Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного

Кабінет Міністрів України; Постанова, Форма типового документа від 05.10.2004 № 1307

Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1307-2004-п

Текст документа від 18.08.2011:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 5 жовтня 2004 р. N 1307 Київ

Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005 N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що свідоцтво про належність палива до альтернативного видається Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження у такому порядку: { Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006; N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }

заінтересована особа подає Агентству заяву про видачу свідоцтва та експертний висновок про наявність ознак альтернативного виду палива. Порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного визначається Міністерством; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

Агентство розглядає заяву протягом 10 днів та приймає рішення про видачу свідоцтва або відмову в його видачі, про що повідомляє заявника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

Свідоцтво видається строком на два роки за формою згідно з додатком. У разі втрати свідоцтва Агентство за заявою заінтересованої особи видає його дублікат. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

2. Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів затвердити у тримісячний строк порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного, забезпечити ведення реєстру альтернативних видів палива.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. N 1307 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 841) ( 841-2011-п )

Державний Герб України ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ Серія _____ N ____

СВІДОЦТВО про належність палива до альтернативного

Видане ______________________________________________________ (найменування (прізвище) та адреса особи)

про те, що паливо ________________________________________________ (назва палива, тип, вид, марка тощо)

ідентифіковане як альтернативне.

Свідоцтво дійсне до ___ _____________ 20__ року.

Голова Держенергоефективності _____________ ________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

___ _____________ 20__ р.

{ Додаток в редакції Постанов КМ N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005, N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006, N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси