Про затвердження Положення про щорічну премію Державного департаменту інтелектуальної власності в галузі науки

МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2004 № 430

Про затвердження Положення про щорічну премію Державного департаменту інтелектуальної власності в галузі науки

Реєстрація: Мін'юст України від 17.06.2004 № 742/9341

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0742-04

Текст документа від 25.07.2011:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2004 N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2004 р. за N 742/9341

Про затвердження Положення про щорічну премію Державного департаменту інтелектуальної власності в галузі науки

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

З метою подальшої розбудови державної системи охорони інтелектуальної власності, сприяння підготовці наукових кадрів у сфері інтелектуальної власності та заохочення фахівців і наукових працівників, які досягли найбільш важливих результатів у процесі підготовки та захисту дисертацій, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про щорічну премію Державного департаменту інтелектуальної власності в галузі науки (додається).

2. Передбачити, починаючи з 2005 року, в кошторисах витрат на виконання заходів, пов'язаних із функціонуванням державної системи охорони інтелектуальної власності, кошти на виплату вищезазначеної щорічної премії.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 01.06.2004 N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2004 р. за N 742/9341

ПОЛОЖЕННЯ про щорічну премію Державної служби інтелектуальної власності України в галузі науки

{ У заголовку та тексті Положення слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" замінено словами "Державної служби інтелектуальної власності України" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

1. Щорічна премія Державної служби інтелектуальної власності України в галузі науки (далі - премія) присуджується фахівцям і науковим працівникам за кращу дисертаційну роботу, що зробила суттєвий внесок у розв'язання проблем, пов'язаних з правовою охороною, захистом та комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні.

2. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь фахівці і наукові працівники установ, організацій, підприємств державної системи охорони інтелектуальної власності, академій наук, державних наукових установ та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

3. На здобуття премії висуваються дисертаційні роботи, що були захищені не більш ніж за рік до їх висунення на премію.

4. Присуджується щороку одна премія у розмірі 2 (дві) тисячі гривень.

5. Висунення робіт на здобуття премії здійснюється за поданням Вченої ради наукової організації, у якій виконана дисертаційна робота.

6. Роботи, що висунуті на здобуття премії, приймаються Інститутом інтелектуальної власності і права щороку до 1 березня.

7. Вчена рада Інституту інтелектуальної власності і права при виборі та висуненні кандидатури на присудження премії бере до уваги: актуальність роботи, її науковий рівень, найбільш значущі результати роботи, рівень використання результатів дисертаційної роботи, кількість і якість публікацій, запровадження результатів дисертаційних досліджень у практичну діяльність та своєчасність захисту дисертації.

8. Вчена рада Інституту інтелектуальної власності і права у місячний термін надає пропозиції щодо кандидатур на присудження премії для затвердження до Державної служби інтелектуальної власності України.

9. Рішення щодо кандидатури на присудження премії за поданням Вченої ради Інституту інтелектуальної власності приймається на найближчій колегії Державної служби інтелектуальної власності України.

Голова Державної служби інтелектуальної власності України призначає премію на підставі рішення колегії Державної служби інтелектуальної власності України.

10. Витрати, пов'язані з виплатою щорічної премії, відшкодовуються за рахунок коштів, що надходять на рахунки уповноваженої організації - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" - за вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності.

11. Вручення премії здійснюється в урочистій обстановці.

12. Відомості про конкурс на присудження премії публікуються щорічно до 15 січня в журналі "Інтелектуальна власність" та на веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності України.

Заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України В.С.Дмитришин

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси