Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 червня 2004 р. N 773 Київ { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 523 ( 523-2019-п ) від 19.06.2019 } Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 890 ( 890-2010-п ) від 29.09.2010 N 797 ( 797-2013-п ) від 30.10.2013 N 380 ( 380-2016-п ) від 24.06.2016 N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 } Відповідно до статті 53 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити розміри плати за видачу ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, що справляється у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя, а також за переоформлення, видачу дубліката, копії зазначеної ліцензії і продовження строку її дії згідно з додатками 1 і 2. 2. Установити, що плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії зараховується на рахунки з обліку надходжень державного бюджету, відкриті у відповідних органах Державного казначейства. { Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 } 4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 515 ( 515-2001-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 889). 5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 21 Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 773 РОЗМІР плати за видачу ліцензій на провадження діяльності в сфері телекомунікацій, що справляється у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя ------------------------------------------------------------------ Вид діяльності |Розмір плати, | гривень ------------------------------------------------------------------ 1. Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (відповідно до виду діяльності, на який видається ліцензія): міжнародного (на всю територію України) 8 993 000 міжміського (не менше ніж на два регіони), 340000 місцевого: з ємністю мережі до 1 тис. номерів 1 700 з ємністю мережі до 10 тис. номерів 8 500 з ємністю мережі понад 10 тис. номерів 51 000 з використанням безпроводового доступу 102 000 з використанням безпроводового доступу із 5 800 застосуванням технології DECT у сільській місцевості 340 2. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 340 000 зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку 3. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж: ефірного телемовлення 1 700 ефірного радіомовлення 1 700 проводового радіомовлення 340 телемереж (на територію окремого населеного 4 250 пункту) 4. { Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 797 ( 797-2013-п ) від 30.10.2013 } { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 ( 890-2010-п ) від 29.09.2010 } Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 773 РОЗМІР плати за переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій та продовження строку її дії ------------------------------------------------------------------ Назва процедури | Розмір плати, | гривень ------------------------------------------------------------------ Переоформлення ліцензії 170 Видача дубліката ліцензії 170 Видача копії ліцензії 170 Продовження строку дії ліцензії 30 відсотків розміру плати за видачу відповідної ліцензії, встановленого на дату прийняття рішення про її продовження { Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380 ( 380-2016-п ) від 24.06.2016 }
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси