Про затвердження Положення про Міністерство культури України

Показані 1-20 із 144 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2затверджує форму звітності (адміністративні дані) про пам’ятки і об’єкти культурної спадщини та інструкцію про її заповненняп.4. пп.73. абз.12
3затверджує порядок розроблення плану організації території історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної територіїп.4. пп.73. абз.13
4затверджує порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток та внесення змін до нихп.4. пп.73. абз.14
5забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та у разі їх повернення після тимчасового вивезення, а також обернених в дохід державип.4. пп.78
6видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностейп.4. пп.80
7затверджує зразки паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та перелік державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичківп.4. пп.86. абз.1
8затверджує порядок оформлення права на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей та здійснення контролю за їх переміщенням через державний кордон Українип.4. пп.86. абз.2
9затверджує перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностейп.4. пп.86. абз.3
10затверджує перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Мінкультури видається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території Українип.4. пп.86. абз.4
11здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, зазначених у частині другій статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, а також змін до нихп.4. пп.92
12формує, встановлює та затверджує в установленому порядку за участю і погодженням з іншими сторонами соціального партнерства державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури, здійснює відповідно до законодавства постійний державний моніторинг застосування та фінансового забезпечення зазначених нормативів та контроль за їх додержаннямп.4. пп.16
13розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.2
14забезпечує нормативне регулювання ведення квиткового господарства у сферах, що належать до компетенції Мінкультурип.4. пп.21
15погоджує рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно реорганізації та ліквідації бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власностіп.4. пп.26
16готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові Українип.4. пп.4
17погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Кримп.4. пп.3
18затверджує правила обліку, зберігання і використання документів, що перебувають у бібліотечних фондах, а також типові правила користування бібліотекоюп.4. пп.30
19формує вимоги до ведення державного статистичного обліку театрів стосовно їх діяльностіп.4. пп.31
20визначає порядок обліку театрів, створених у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів погоджує зміну жанрового спрямування, мовного статусу театруп.4. пп.35
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси