутованою (виділеною) лінією електрозв'язку в асинхронному режимі з'єднання безпосередньо до вузла системи ЕП;

в) некомутованою (виділеною) лінією електрозв'язку в синхронному режимі з'єднання безпосередньо до вузла системи ЕП;

г) некомутованою (виділеною) лінією електрозв'язку в синхронному режимі з'єднання через оператора телекомунікаційних послуг, який вже підключений до інформаційної мережі Національного банку.

8. Порядок підключення абонентів до системи ЕП

8.1. Необхідною умовою для підключення абонента до системи ЕП є виконання всіх вимог до технічних та програмних засобів абонента, що зазначені в главі 7 цього Положення.

8.2. Повноваження щодо підключення до системи ЕП мають:

банківських установ - головний адміністратор центрального вузла системи ЕП;

інших установ та організацій України - заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом інформатизації.

8.3. Підставою для підключення абонента до системи ЕП є Заявка на підключення до системи електронної пошти Національного банку України за встановленою формою (додаток 1) та Реєстраційна картка абонента системи електронної пошти Національного банку України за встановленою формою (додаток 2), направлені тому підрозділу Національного банку, з яким абонент укладатиме договір про надання послуг системою ЕП.

8.4. Рішення про підключення абонента до системи ЕП приймається після подання електронною поштою адміністраторами головного або територіального вузлів системи ЕП головному адміністратору центрального вузла системи ЕП потрібних матеріалів (Реєстраційної картки абонента системи електронної пошти Національного банку України), підготовлених керівниками служб реєстрації і супроводження абонентських вузлів системи ЕП.

8.5. Між абонентом та Національним банком укладається або договір про надання послуг системою ЕП, або договір про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі термінових переказів Національного банку України чи в системі електронних платежів Національного банку України. Згідно з умовами підписаного договору спеціалісти відповідного підрозділу Національного банку (залежно від того, з ким абонент безпосередньо взаємодіє) протягом терміну дії договору надають абоненту консультації щодо функціонування вузла системи ЕП.

9. Гарантії абонентам і порядок вирішення спорів

9.1. Абонентам гарантується передавання, приймання, обмін електронними повідомленнями із змогою надсилання їм зворотного підтвердження про те, що електронне повідомлення доставлено адресату.

9.2. У разі виникнення нештатних ситуацій в роботі вузла системи ЕП, адміністратор цього вузла системи ЕП має оперативно інформувати адміністратора вузла системи ЕП, з яким ініціює з'єднання.

9.3. Усі технічні проблеми в роботі з абонентом вирішує служба реєстрації і супроводження абонентських вузлів системи ЕП, а інформацію про неврегульовані технічні проблеми адміністратор головного або територіального вузла системи ЕП надає головному адміністратору центрального вузла системи ЕП для прийняття остаточного рішення.

9.4. Інші спори з питань надання послуг системою ЕП, які виникають протягом дії підписаного договору, вирішуються згідно з його умовами.

Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України П.М.Сенищ

Додаток 1 до Положення про систему електронної пошти Національного банку України

ЗАЯВКА на підключення до системи електронної пошти Національного банку України

Просимо підключити __________________________________________ (найменування установи/ організації)

до системи електронної пошти Національного банку України для

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. (зазначити причину підключення)

Готові укласти відповідний договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку.

Контактні реквізити

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________ Посада ___________________________________________________________ Поштова адреса ___________________________________________________

Телефон _________________________ Факс ____________________________

Керівник організації ________________ _______________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________ (дата заповнення)

Примітка. Слід зазначати реквізити особи, яка уповноважена вирішувати організаційні питання, пов'язані з роботою в системі електронної пошти Національного банку України.

Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко

Додаток 2 до Положення про систему електронної пошти Національного банку України

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА абонента системи електронної пошти Національного банку України

Назва установи/організації, поштова адреса

__________________________________________________________________

Електронна поштова адреса абонентського вузла системи ЕП (якщо відрізняється від основної адреси абонента)

Код МФО __________________________________________________________ Код ОКПО _________________________________________________________ Поштове ім'я абонентського вузла системи ЕП ______________________ Тип доступу до системи ЕП (безпосередній/через оператора) ________ Кількість ліній зв'язку __________________________________________

За кожною лінією зв'язку: Тип лінії електрозв'язку (комутована/некомутована) _______________ Тип модему _______________________________________________________ Режим з'єднання (асинхронний/синхронний) _________________________ Тип інтерфейсу (V.35/RS232/G.703) ________________________________ Імена й IP-адреси PPP з'єднання* _________________________________ Характеристики PPP з'єднання (швидкість інтерфейсу, швидкість у лінії, тип автентифікації)* ______________________________________

Адреси мережі й інтерфейсів з'єднувального сегмента* _____________ Адреса мережі сегмента ресурсів абонента * _______________________ Адреси, імена ресурсів абонента __________________________________ Версія пакета програмного комплексу TCPFOSS ______________________ Операційна система для роботи програмного комплексу TCPFOSS ______

Прізвище, ім'я та по батькові адміністратора абонентського вузла системи ЕП

__________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________ Факс _____________________________________________________________

_______________________ _______________________ (підпис) (дата заповнення)

Прізвище, ім'я та по батькові адміністратора вузла системи електронної пошти від Національного банку України

__________________________________________________________________

Телефон ______________________________________ Факс _________________________________________

__________________________ __________________________ (підпис) (дата заповнення)

Прізвище, ім'я та по батькові адміністратора інформаційної мережі Національного банку України ______________________________________

Телефон __________________________________________________________ Факс _____________________________________________________________

__________________________ __________________________ (підпис) (дата заповнення)

_______________ * Заповнює адміністратор інформаційної мережі Національного банку України, який безпосередньо взаємодіятиме з адміністратором абонентського вузла системи електронної пошти.

Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси