Про затвердження Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Держатомрегулювання України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 13.12.2004 № 185

Про затвердження Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Реєстрація: Мін'юст України від 04.01.2005 № 4/10284

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0004-05

Текст документа від 13.12.2004:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2004 N 185

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 січня 2005 р. за N 4/10284

Про затвердження Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) і Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року N 155 ( 155/2001 ), з метою ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, що додаються.

2. Центральному інспекційному управлінню (Усков А.Г.) у п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному науково-технічному центру з ядерної та радіаційної безпеки (Васильченко В.М.) у місячний строк після державної реєстрації наказу забезпечити тиражування Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС у необхідній кількості.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної безпеки України Дем'яненка А.І.

Голова В.В.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету ядерного регулювання України 13.12.2004 N 185

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 січня 2005 р. за N 4/10284

ПРАВИЛА ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС (далі - Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ), Положення про Державний комітет ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання України), затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 N 155 ( 155/2001 ).

Правила встановлюють вимоги, порядок та умови ліцензування персоналу атомної електростанції (далі - АЕС), які здійснюють діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою на етапах уведення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації АЕС.

1. Загальні положення

1.1 Терміни та визначення, які застосовуються в цих Правилах, мають таке значення:

безпосереднє управління реакторною установкою АЕС - здійснення комплексу функцій з управління реакторною установкою з пульта управління реакторною установкою АЕС (робоче місце провідного інженера управління реактором атомної станції);

дублювання - виконання посадових обов'язків на робочому місці під контролем і керівництвом досвідченого спеціаліста;

інспекція на АЕС - Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України на АЕС, яка здійснює державний нагляд за дотриманням ліцензійних вимог, умов, процедур і є учасником ліцензійного процесу;

ліцензований персонал (спеціаліст) - персонал (спеціаліст) АЕС, який повинен здійснювати безпосереднє управління реакторною установкою АЕС на основі ліцензії, виданої Держатомрегулювання України;

ліцензійний процес - процес здійснення ліцензування персоналу АЕС;

ліцензійні вимоги - сукупність критеріїв, що забезпечують оцінку відповідності можливостей і здібностей персоналу АЕС до безпечного виконання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС згідно з вимогами чинних норм, правил і стандартів з безпеки в атомній енергетиці;

ліцензійна комісія персоналу - комісія Держатомрегулювання України, яка здійснює процедури ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС відповідно до встановлених повноважень;

посада ліцензованого спеціаліста - посада персоналу відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 за N 1683 ( 1683-2000-п ) (із змінами та доповненнями).

1.2 Ці Правила є обов'язковими для всіх учасників ліцензійного процесу.

1.3 Ці Правила поширюються на таких учасників ліцензійного процесу:

експлуатуючу організацію (оператор);

Міністерство охорони здоров'я України;

Службу безпеки України;

Державний комітет ядерного регулювання України.

1.3.1 Експлуатуюча організація (оператор) (далі - ЕО) - розробляє та впроваджує систему професійної підготовки та підтримки кваліфікації персоналу АЕС (у тому числі ліцензованого). ЕО має у своїй структурі навчально-тренувальні центри (підрозділи), оснащені технічними засобами навчання, необхідними для досягнення та підтримки кваліфікації персоналу АЕС; забезпечує необхідні умови для стабільної, надійної та ефективної праці персоналу й постійного вдосконалення його знань, умінь і навичок, зокрема:

керівник АЕС надає персоналу допуск до роботи на ядерних установках за наявності позитивних висновків спеціальної перевірки, подає документи для одержання та/або продовження дії ліцензії персоналу;

навчально-тренувальні центри (підрозділи) ЕО (далі - навчальні центри) здійснюють підготовку й підтримку кваліфікації персоналу АЕС (у тому числі ліцензованого) відповідно до системи професійної підготовки та підтримки кваліфікації на АЕС;

ліцензований персонал, у ході виконання своїх посадових обов'язків, здійснює постійно або епізодично діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС на підставі виданої ліцензії.

1.3.2 Міністерство охорони здоров'я України здійснює перевірку стану здоров'я ліцензованого персоналу та видає у встановленому порядку медичний висновок.

1.3.3 Служба безпеки України проводить спеціальну перевірку для надання допуску до роботи на ядерних установках осіб, які мають намір працювати і які працюють на зазначених об'єктах.

1.3.4 Держатомрегулювання України видає персоналу ліцензії на здійснення діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС і здійснює державний нагляд за дотриманням вимог і умов виданих ліцензій.

1.4 Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою АЕС і діяльність якого може здійснюватися лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання України, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Загальні вимоги

2.1 ЕО повинна забезпечити виконання ліцензованим персоналом ліцензійних вимог і умов дії ліцензії.

2.2 Належність спеціаліста до ліцензованого персоналу не звільняє ЕО від проведення інших форм роботи із зазначеним персоналом, регламентованих нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, галузевими нормативними актами.

2.3 ЕО повинна розробити систему професійної підготовки та підтримки кваліфікації для кожної посади ліцензованого персоналу, яка гарантує одержання і підтримку знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення діяльності, що ліцензується.

2.4 Ліцензований персонал проходить підготовку та підтримку кваліфікації та ліцензування за рахунок ЕО.

2.5 В ЕО при плануванні чисельності ліцензованого персоналу має бути передбачений його резерв, необхідний для планової, систематичної роботи з підтримки кваліфікації та підготовки персоналу на заміщення посад (навчання, іспити, підтримка кваліфікації, протиаварійні тренування, тренажерна підготовка тощо), а також для проведення процедур ліцензійного процесу.

2.6 АЕС повинна ознайомити кандидата на посаду ліцензованого спеціаліста під розпис із ліцензійними вимогами, обсягом і процедурою ліцензійного процесу до початку його підготовки на посаду.

2.7 ЕО зобов'язана внести плату за проведення ліцензійних процедур при одержанні та продовженні дії ліцензії.

Порядок і розмір оплати за проведення ліцензійних процедур при одержанні та продовженні дії ліцензії встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440 ( 440-2001-п ) "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії".

2.8 Підготовка на посаду ліцензованого спеціаліста повинна проводитись в навчальному центрі, що має право здійснювати таку діяльність відповідно до ліцензії Держатомрегулювання України, яка в установленому порядку отримана ЕО.

3. Ліцензійні вимоги до персоналу

3.1 Кандидат на посаду ліцензованого спеціаліста (далі - кандидат) та ліцензований спеціаліст для одержання і протягом дії ліцензії повинні відповідати ліцензійним вимогам до стану здоров'я, допуску до роботи на ядерній установці та кваліфікації згідно з вимогами цих Правил.

3.2 Кандидат або ліцензований спеціаліст повинен проходити обов'язкові медичні огляди (попередній - під час прийняття на роботу та періодичні - протягом трудової діяльності) відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (із змінами та доповненнями).

Особи, у яких виявлено захворювання, зазначені в переліку медичних протипоказань щодо допуску до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання, до роботи на ядерних установках не допускаються.

Перелік медичних протипоказань, за наявності яких особа не може бути допущена до робіт на ядерних установках, встановлюється Міністерством охорони здоров'я України.

3.3 Кандидат або ліцензований спеціаліст повинен мати допуск керівника АЕС до роботи на ядерній установці відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.97 N 1471 ( 1471-97-п ) "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами" (із змінами та доповненнями).

3.4 Кандидат або ліцензований спеціаліст повинен відповідати ліцензійним вимогам до кваліфікації, а саме: до освіти, стажу роботи на попередніх посадах, а також до професійної підготовки.

3.4.1 Кандидат або ліцензований спеціаліст повинен мати повну вищу освіту з однієї з таких спеціальностей:

а) профільна спеціальність - повністю відповідає профілю (роду) діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС;

б) базова спеціальність - в основному відповідає профілю діяльності з управління реакторною установкою АЕС, тобто дає базові знання, необхідні для здійснення діяльності, що ліцензується.

3.4.2 Перелік профільних і базових спеціальностей для кандидата визначений галузевим стандартом ГСТУ 95.1.07.04.047-2000 "Система підготовки персоналу атомних електростанцій України", затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.08.2000 N 331 (далі - ГСТУ 95.1.07.04.047-2000).

3.4.3 Кандидат повинен мати стаж самостійної роботи відповідно до посадової інструкції на одній з таких посад:

а) на посаді ліцензованого спеціаліста на однотипному енергоблоці/енергоблоках АЕС;

б) не менше двох років на посадах оперативного персоналу (оперативна робота), що передує посаді ліцензованого спеціаліста, з них останній рік - на даній АЕС;

в) не менше трьох років на посадах із забезпеченням експлуатації реакторної установки АЕС або з безпосереднього управління іншими атомними енергетичними установками.

3.4.4 При неповному стажі роботи:

а) стаж оперативної роботи, відповідно до абзацу "б" підпункту 3.4.3 пункту 3.4 зараховується до стажу роботи до абзацу "в" підпункту 3.4.3 пункту 3.4;

б) стаж роботи відповідно до абзацу "в" підпункту 3.4.3 пункту 3.4 до стажу роботи відповідно до абзацу "б" підпункту 3.4.3 пункту 3.4 не зараховується.

3.4.5 У посадових інструкціях щодо кожної посади ліцензованого персоналу ЕО повинна конкретизувати перелік посад із зростаючою відповідальністю, робота на яких є обов'язковою для призначення на посаду ліцензованого спеціаліста.

3.4.6 При підготовці на посаду ліцензованого спеціаліста кандидат повинен пройти необхідне теоретичне, практичне навчання (стажування), тренажерну підготовку з навичок безпосереднього управління реакторною установкою, перевірку знань, необхідних для здійснення діяльності, що ліцензується (у ході іспитів на посаду), і отримати практичні навички виконання посадових обов'язків із здійснення діяльності, що ліцензується, під керівництвом і контролем ліцензованого спеціаліста.

3.4.7 У посадових інструкціях персоналу щодо кожної посади ліцензованого спеціаліста ЕО повинна встановити обсяг знань, умінь і навичок, необхідних для безпосереднього управління реакторною установкою АЕС.

4. Процес ліцензування

4.1 Процес ліцензування складається з таких процедур:

відбір кандидата на посаду ліцензованого спеціаліста;

підготовка кандидата відповідно до діючих вимог;

іспит(и) на посаду ліцензованого спеціаліста в відповідній екзаменаційній комісії АЕС за участі начальника (державного інспектора) інспекції на АЕС;

подання до Ліцензійної комісії персоналу (далі - ЛКП) документів для одержання ліцензії;

розгляд у ЛКП документів;

оформлення ліцензії.

4.1.1 Відбір кандидата на посаду ліцензованого спеціаліста проводиться відповідно до вимог Правил із урахуванням відповідних стандартів ЕО та органу державного управління в сфері атомної енергетики.

4.1.2 Підготовка кандидата проводитися відповідно до вимог ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

4.1.3 Після успішного завершення теоретичного, практичного навчання і тренажерної підготовки кандидат на посаду ліцензованого спеціаліста повинен скласти іспит на посаду згідно з вимогами ЕО.

4.1.4 Процедура іспиту на посаду ліцензованого спеціаліста визначається ЕО.

4.1.5 Іспит на посаду ліцензованого спеціаліста завершує процес підготовки та містить:

перевірку знань правил і норми з безпеки в атомній енергетиці (далі - ПНБАЕ);

перевірку знань правил технічної експлуатації та інструкцій (далі - ПТЕ).

4.1.6 Перевірка знань кандидата, які визначають його готовність здійснювати діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою, повинна бути проведена під час іспиту на посаду ліцензованого спеціаліста.

4.1.7 У роботі екзаменаційної комісії АЕС при первинній перевірці знань кандидата на посаду ліцензованого спеціаліста, у тому числі на новій посаді, а також черговій перевірці знань ліцензованого спеціаліста обов'язково бере участь член ЛКП - начальник інспекції на АЕС або, за його дорученням, - державний інспектор цієї інспекції.

4.1.8 Запрошення для участі в роботі екзаменаційної комісії АЕС повинне бути направлено в інспекцію на АЕС не пізніше ніж за 5 днів до початку роботи комісії.

4.1.9 До початку іспитів начальник (державний інспектор) інспекції на АЕС повинен:

ознайомитися з посадовою інструкцією кандидата, обсягом знань і навичками, які необхідні для здійснення діяльності, що ліцензується, оцінити посадову інструкцію на відповідність вимогам норм, правил та стандартів з безпеки в атомній енергетиці;

ознайомитися з індивідуальною програмою підготовки кандидата й оцінити її на відповідність вимогам чинних правил з ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерних установок і цих Правил;

оцінити за звітною документацією (за результатами проміжного контролю в ході навчання) успішність виконання індивідуальної програми підготовки кандидата;

підготувати питання для кандидата.

4.1.10 Під час роботи в складі екзаменаційної комісії АЕС начальник (державний інспектор) інспекції на АЕС повинен:

впевнитись у повноваженнях екзаменаційної комісії;

задати особі, яка складає іспит, питання (при необхідності), оцінити правильність і повноту відповідей, а також у цілому його знання, необхідні для виконання діяльності, що ліцензується;

перевірити правильність оформлення протоколу іспиту;

підписати протокол і засвідчити свій підпис у протоколі іспиту штампом інспекції на АЕС.

4.1.11 Після успішного складання іспиту кандидатом на посаду ліцензованого спеціаліста, ним має бути проведене дублювання, під керівництвом і контролем призначеного для цього ліцензованого спеціаліста, тривалістю і в обсязі, установленими екзаменаційною комісією АЕС, але не менше 12 робочих змін (з розрахунку 8-годинної тривалості робочої зміни).

4.1.12 Дублеру, для виконання обов'язків на робочому місці під контролем і керівництвом ліцензованого спеціаліста, ліцензія не потрібна.

4.1.13 Порядок дублювання регламентується документами ЕО.

4.1.14 Про відповідність кандидата ліцензійним вимогам ЕО повинна подати до ЛКП такі документи:

Подання про одержання ліцензії (далі - Подання), завірене печаткою АЕС (додаток 1), яке включає копії протоколів іспитів на посаду відповідно до пункту 8 Подання;

ксерокопія документа про внесення плати за здійснення ліцензійних процедур відповідно до пункту 10 Подання.

4.1.15 Документи за підпунктом 4.1.14 пункту 4.1 готуються у двох примірниках:

перший примірник направляється до ЛКП;

другий примірник залишається на АЕС.

4.1.16 Начальник інспекції на АЕС у примірнику Подання, що направляється АЕС до ЛКП, повинен своїм підписом, засвідченим штампом інспекції на АЕС, підтвердити факт завершення підготовки кандидата (за підпунктами 4.1.9 та 4.1.10 пункту 4.1), а також вірогідність інформації в документах, поданих до ЛКП.

4.1.17 ЛКП протягом 15 днів із дня надходження документів для одержання ліцензії повинна перевірити та оцінити їх на відповідність установленим вимогам.

4.1.18 У разі запиту ЛКП, АЕС повинна надати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність кандидата вимогам для одержання ліцензії.

4.1.19 АЕС має право відкликати документи до прийняття ЛКП рішення за документами для одержання ліцензії.

4.1.20 Засідання ЛКП проводять за наявності не менше 2/3 складу комісії.

4.1.21 ЛКП приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів комісії, присутніх на засіданні. Рішення, прийняте на засіданнях ЛКП, оформлюється протоколом.

4.1.22 Склад і порядок роботи ЛКП, а також права та обов'язки її членів визначає Держатомрегулювання України.

4.1.23 Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається у триденний термін заявникові з обґрунтуванням причин відмови. При цьому плата за виконання ліцензійних процедур не повертається.

4.1.24 Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

4.1.25 Ліцензія (додаток 2) оформлюється на бланку єдиного зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" в одному примірнику, підписується уповноваженою посадовою особою і засвідчується гербовою печаткою Держатомрегулювання України.

4.1.26 Ліцензія видається на два роки з правом її продовження.

4.1.27 Ліцензія дійсна тільки для безпосереднього управління реакторною установкою на посаді (посадах) на блоках і типах реакторних установок, які зазначені в ній.

4.1.28 Права, що надаються ліцензією, не можуть бути передані або поширені на іншу особу.

4.1.29 Секретар ЛКП повинен зареєструвати видану ліцензію в журналі реєстрації ліцензій персоналу АЕС (додаток 3).

4.1.30 Ліцензія видається відповідальної особі заявника, а також:

ксерокопія ліцензії - на адресу інспекції на відповідній АЕС;

ксерокопія ліцензії залишається у справі ЛКП.

4.1.31 Начальник інспекції на АЕС повинен зареєструвати видану ліцензію в журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС (додаток 4).

4.1.32 АЕС на основі виданої ліцензії повинна зробити відповідний запис у посвідченні про перевірку знань ліцензованого спеціаліста.

Під час роботи на посаді ліцензованого спеціаліста наявність при собі посвідчення обов'язкова.

4.1.33 Ліцензія є підставою для АЕС допустити в установленому порядку спеціаліста до самостійного здійснення діяльності, що ліцензується, на посаді (посадах), зазначеній(их) в ліцензії, в межах терміну її дії.

4.1.34 Порядок допуску ліцензованого спеціаліста до самостійної роботи визначається ЕО.

4.2 Умовами дії ліцензії є:

відповідність ліцензованого спеціаліста ліцензійним вимогам;

підтримка постійної готовності ліцензованого спеціаліста до виконання діяльності, що ліцензується, в усіх режимах роботи реакторної установки;

відсутність порушень ліцензованим спеціалістом норм, правил, стандартів з безпеки в атомній енергетиці та інструкцій з експлуатації ядерної установки при виконанні діяльності, що ліцензується.

4.2.1 При змінах посадових обов'язків ліцензованого персоналу на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (наприклад, на етапі припинення експлуатації), допускається у встановленому порядку вносити зміни в умови дії ліцензії.

4.2.2 Протягом усього терміну дії ліцензії, незалежно від посади, ліцензований спеціаліст повинен здійснювати діяльність, що ліцензується, або перебувати в стані постійної готовності до її здійснення, в усіх режимах роботи реакторної установки.

Під час тривалих зупинок енергоблоку (ремонт, реконструкція тощо) ЕО повинна забезпечити готовність ліцензованих спеціалістів до здійснення діяльності, що ліцензується, в усіх режимах роботи реакторної установки, у тому числі шляхом систематичних тренажерних занять зазначених спеціалістів на відповідних повномасштабних тренажерах енергоблоку.

4.2.3 Критерії для оцінки готовності спеціаліста до здійснення діяльності, що ліцензується, і компенсувальні заходи, необхідні для відновлення готовності ліцензованого спеціаліста здійснювати діяльність, що ліцензується, встановлені у ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

4.2.4 У разі втрати спеціалістом готовності до здійснення діяльності, що ліцензується, АЕС повинна відсторонити (не допустити) спеціаліста від самостійної роботи на посаді ліцензованого спеціаліста.

4.2.5 Весь ліцензований персонал зобов'язаний проходити підтримку кваліфікації, метою якої є збереження та вдосконалення знань, умінь і навичок, необхідних для постійної готовності спеціаліста до виконання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою в усіх режимах її роботи.

4.2.6 ЕО повинна забезпечити ліцензованому спеціалісту умови для постійного вдосконалення його знань, умінь і навичок.

4.2.7 Систематична підтримка кваліфікації ліцензованого персоналу повинна бути організована за дворічним циклом, який починається з дати одержання (продовження, продовження на новій посаді) ліцензії.

4.2.8 Система підтримки кваліфікації, розроблена ЕО, повинна забезпечити постійну готовність ліцензованих спеціалістів до здійснення діяльності, що ліцензується, в усіх режимах роботи реакторної установки.

4.2.9 Підтримка кваліфікації ліцензованого спеціаліста має проводитися за програмою з урахуванням характеру здійснення ним діяльності, що ліцензується (постійно, епізодично), під час роботи на посаді.

У програмі підтримки кваліфікації мають бути конкретизовані обсяг навчання, а також методи і засоби відповідно до системи підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста. Програма затверджується в порядку, визначеному ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

4.2.10 ЕО повинна погодити з Держатомрегулювання України перелік посад ліцензованого персоналу, який у ході виконання своїх посадових обов'язків постійно здійснює діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою.

4.2.11 Дворічний курс підтримки кваліфікації може проводитися за річними програмами, які повинні доповнювати одна одну за принципом наступності та можуть коригуватися з урахуванням результатів роботи ліцензованого спеціаліста, реальних подій (аналізу досвіду експлуатації, відмов, порушень і аварій) на ядерних установках і пропозицій ліцензованого спеціаліста.

4.2.12 Програма підтримки кваліфікації повинна містити теоретичну та практичну частини.

4.2.13 Теоретична частина підтримки кваліфікації повинна передбачати протягом усього циклу регулярні теоретичні заняття з питань, з яких ліцензованому спеціалісту необхідно поглибити свої знання. Конкретна тематика визначається результатами попереднього іспиту на посаду, освітою, стажем, досвідом роботи спеціаліста.

До обсягу теоретичної частини програми підтримки кваліфікації повинні бути включені теми відповідно до додатку 6.

4.2.14 Практична частина підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста повинна бути організована таким чином, щоб кожний спеціаліст протягом дворічного циклу підтримки кваліфікації, як мінімум, відпрацював на повномасштабному тренажері енергоблоку всі режими відповідно до додатку 7, безпосередньо управляючи реакторною установкою.

4.2.15 В окремих випадках, за погодженням з Держатомрегулювання України, допускається використання інших тренажерів (графічних, аналітичних тощо).

4.2.16 Режими з безпосереднього управління реакторною установкою, які успішно відпрацьовані при виконанні посадових обов'язків ліцензованого спеціаліста, можуть бути зараховані до виконаних при плануванні тренажерної частини програми підтримки кваліфікації.

4.2.17 На розсуд ЕО до програми підтримки кваліфікації, крім тем, зазначених у додатках 6 та 7, можуть бути додатково включені інші теми, важливі для безпечної та ефективної експлуатації реакторної установки.

4.2.18 ЕО повинна забезпечити облік виконання програми підтримки кваліфікації для кожного ліцензованого спеціаліста.

4.2.19 Курс підтримки кваліфікації повинен, як правило, закінчуватися черговим (підсумковим за дворічним циклом) іспитом на посаду у відповідній екзаменаційної комісії АЕС в обсязі вимог посадової інструкції.

4.2.20 Ліцензований спеціаліст повинен виконувати вимоги норм, правил і стандартів з безпеки в атомній енергетиці, інструкцій з експлуатації ядерної установки відповідно до посадових обов'язків, не вдаючись до дій, які можуть призвести до порушення експлуатаційних меж та/або умов безпечної експлуатації.

4.3 Для продовження дії ліцензії спеціалісту, у тому числі на новій посаді, потрібно виконати такі процедури ліцензійного процесу:

іспит на посаду (черговий або первинний на нову посаду ліцензованого спеціаліста) у відповідній екзаменаційній комісії АЕС за участю начальника (державного інспектора) інспекції на АЕС;

подання до ЛКП документів для продовження ліцензії (у тому числі на новій посаді);

розгляд у ЛКП документації для продовження ліцензії;

продовження дії ліцензії.

4.3.1 Іспит для продовження дії ліцензії ліцензованому спеціалісту має бути проведений згідно з порядком, якій викладений у підпунктах 4.1.4 - 4.1.11 пункту 4.1 Правил.

4.3.2 АЕС для продовження дії ліцензії або продовження дії ліцензії на новій посаді ліцензованого спеціаліста повинна подати до ЛКП:

Заяву про продовження дії ліцензії (далі - Заява), засвідчену печаткою АЕС (додаток 5), яка включає копії протоколів іспитів на посаду відповідно до пункту 5 Заяви;

ксерокопію документа про внесення плати за здійснення ліцензійних процедур відповідно до пункту 7 Заяви.

У разі продовження дії ліцензії персоналу, який в ході виконання посадових обов'язків здійснює діяльність, що ліцензується, епізодично, комплект документів повинен бути доповнений довідкою з інформацією про підтримку готовності ліцензованого спеціаліста до здійснення діяльності, що ліцензується, у період дії ліцензії.

4.3.3 Комплект документів за підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 готується у двох примірниках:

перший комплект направляється до ЛКП;

другий комплект залишається на АЕС.

4.3.4 Начальник інспекції на АЕС повинен у двох примірниках Заяви своїм підписом, засвідченим штампом інспекції на АЕС, підтвердити факт перевірки документів за підпунктом 4.3.2 пункту 4.3.

4.3.5 До документів для продовження дії ліцензії начальник інспекції на АЕС додає на адресу ЛКП ксерокопію записів у журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС за період дії даної ліцензії.

4.3.6 За наявності у начальника інспекції на АЕС особливої думки щодо документів на адресу ЛКП необхідно направити в письмовому вигляді відповідні зауваження та пропозиції для врахування їх під час розгляду документів.

4.3.7 Комплект документів за підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 для продовження дії ліцензії повинен бути представлений до ЛКП не пізніше ніж за один місяць (за датою вихідної реєстрації документа) до закінчення терміну дії ліцензії.

4.3.8 При направленні документів для продовження дії ліцензії у строки, визначені підпунктом 4.3.7 пункту 4.3, дія ліцензії не припиняється до прийняття ЛКП рішення за результатами їх розгляду.

4.3.9 ЛКП протягом 15 днів від дня надходження документів для продовження дії ліцензії повинна розглянути їх на відповідність ліцензійним вимогам.

4.3.10 У разі запиту ЛКП, АЕС повинна надати додаткову інформацію, яка підтверджує виконання спеціалістом ліцензійних вимог і умов виданої ліцензії.

4.3.11 При виконанні ліцензійних вимог щодо продовження дії ліцензії ЛКП повинна прийняти рішення та надати відповідь АЕС в письмовій формі про продовження дії ліцензії на право здійснення спеціалістом діяльності, що ліцензується, у тому числі і на новій посаді ліцензованого спеціаліста, на наступні два року.

4.3.12 ЛКП приймає рішення про продовження дії ліцензії або про відмову в її продовженні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів комісії, присутніх на засіданні. Рішення, прийняті на засіданнях ЛКП, оформлюються протоколами.

4.3.13 В окремих випадках при черговому продовженні дії ліцензії (відсутність зауважень щодо роботи ліцензованого спеціаліста за минулий період дії ліцензії) ЛКП може прийняти рішення про продовження дії ліцензії на чотирьохрічний наступний період.

4.3.14 Для продовження дії ліцензії, термін дії якої був визначений на чотири роки, до комплекту документів повинні бути додані копії протоколів усіх іспитів на посаду за минулий період дії ліцензії відповідно до пункту 5 Заяви.

4.3.15 Якщо внаслідок розгляду документів, поданих для продовження дії ліцензії, буде встановлено, що умови продовження дії ліцензії не виконані, або виконані частково, то ЛКП дає обґрунтовану відмову в продовженні дії ліцензії відповідному спеціалісту.

4.3.16 Рішення про відмову в продовженні ліцензії надсилається у триденний термін заявникові з обгрунтуванням причин відмови. При цьому плата за виконання ліцензійних процедур не повертається.

4.3.17 Повторний розгляд документів для продовження дії ліцензії можливий після усунення причин обґрунтованої відмови. ЕО повинна усунути виявлені порушення і у разі потреби розробити конкретні заходи.

4.3.18 АЕС має право відкликати документи до прийняття ЛКП рішення за документами для продовження дії ліцензії.

4.3.19 При продовженні дії ліцензії секретар ЛКП вносить необхідні записи до ксерокопії ліцензії, яка зберігається в справі ЛКП, і до журналу реєстрації ліцензій персоналу АЕС (додаток 3).

4.3.20 На підставі позитивного рішення ЛКП інспекція на АЕС та адміністрація АЕС повинні зробити записи про продовження у примірнику ліцензії та в посвідченні перевірки знань ліцензованого спеціаліста, а також у журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС і в ксерокопії ліцензії у справі інспекції на АЕС.

4.3.21 Усі записи в ліцензії про продовження її дії, виконані інспекцією на АЕС, завіряються штампом інспекції на АЕС.

5. Умови та порядок призупинення, поновлення дії ліцензії та її анулювання

5.1 Ліцензія у період її дії може бути призупинена, поновлена та анульована. Рішення про призупинення, поновлення дії ліцензії або її анулювання приймає ЛКП.

5.2 Дія ліцензії повинна бути призупинена на строк не більше 6 календарних місяців, але не більше ніж до закінчення терміну дії ліцензії в таких випадках:

у разі недотримання ліцензованим спеціалістом умов дії ліцензії;

при звільненні ліцензованого спеціаліста або його переході на посаду, не пов'язану зі здійсненням діяльності, що ліцензується.

5.2.1 АЕС при виявленні порушень умов дії ліцензії ліцензованим спеціалістом повинна усунути його від роботи на посаді ліцензованого спеціаліста.

5.2.2 інформація про недотримання ліцензованим спеціалістом умов дії ліцензії або про його перехід з посади ліцензованого спеціаліста повинна бути направлена АЕС у письмовому вигляді до інспекції на АЕС, а також протягом 24 годин - ЛКП.

Письмове повідомлення повинне містити інформацію про характер порушення умов дії ліцензії та дату усунення ліцензованого спеціаліста від роботи на посаді. Повідомлення повинне бути підписане адміністративним керівником спеціаліста.

5.2.3 Дія ліцензії повинна бути призупинена за наявності порушень, допущених спеціалістом під час здійснення діяльності, що ліцензується, якщо помилки та порушення констатовані за результатами розслідування, проведеного відповідною комісією.

5.2.4 За всіма випадками призупинення дії ліцензії через порушення, допущені внаслідок помилкових дій (або бездіяльності) ліцензованого спеціаліста при здійсненні діяльності, що ліцензується, АЕС повинна подати до ЛКП та інспекції на АЕС звіти про порушення, а також (при потребі) розробити та узгодити в установленому порядку відповідні заходи щодо усунення причин допущених порушень.

ЛКП має право зробити відповідні висновки сутності допущеного порушення і прийняти рішення про призупинення дії ліцензії, умови поновлення ліцензії або її анулювання.

5.2.5 Якщо порушення умов дії ліцензії будуть виявлені в результаті інспекційної діяльності спеціалістів Держатомрегулювання України, то усунення ліцензованого спеціаліста від роботи на посаді здійснюється шляхом видачі у встановленому порядку припису на адресу ЕО.

У цьому випадку для призупинення дії ліцензії відповідний інспектор Держатомрегулювання України (у тому числі інспекції на АЕС) повинен надіслати на адресу ЛКП інформацію (у письмовому вигляді) про характер порушення ліцензованим спеціалістом умов дії ліцензії із зазначенням дати усунення спеціаліста від роботи на посаді, а також пропозиціями щодо обмеження дії ліцензії.

5.2.6 У всіх випадках, якщо ЛКП прийняла рішення про призупинення дії ліцензії, секретар ЛКП повинен направити листа за підписом голови ЛКП на адресу АЕС та начальника інспекції на АЕС з інформацією про прийняте рішення.

5.2.7 АЕС у всіх випадках призупинення дії ліцензії повинна усунути спеціаліста від роботи на посаді ліцензованого спеціаліста та повідомити в письмовому вигляді інспекцію на АЕС, а також протягом 24 годин - ЛКП.

5.3 Умовою для поновлення дії ліцензії, призупиненої у зв'язку з порушеннями умов її дії, є усунення причин призупинення ліцензії, в тому числі виконання у повному обсязі компенсувальних заходів.

5.3.1 У разі проведення позачергової перевірки знань ліцензованого спеціаліста обов'язкова участь начальника інспекції (державного інспектора) на АЕС в роботі екзаменаційної комісії АЕС.

За підсумками позачергової перевірки знань ліцензованого спеціаліста АЕС оформлює протоколи іспитів, копії протоколів направляє до ЛКП із зазначенням переліку та оцінкою відповідей на поставлені запитання.

5.3.2 У всіх випадках, якщо ЛКП прийняла рішення про поновлення дії ліцензії, секретар ЛКП повинен направити листа за підписом голови ЛКП на адресу АЕС та начальника інспекції на АЕС з інформацією про прийняте рішення.

5.4 Ліцензія анулюється у таких випадках:

при виявленні фактів подання до ЛКП недостовірної інформації, на підставі якої була видана ліцензія;

при перерві в роботі на посаді ліцензованого спеціаліста більше шести календарних місяців підряд;

при закінченні терміну дії ліцензії (крім випадків, коли документи на продовження дії ліцензії в установленому порядку подані до ЛКП і перебувають на розгляді).

5.4.1 У всіх випадках, коли ЛКП прийняла рішення про анулювання дії ліцензії, секретар ЛКП повинен направити листа за підписом голови ЛКП на адресу ЕО та начальника інспекції на АЕС з інформацією про прийняте рішення.

5.4.2 Одержання ліцензії після її анулювання здійснюється на загальних підставах.

5.5 Призупинення, поновлення та анулювання ліцензії, а також її одержання та продовження дії (у тому числі на новій посаді) повинні реєструватися начальником інспекції на АЕС у журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС.

5.6 Поточний стан ліцензії визначається письмово, фіксуванням стану ліцензії в журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС, який зберігається у справі начальника інспекції на АЕС.

5.7 Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

6. Ліцензійні документи

6.1 ЕО повинна забезпечити зберігання документів, які підтверджують відповідність спеціаліста ліцензійним вимогам і цим Правилам, протягом усього терміну роботи ліцензованого спеціаліста на даній АЕС.

6.2 ЕО повинна забезпечити документування виконання кандидатом або ліцензованим спеціалістом програми професійної підготовки або підтримки кваліфікації на всіх її етапах.

6.3 АЕС на запит ЛКП повинна подати в установленому порядку необхідні додаткові документи про кандидата (ліцензованого спеціаліста).

6.4 Документи до ЛКП направляються із супровідним листом ЕО, зареєстрованим у встановленому порядку.

Допускається для одночасного направлення документів на кількох кандидатів (ліцензованих спеціалістів) однією АЕС оформляти один супровідний лист.

6.5 Вихідна реєстрація супровідних документів, що направляються до ЛКП, повинна здійснюватися після візування (підпису) документів начальником інспекції на АЕС.

6.6 Порядок обліку та зберігання документів, які супроводжують процес ліцензування персоналу АЕС України, встановлюється Держатомрегулюванням України.

Начальник Центрального інспекційного управління А.Г.Усков

Додаток 1 до пункту 4.1.14 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Бланк організації

ПОДАННЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

__________________________________________________________________ (повна назва АЕС)

подає матеріали про кандидата в ліцензовані спеціалісти для одержання ліцензії на безпосереднє управління реакторною установкою на робочому місці ________________________________________________ (посада; блок, тип реакторної установки)

1. ПІБ ______________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові кандидата повністю)

2. Дата народження __________________________________________ (число, місяць, рік народження)

3. За станом здоров'я ПРИДАТНИЙ для роботи на посаді ліцензованого спеціаліста.

Підстава: висновок медичної комісії N _______ від "____"__________ 200_ р.,

виданий __________________________________________________________ (назва медичної установи, місто)

4. МАЄ ДОПУСК до роботи на ядерній установці

Підстава: рішення керівника АЕС N _________ від "____"__________ 200_ р.

5. МАЄ ОСВІТУ

__________________________________________________________________ (повна назва спеціальності (шифр)

__________________________________________________________________ (кваліфікація, який навчальний заклад закінчив)

диплом серія ________ N _______, виданий "____"___________ ____ р.

6. МАЄ СТАЖ попередньої роботи відповідно до пункту 3.4.3 "Правил ліцензування...",

у тому числі:

6.1) робота, безпосередньо пов'язана з експлуатацією (пункт 3.4.3 "б"):

_________________________________________________________________, (посада, АЕС, блок, підрозділ, період (з...до...), стаж (років)

6.2) робота, пов'язана із забезпеченням експлуатації (пункт 3.4.3 "в"):

_________________________________________________________________, (посада, АЕС, блок (підрозділ, період (з...до...), стаж (років)

безпосереднє управління атомними енергетичними установками (пункт 3.4.3 "в"):

__________________________________________________________________ (посада, назва АЕУ, період (з...до...), стаж (років)

6.3) Інформація про ліцензію, яка була раніше (пункт 3.4.3 "а"):

__________________________________________________________________ (АЕС, блок, посада, N ліцензії, період дії ліцензії (років)

__________________________________________________________________ (причина припинення дії ліцензії)

7. У період з____________________ до________________ КАНДИДАТ ПРОЙШОВ професійну підготовку на посаду ліцензованого спеціаліста в _______________________________________________________________, (назва навчального центру)

що має право на підготовку відповідно до ліцензії Держатомрегулювання України __________________ N _____________ від (посада)

"____"____________ 200_ р.,

за повним курсом індивідуальної програми підготовки, затвердженої

___________________________________________________, у тому числі: (посада, прізвище, дата затвердження)

7.1) теоретичне навчання ________ год.;

7.2) практичне навчання (стажування) з діяльності, що ліцензується ____________________________________________________; (посада, кількість годин)

7.3) тренажерна підготовка на повномасштабному тренажері (ПМТ)_______________________ ______ годин, з оцінкою ____________,

(блок-прототип ПМТ)

у тому числі в складі зміни ______ годин, з оцінкою _____________,

на інших тренажерах: _____________________________________________ (тип тренажера, блок-прототип,

__________________________________________________________________ кількість годин, оцінка)

8. СКЛАВ ІСПИТИ на посаду в екзаменаційної комісії АЕС:

ПНБАЕ оцінка _____ протокол N _____ від "___"________ 200_ р.

ПТЕ оцінка _____ протокол N _____ від "___"________ 200_ р.

Ксерокопії протоколів іспитів з ПНБАЕ, ПТЕ та інструкцій додаються

9. ПРОЙШОВ дублювання на посаді ліцензованого спеціаліста

протягом ___________ змін з "____"____________ 200_ р. до "____"____________ 200_ р.,

при цьому проведено ___________ протиаварійних тренувань.

10. Копія документа про сплату за здійснення ліцензійних процедур від "____"____________ 200_ р. N _______ (додається).

11. Із змістом подання про одержання ліцензії для здійснення діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою на посаді ______________ ЗГОДЕН __________________________________ (посада) (підпис, прізвище кандидата)

"____"____________ 200_ р.

12. Керівник АЕС ____________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

МП "____"_____________ 200_ р.

13. ПОДАННЯ про одержання ліцензії відповідно до чинних правил ПЕРЕВІРИВ, зауважень та пропозицій не маю, начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на _____________________ АЕС

____________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

МП "____"_____________ 200_ р.

Додаток 2 до пункту 4.1.27 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

ЛІЦЕНЗІЯ

__________________________________________________________________ (назва органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України)

__________________________________________________________________ (ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Серія ЛП N 000000

Видана ______________________________________________________ (назва організації)

про те, що _______________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові повністю)

МАЄ ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО УПРАВЛІННЯ РЕАКТОРНОЮ УСТАНОВКОЮ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

на посаді ________________________________________________________ (зазначити посаду, N енергоблока(ів), АЕС, тип установки)

ліцензія продовжена на посаді ____________________________________ (зазначити посаду,

__________________________________________________________________ N енергоблока(ів), АЕС, тип установки) штамп інспекції

__________________________________________________________________ (зазначити посаду,

__________________________________________________________________ N енергоблока(ів), АЕС, тип установки) штамп інспекції

ЛІЦЕНЗІЯ ВИДАНА НА ПІДСТАВІ:

- подання ___________________ від "____"___________ 200_ р. (назва організації)

N _____________________ на одержання ліцензії;

- позитивних висновків Ліцензійної комісії персоналу від "____"_____________ 200_ р. N __________

Термін дії ліцензії: _______________________________ з правом продовження в установленому порядку.

Ліцензія видана "____"______________ 200_ р.

Відповідальність за дотримання умов дії ліцензії покладається на _______________________________________________________________ (посада)

Здійснення державного нагляду за дотриманням умов дії ліцензії покладається на _________________________________________ (посада)

__________________________________________________________________ (назва організації)

Назва посади відповідальної посадової особи Держатомрегулювання України _____________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

КИЇВ

ПРОДОВЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Ліцензію продовжено до "____" _____________ 20__ р.

Підстава: рішення Ліцензійної комісії персоналу,

протокол від "____"____________ 20__ р. N _______

Начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на ____ АЕС

__________________________________ "____"___________ 20__ р.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ліцензію продовжено до "____" _____________ 20__ р.

Підстава: рішення Ліцензійної комісії персоналу,

протокол від "____"____________ 20__ р. N _______

Начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на ____ АЕС

__________________________________ "____"___________ 20__ р.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ліцензію продовжено до "____" _____________ 20__ р.

Підстава: рішення Ліцензійної комісії персоналу,

протокол від "____"____________ 20__ р. N _______

Начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на ____ АЕС

__________________________________ "____"___________ 20__ р.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ліцензію продовжено до "____" _____________ 20__ р.

Підстава: рішення Ліцензійної комісії персоналу,

протокол від "____"____________ 20__ р. N _______

Начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на ____ АЕС

__________________________________ "____"___________ 20__ р.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ліцензію продовжено до "____" _____________ 20__ р.

Підстава: рішення Ліцензійної комісії персоналу,

протокол від "____"____________ 20__ р. N _______

Начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на ____ АЕС

__________________________________ "____"___________ 20__ р.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Умови, що супроводжують ліцензію:

відповідність ліцензованого спеціаліста ліцензійним вимогам;

підтримання постійної готовності ліцензованого спеціаліста до виконання діяльності, що ліцензується, в усіх режимах роботи реакторної установки;

відсутність порушень ліцензованим спеціалістом норм, правил, стандартів з безпеки в атомній енергетиці та інструкцій з експлуатації ядерної установки при виконанні діяльності, що ліцензується.

Додаткові умови дії ліцензії

Додаток 3 до пункту 4.1.29 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ліцензій персоналу АЕС (форма та приклад записів)

------------------------------------------------------------------------------------------

| серія, N| Коли, кому |Термін дії ліцензії/|Термін дії ліцензії/| Термін дії ліцензії/ |

|ліцензії,| видана |підстава для видачі/|підстава для видачі/| підстава для видачі/ |

|серія, N | ліцензія | повідомлення | повідомлення | повідомлення |

| бланка | | керівництву АЕС | керівництву АЕС | керівництву АЕС |

|єдиного | | | | |

| зразка | | | | |

|---------+-------------+--------------------+--------------------+----------------------|

| ЛП | 10.05.2002, | 10.05.2004, | 10.05.2006, | 05.02.2007, |

|N 000545 | ЮУАЕС, | протокол ЛКП N 478 | протокол ЛКП N 634 | протокол ЛКП N 766 |

| | ПІУР 1 бл. | від 25.04.2002, | від 18.04.2004, | від 05.02.2005, |

| АД |Іваненко І.І.|лист ЛКП N 16-18/244|лист ЛКП N 16-18/320|на посаді НЗРЦ-1,2 бл.|

|N 001046 | | від 26.04.2002 | від 20.04.2004 | лист ЛКП N 16-18/198 |

| | | | | від 05.02.2005 |

|---------+-------------+--------------------+--------------------+----------------------|

| ЛП | 12.06.2002, | 12.06.2004, | 12.06.2006, | |

|N 000546 | ЗАЕС, | протокол ЛКП N 489 | протокол ЛКП N 642 | |

| | ПІУР 1-6 бл.| від 08.06.2002 | від 02.06.2004, | |

| АД |Петренко М.С.|лист ЛКП N 16-18/245|лист ЛКП N 16-18/445| |

|N 001047 | | від 10.06.2002 | від 03.06.2004 | |

------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка: Рекомендується графи розмістити на розвороті сторінок журналу реєстрації ліцензій персоналу АЕС.

Додаток 4 до пункту 4.1.31 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ стану ліцензій персоналу АЕС (форма та приклад записів)

Іванко Петро Петрович посада: ПІУР 1-6 бл.

ЛІЦЕНЗІЯ серія ЛП N 000005 від 10.01.2004 на право управління реакторною установкою 1-6 блока ЗАЕС

----------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Зміст зміни | Причина | Підстава для | Повідомлення | Повідомлення |

| | стану ліцензії | | внесення змін | до ЛКП | кер-ву АЕС |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Зміст записів за графами журналу |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Число, | Як змінився |Чому змінився | Документальне |Вих. реквізити| Реквізити |

| місяць, | стан ліцензії |стан ліцензії | обґрунтування | письмового | повідомлення |

|рік зміни | Підпис | | причини зміни | повідомлення | керівництву |

| стану | начальника | | стану ліцензії | до ЛКПс | АЕС. |

| ліцензії | інспекції | | (джерело | | |

| | на АЕС | | інформації | | |

| | | | вх. реквіз. | | |

| | | | повідом.) | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Приклад записів у журналі |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|10.02.2004| Дія ліцензії | Не пройшов |Службова записка| Факс до ЛКП |Лист Держ.інсп. |

| | ПРИЗУПИНЕНА | Щорічний мед.| НБ N 2 ПІБ |від 10.02.2004| кер-ку ЗАЕС |

| | Нач. інспекції: | огляд. | вх. N 151 | вих. N 24 |від 10.02.2004 |

| | (підпис) | | від 10.02.2004 | |вих. N 677/25 |

|----------+-----------------+--------------+----------------+--------------+----------------|

|15.03.2004| Дія ліцензії | Позитивні | Запис у | Факс до ЛКП. |Лист Держ. інсп.|

| | ПОНОВЛЕНА | результати | посвідченні |від 15.03.2004| кер-ку ЗАЕС |

| | Нач. інспекції: | мед. огляду | Іванка П.П. | вих. N 34 | від 15.03.2004 |

| | (підпис) | | | | вих. N 681/25 |

|----------+-----------------+--------------+----------------+--------------+----------------|

|12.12.2005| Дія ліцензії | Не склав | Протокол від | Факс до ЛКП |Лист Держ.інсп. |

| | ПРИЗУПИНЕНА |черговий іспит|12.12.2005 N 187|від 12.12.2005| кер-ку ЗАЕС |

| | Нач. інспекції: | на посаду | | вих. N 42 | від 12.12.2005 |

| | (підпис) | | | | вих. N 677/28 |

|----------+-----------------+--------------+----------------+--------------+----------------|

|28.12.2005| Дія ліцензії |Рішення голови| Факс ЛКП | | Факс ЛКП |

| | ПОНОВЛЕНА | ЛКП (після | вих N 16-18/95 | |вих. N 16-18/95 |

| | Нач. інспекції: | успішного | від 28.12.2005 | |від 28.12.2005 |

| | (підпис) |склад. іспиту | | |на адр. кер-ка |

| | | ліц.спец.) | | | ЗАЕС |

|----------+-----------------+--------------+----------------+--------------+----------------|

|08.01.2006| Ліцензія | Позитивні | Факс ЛКП | | Факс ЛКП |

| |серия ЛП N 000005| результати | вих N 16-18/244| |вих. N 16-18/244|

| | ПРОДОВЖЕНА |розгляду заяви| від 08.01.2006 | | від 08.01.2006 |

| | до 10.01.2008 | ВП ЗАЕС | | | кер-ку ЗАЕС |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Рекомендується графи розмістити на розвороті сторінок журналу реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС.

2. Для кожної ліцензії виділити декілька сторінок журналу.

Додаток 5 до пункту 4.3.2 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Бланк організації ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

__________________________________________________________________ (повна назва АЕС)

надає інформацію про ліцензованого спеціаліста для продовження йому дії ліцензії на здійснення безпосереднього управління реакторною установкою на робочому місці __________________________

__________________________________________________________________ (посада; блок, тип реакторної установки)

П.І.Б. ______________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста повністю)

ЛІЦЕНЗІЯ серія ЛП N ________ від "____"___________ 200_ р.

ДОТРИМАННЯ УМОВ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ ЛІЦЕНЗОВАНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ

за період з "___"_________ 200_ р. до "___"_________ 200_ р.

1. Відповідність ЛІЦЕНЗІЙНИМ ВИМОГАМ:

1.1 за станом здоров'я ПРИДАТНИЙ для роботи в якості ліцензованого спеціаліста.

Підстава: висновок медичної комісії N ______________ від "____"_____________ 200_ р., виданий _____________________________

_________________________________________________________________, (назва медичної установи, місто)

1.2 МАЄ ДОПУСК до роботи на ядерній установці.

Підстава: рішення керівника АЕС N _____________ від "____"____________ ____ р.

2. Вимоги щодо постійної готовності спеціаліста здійснювати діяльність, що ліцензується, за минулий період:

ВИКОНУВАЛИСЬ/МАЛИ МІСЦЕ ВИПАДКИ ВТРАТИ ГОТОВНОСТІ (непотрібне закреслити)

Виконані компенсувальні заходи за кожним випадком втрати готовності _______________________________________________________ (заповнюється при потребі)

3. ПІДТРИМКА КВАЛІФІКАЦІЇ:

ліцензований спеціаліст пройшов курс підтримки кваліфікації на базі __________________________ за період з ________ до _______ (назва навчального центру)

на посаді ___________________ за програмою(мами), (посада)

затвердженою(ними) ______________________________________________, (посада, прізвище) (дата затвердження)

у тому числі:

проведено теоретичне навчання __________ годин;

проведена тренажерна підготовка ________ годин,

при цьому на ПМТ відпрацьовані режими: ______________________

__________________________________________________________________ (номери режимів згідно з додатком 7 Правил)

відпрацьовані режими на робочому місці: _____________________

__________________________________________________________________ (номери режимів згідно з додатком 7 Правил)

4. ВІДСУТНІСТЬ ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ

За період виконання діяльності, що ліцензується, порушення в роботі, пов'язані з помилками ліцензованого спеціаліста,

БУЛИ ВІДСУТНІ/МАЛИ МІСЦЕ (непотрібне закреслити)

При цьому звіт(и) про порушення направлені до ЛКП

вих. N _________ від "____"____________ 200_ р.

вих. N _________ від "____"____________ 200_ р. (заповнюється при потребі)

Заходи, що стосуються ліцензованого спеціаліста за звітом(ами) про порушення, ВИКОНАНІ.

5. Склав іспит ЧЕРГОВИЙ/ПЕРВИННИЙ (непотрібне закреслити) на посаду ___________________ в екзаменаційній комісії АЕС: (посада)

ПНБАЕ оцінка _____ протокол N ____ від "___"_________ 200_ р.

ПТЕ оцінка ______ протокол N ____ від "___"__________ 200_ р.

Ксерокопії протоколів екзаменів з ПНБАЕ, ПТЕ та інструкцій додаються.

6. (заповнюється в разі продовження на новій посаді),

6.1 У період з _____________ до ___________ кандидат пройшов професійну підготовку для роботи на посаді _______________________ у ________________________________,

(назва навчального центру)

що має право на підготовку відповідно до ліцензії Держатомрегулювання України ________ ____ N ______________________ (посада) (серія/N/термін дії

_________ до "___"__________ 200_ р. ліцензії)

за повним курсом індивідуальної програми підготовки, затвердженої _____________________________________________________ (посада, прізвище, дата затвердження)

6.2 Дублювання на посаді ліцензованого спеціаліста

протягом __________ змін з "____"___________ 200_ р. до "____"_____________ 200_ р.,

при цьому проведено ________ протиаварійних тренувань

7. Копія документа про плату за здійснення ліцензійних процедур від "____"____________ 200_ р. N ___________ (додається)

8. Із змістом заяви про продовження ліцензії для здійснення діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою на посаді ____________ ЗГОДЕН __________________________________ (посада) (підпис, прізвище спеціаліста)

"____"___________ 200_ р.

9. Керівник АЕС _____________________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

МП "____"____________ 200_ р.

10. Примірник ЗАЯВИ про продовження дії ліцензії ПЕРЕВІРИВ, зауважень та пропозицій не маю, начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на ______________________ АЕС ____________________ (підпис)

____________________ (ініціали, прізвище)

МП "____"____________ 200_ р.

Додаток 6 до пункту 4.2.13 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

ПРОГРАМА підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста (теоретична частина)

1. Норми, правила та стандарти з ядерної та радіаційної безпеки.

2. Теоретичні питання експлуатації АЕС.

3. Загальні та специфічні експлуатаційні характеристики станції.

4. Системи вимірювання та управління.

5. Системи безпеки.

6. Процедури управління при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та під час аварій (проектних і запроектних).

7. Аналіз причин аварій і відмов на АЕС (вітчизняних, закордонних).

8. Зміни, внесені до проекту АЕС і нормативно-технічної документації.

9. Культура безпеки.

10. Забезпечення якості експлуатації ядерних установок.

11. Правові питання експлуатації ядерних установок (ядерне законодавство).

Додаток 7 до пункту 4.2.14 Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

ПРОГРАМА підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста на етапі експлуатації (перелік тем тренажерної частини)

1. Набір потужності реакторної установки в різноманітних режимах, у тому числі з мінімального рівня.

2. Зміна потужності (понад 10%), борне регулювання.

3. Зупинення ядерної установки.

4. Порушення в роботі обладнання і систем РУ, у тому числі:

4.1) системи регулювання тиску першого контуру або підтримання об'єму теплоносія першого контуру;

4.2) обладнання інших систем РУ (промконтуру, спецгазоочищення, маслосистем тощо).

5. Порушення в роботі обладнання систем контролю та управління РУ, у тому числі:

5.1) системи переміщення ОР СУЗ, включаючи падіння, заклинювання, мимовільне виймання тощо;

5.2) системи ядерних вимірювань (внутріреакторний контроль та/або контроль нейтронної потужності та потоку);

5.3) системи управління і захисту РУ.

6. Режими з порушенням умов тепловідводу від першого контуру з боку 2-го контуру, у тому числі:

6.1) збільшення витрати пару від ПГ (розриви паропроводів та/або трубопроводів живильної води, непередбачене відкриття клапанів пристроїв скидання пару з ПГ);

6.2) зменшення витрати пару від ПГ (часткове або повне зниження електричного навантаження ТГ, погіршення вакууму в конденсаторах турбіни тощо).

7. Зниження витрати або припинення подавання живильної води в один/усі ПГ.

8. Зміна витрати теплоносія 1-го контуру через активну зону, у тому числі:

8.1) відключення ГЦН у різноманітних поєднаннях за числом; миттєве заклинювання або розрив вала ГЦН.

8.2) миттєве заклинювання або розрив вала ГЦН;

8.3) погіршення параметрів джерел енергопостачання блока (повне знеструмлення блока або аварійна зміна частоти в енергосистемі).

9. Порушення цілісності фізичних бар'єрів безпеки, у тому числі:

9.1 порушення цілісності оболонок твелів;

9.2 компенсовані і некомпенсовані витікання теплоносія 1-го контуру;

9.3 розрив теплообмінних трубок у парогенераторі або розущільнення колектора ПГ 1-го контуру.

10. Порушення в роботі обладнання систем безпеки (захисних, керуючих, забезпечуючих, локалізуючих).

11. Порушення в роботі обладнання турбінної установки (в тому числі й в разі пожежі в машзалі).

12. Дії в разі виникнення пожежі на БЩК. Управління реакторною установкою з резервного щита керування.

Начальник Центрального інспекційного управління А.Г.Усков

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси