Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку

Верховна Рада України; Закон від 24.12.2015 № 918-VIII

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 918-19

Текст документа від 24.12.2015:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.57)

Верховна Рада України постановляє :

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 43 частини першої статті 64, пункт 33 частини першої статті 66 та пункт 20 - 4 частини першої статті 69 виключити.

2. Частину першу статті 69 - 1 доповнити пунктом 4 - 1 такого змісту:

"4 - 1 ) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16 - 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Частину шосту статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 918-VIII


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси