Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Держфінпослуг; Розпорядження, Положення, Форма типового документа від 28.05.2004 № 736

Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Реєстрація: Мін'юст України від 30.06.2004 № 801/9400

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0801-04

Текст документа від 07.06.2013:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.05.2004 N 736

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 801/9400

Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009

N 807 ( z1139-09 ) від 05.11.2009

N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011 Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012

N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

Відповідно до вимог підпункту 21 пункту 4 та підпункту 2 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), та з метою удосконалення державного регулювання надання фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Ігнащенко В.А.) разом з юридичним управлінням (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - Положення) до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Маловичко О.Г.) до 10 липня 2004 року забезпечити розробку та запровадження інформаційно-аналітичної системи для формування державного реєстру, передбаченого Положенням, та забезпечити наявність необхідної кількості бланків свідоцтв про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів за формою, установленою Положенням.

4. Страховим та перестраховим брокерам, які зареєстровані до набрання чинності цим розпорядженням, до 1 листопада 2004 року подати до Комісії заяву для внесення інформації до реєстру.

5. Звернутись до Міністерства фінансів України з пропозицією визнати таким, що втратив чинність, наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.10.99 N 78 ( z0095-00 ) "Про затвердження Інструкції про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2000 за N 95/4316.

6. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду Парнюка В.О.

В.о. Голови Комісії Г.Оперенко

Протокол засідання Комісії від 28.05.2004 року N 64

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.05.2004 N 736

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 801/9400

ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

{ У тексті Положення, крім пункту 7.1 розділу 7 після слів "нормативно-правових актів", та у додатках 2, 6 до нього слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру (далі - Реєстр) страхових та перестрахових брокерів (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4.04.2003 N 292/2003 ( 292/2003 ), та постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1523 ( 1523-96-п ) "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" (із змінами та доповненнями).

{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 }

1.2. Визначення термінів:

- вимоги до страхових та перестрахових брокерів - вичерпний перелік вимог, які є обов'язковими для виконання страховими та перестраховими брокерами на день реєстрації й при провадженні посередницької діяльності у сфері страхування;

- припис - письмове розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яке зобов'язує страхового (перестрахового) брокера протягом установленого строку усунути виявлені порушення законодавства;

{ Абзац третій пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

- Реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхових та перестрахових брокерів України;

- свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - Свідоцтво) - документ, який засвідчує факт реєстрації страхового (перестрахового) брокера і внесення інформації про нього у Реєстр, а також підтверджує право здійснювати посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні (додаток 1).

1.3. Положення визначає порядок унесення інформації до Реєстру, ведення Реєстру, видачі Свідоцтва про внесення страхового (перестрахового) брокера до Реєстру, його переоформлення, анулювання та видачі дубліката.

1.4. Дія цього Положення поширюється на:

- страхових брокерів - юридичних або фізичних осіб, які зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник;

- перестрахових брокерів - юридичних осіб, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник;

- постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів, які здійснюють діяльність на території України відповідно до чинного законодавства, інформація про які внесена до Реєстру станом на 16.05.2008. { Абзац четвертий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 }

1.5. Нацкомфінпослуг здійснює реєстрацію страхових (перестрахових) брокерів та видає Свідоцтво за умови виконання ними дій, передбачених розділом 2 даного Положення.

1.6. Право на провадження посередницької діяльності у страхуванні (перестрахуванні) мають страхові та/або перестрахові брокери, які внесені до Реєстру та виконують вимоги розділу 3 Положення, а також страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти, які в установленому порядку письмово повідомили про намір здійснювати діяльність на території України. { Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

1.7. Записи в Реєстрі ведуться державною мовою України.

Розділ 2. Порядок реєстрації та ведення Реєстру

2.1. Ведення Реєстру передбачає внесення до нього інформації про страхових (перестрахових) брокерів (далі - інформація) і видачу їм Свідоцтва.

2.1.1. Для внесення до Реєстру та одержання Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер (далі - заявник) подає до Нацкомфінпослуг такі документи (у паперовій та електронній формах), а саме:

а) заяву про внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 2);

б) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);

{ Підпункт "б" підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

в) копію кваліфікаційного документа, який отриманий у порядку, установленому Нацкомфінпослуг, про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового (перестрахового) брокера, виданого керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, що мають намір провадити брокерську діяльність на страховому ринку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3).

{ Підпункт "ґ" підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 }

Про внесення змін до зазначених у цьому пункті документів страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг у десятиденний строк з дня реєстрації цих змін у встановленому порядку (якщо така реєстрація обов'язкова згідно з чинним законодавством) або в десятиденний строк з дня внесення таких змін (в інших випадках) та надати копії документів, що підтверджують такі зміни.

2.1.2. Документи подаються до Нацкомфінпослуг безпосередньо або надсилаються поштою. При цьому всі документи повинні бути скріплені у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами, викладені державною мовою.

2.1.3. Заявник несе відповідальність згідно із чинним законодавством за достовірність інформації, що зазначена в документах, наданих для внесення інформації до Реєстру.

2.1.4. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає розпорядження про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру. { Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 807 ( z1139-09 ) від 05.11.2009 }

2.1.5. Повідомлення про прийняття розпорядження про внесення інформації до Реєстру або про відмову в унесенні інформації до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного розпорядження. У розпорядженні про відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються підстави для такої відмови.

{ Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 652 ( z0906-09 ) від 27.08.2009 }

2.1.6. Підставами для прийняття розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру є:

- неподання документів, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу другого Положення або подання їх не в повному обсязі;

- недостовірність інформації у документах, поданих заявником для внесення до Реєстру.

2.1.7. У разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру на підставі виявлення її недостовірності у поданих документах заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

2.1.8. Розпорядження про відмову щодо внесення інформації до Реєстру може бути оскаржене в суді.

2.1.9. Заява про внесення інформації до Реєстру може бути залишена без розгляду, якщо:

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлені з порушенням вимог чинного законодавства України.

2.1.10. Після усунення причин, що були підставою для прийняття розпорядження про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду, заявник може повторно подати заяву про внесення інформації до Реєстру, яка розглядається у встановленому порядку.

2.1.11. Розпорядження Нацкомфінпослуг про внесення інформації до Реєстру є підставою для видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру.

2.1.12. Передача Свідоцтва іншим суб'єктам господарювання забороняється. У разі виявлення факту передачі Свідоцтва іншому страховому (перестраховому) брокеру Нацкомфінпослуг приймає розпорядження про анулювання Свідоцтва.

2.1.13. Свідоцтво видається безстроково та за відповідним реєстраційним номером уноситься до Реєстру.

2.1.14. Свідоцтво має бути розміщене в доступному для огляду місці за місцезнаходженням страхового (перестрахового) брокера.

2.1.15. Свідоцтво підтверджує право страхового (перестрахового) брокера надавати такі послуги:

а) консультування;

б) експертно-інформаційні послуги;

в) робота, пов'язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування);

г) урегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку в частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за договором із страхувальником (перестрахувальником);

ґ) інші посередницькі послуги у страхуванні (перестрахуванні) за переліком, що встановлюється Нацкомфінпослуг.

2.1.16. Страховий (перестраховий) брокер має право отримувати від страховика (перестраховика) відомості про розмір статутного капіталу, страхових резервів і обсяг прийнятої відповідальності, наявність ліцензій.

{ Підпункт 2.1.16 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011 }

2.1.17. Посередницька діяльність страхових (перестрахових) брокерів є виключним видом діяльності страхового (перестрахового) брокера.

Розділ 3. Вимоги до страхових та перестрахових брокерів під час провадження посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні

3.1. Вимоги до страхових та перестрахових брокерів під час провадження посередницької діяльності у страхуванні (перестрахуванні):

- наявність знань та кваліфікації керівників юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що мають намір провадити посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні, які мають бути підтверджені свідоцтвом (сертифікатом) установленого зразка;

- забезпечення гарантії щодо професійної відповідальності відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України;

- інші вимоги, передбачені чинним законодавством України.

3.2. Якщо новопризначений керівник юридичної особи не має відповідного документа, що підтверджує проходження навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, то він зобов'язаний у тримісячний строк пройти відповідний курс навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та скласти екзамен у порядку, установленому Нацкомфінпослуг, що підтверджується відповідним свідоцтвом (сертифікатом).

3.3. Страхові (перестрахові) брокери, що є юридичними особами, зобов'язані під час провадження діяльності з надання посередницьких послуг із страхування та перестрахування відкривати окремі поточні рахунки (тільки у разі, якщо вони отримують платежі від страхувальника):

- для власної організаційно-господарської діяльності;

- для перерахування страхових платежів (страхових виплат).

Розділ 4. Переоформлення Свідоцтва

4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:

- зміни найменування юридичної особи (імені фізичної особи);

- зміни місцезнаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи - підприємця).

4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Крім того, надаються нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

4.3. Переоформлення Свідоцтва на нове проводиться протягом 10 робочих днів з дня подання заяви. До проведення переоформлення діє раніше видане Свідоцтво, про що Нацкомфінпослуг видає довідку на підставі окремої заяви.

Розділ 5. Видача дубліката Свідоцтва

5.1. Підставою для видачі дубліката Свідоцтва є:

- втрата Свідоцтва;

- пошкодження бланка Свідоцтва.

5.2. У разі втрати Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити про це Нацкомфінпослуг та подати:

- заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 5);

- інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у друкованих засобах масової інформації.

5.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, до Нацкомфінпослуг подаються:

- заява про видачу дубліката Свідоцтва;

- не придатне для користування Свідоцтво.

5.4. Дублікат Свідоцтва видається протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви, про що робиться запис у Реєстрі. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Нацкомфінпослуг приймає розпорядження про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням відповідних змін до Реєстру.

Розділ 6. Унесення інформації про відокремлений підрозділ страхового та перестрахового брокера до Реєстру

6.1. У разі створення страховим (перестраховим) брокером відокремленого підрозділу, який надаватиме посередницькі послуги у сфері страхування, страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг та подати заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера до Реєстру (додаток 6). Наявність такої заяви з даними про кожний відокремлений підрозділ та внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру є обов'язковою умовою надання страховим (перестраховим) брокером посередницьких послуг у сфері страхування через такий відокремлений підрозділ.

6.2. Протягом десяти робочих днів з дати подання заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера відповідно до вимог цього Положення Нацкомфінпослуг уносить інформацію про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера до Реєстру.

Розділ 7. Контроль за діяльністю страхових та перестрахових брокерів

7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення є складовою частиною державного регулювання та нагляду за діяльністю страхових (перестрахових) брокерів та здійснюється Нацкомфінпослуг шляхом проведення виїзних (інспекцій) та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

{ Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

7.2. Страховий (перестраховий) брокер несе відповідальність згідно із законодавством України за:

- неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, передбачених в укладених ними договорах;

- достовірність, об'єктивність, повноту і своєчасність інформації, що надається страхувальнику (перестрахувальнику), Нацкомфінпослуг та її територіальним управлінням.

7.3. Страховий та перестраховий брокер подає до Нацкомфінпослуг щокварталу фінансову звітність та інші звітні дані за встановленою Нацкомфінпослуг формою та інформацію про укладені договори страхування (перестрахування), а також відповіді на запити Нацкомфінпослуг та необхідні пояснення.

7.4. У разі порушення страховим (перестраховим) брокером або його відокремленим підрозділом законодавства Нацкомфінпослуг видає припис про усунення порушень.

Невиконання вимог припису є підставою для виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру.

7.5. Нацкомфінпослуг приймає розпорядження про виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру в разі:

а) подання власної заяви про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 7);

б) державної реєстрації припинення страхового (перестрахового) брокера як юридичної особи або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

в) установлення фактів подання недостовірної інформації в документах, які були підставою для внесення страхового (перестрахового) брокера до Реєстру;

г) невиконання припису Нацкомфінпослуг;

ґ) заборони провадити діяльність страховому (перестраховому) брокеру на підставі рішення суду, що набрало чинності;

д) неповідомлення в п'ятнадцятиденний строк Нацкомфінпослуг про зміни до зазначених у підпункті 2.1.1 документів, у тому числі про зміну місцезнаходження;

е) нездійснення брокером посередницької діяльності протягом 12 місяців.

7.6. Розпорядження Нацкомфінпослуг про виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру є підставою для анулювання відповідного Свідоцтва.

7.7. Розпорядження про виключення страхового (перестрахового) брокера з Реєстру доводиться до відома страхового (перестрахового) брокера у десятиденний строк шляхом відправлення копії розпорядження поштою з повідомленням за місцезнаходженням брокера (його представництва) або надається представнику цього брокера.

7.8. Розпорядження про виключення з Реєстру може бути оскаржене в суді.

7.9. Нацкомфінпослуг щорічно публікує список страхових та перестрахових брокерів, які провадять свою діяльність на території України та інформація про яких унесена до Реєстру, у засобах масової інформації і постійно оновлює на офіційному Web-сайті Нацкомфінпослуг.

7.10. Нацкомфінпослуг публікує у засобах масової інформації інформацію про прийняті розпорядження щодо виключення з Реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Директор департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг В.А.Ігнащенко

Додаток 1 до пункту 1.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

СВІДОЦТВО про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

"___" ____________ ______ р.

Видане

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або повне найменування юридичної особи)

__________________________________________________________________ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи)

__________________________________________________________________ (місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи)

Реєстраційний номер за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів

N ____________________________

"____" ______________ _____ р.

Голова Нацкомфінпослуг _____________________ (підпис) "____" ____________ 200__ р.

М.П. (П.І.Б.)

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Додаток 2 до пункту 2.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

ЗАЯВА про внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

__________________________________________________________________ (найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

__________________________________________________________________ серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма ______________________________________ ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________

поточний рахунок N _________________ в __________________________ (найменування банку)

валютний рахунок N _________________ в ___________________________ (найменування банку)

просить видати свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Дані про заявника

Інформація про страхового (перестрахового) брокера - юридичну особу

------------------------------------------------------------------

|Повне найменування заявника (з установчих | |

|документів) | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Скорочене найменування заявника (з установчих | |

|документів, у разі наявності) | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Найменування заявника іншою мовою (з установчих | |

|документів, у разі наявності) | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Організаційно-правова форма | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Форма власності | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Вид діяльності | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Місце здійснення діяльності (Україна, регіон, | |

|область або інша країна) | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Участь в об'єднаннях фінансових установ (так/ні) | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Назва об'єднання фінансових установ, де заявник бере| |

|участь, та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи | |

|(так/ні) | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про страхового (перестрахового) брокера - фізичну особу

------------------------------------------------------------------

|Прізвище заявника | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Ім'я заявника | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|По батькові заявника | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Вид діяльності | |

|----------------------------------------------------+-----------|

|Місце здійснення діяльності (Україна, регіон, | |

|область або інша країна) | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про державну реєстрацію страхового (перестрахового) брокера

------------------------------------------------------------------

|Дата державної реєстрації| | | |

| | | | |

| | | | |

|-------------------------+--------------------------------------|

|Дата запису про внесення | |Номер запису про | |

|змін до державної | |внесення змін до | |

|реєстрації страхового | |державної реєстрації | |

|(перестрахового) брокера | |страхового | |

| | |(перестрахового) | |

| | |брокера | |

|-------------------------+--------------------------------------|

|Стан заявника (діє, у | |

|процесі ліквідації, | |

|реорганізації) | |

|-------------------------+--------------------------------------|

|Дата державної реєстрації| |Номер державної | |

|припинення страхового | |реєстрації припинення| |

|(перестрахового) брокера | |страхового | |

| | |(перестрахового) | |

| | |брокера | |

|-------------------------+--------------------------------------|

|Підстава для державної | |

|реєстрації припинення | |

|страхового | |

|(перестрахового) брокера | |

|-------------------------+--------------------------------------|

|Дата початку ліквідації, | |Номер рішення про | |

|реорганізації | |початок ліквідації, | |

| | |реорганізації | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про місцезнаходження (місце проживання) страхового (перестрахового) брокера

------------------------------------------------------------------

|Код території за | |Поштовий | |

|КОАТУУ | |індекс | |

|-----------------+---------------+-----------+------------------|

|Область | |Район | |

|-----------------+---------------+-----------+------------------|

|Населений пункт | |Вулиця | |

|-----------------+---------------+-----------+------------------|

|Корпус | |Будинок | |Квартира | |

|-----------------+------+--------+-----------+----------+-------|

|Міжміський | |Телефон | |Факс | |

|телефонний код | | | | | |

|-----------------+---------------+-----------+------------------|

|Електронна пошта | |WEB- | |

|(за наявності) | |сторінка | |

| | |(за | |

| | |наявності) | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про банківські реквізити

------------------------------------------------------------------

|Найменування | |

|банківської | |

|установи та її | |

|ідентифікаційний | |

|код за ЄДРПОУ | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Місцезнаходження | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Поточний рахунок | | МФО | |

------------------------------------------------------------------

Відомості про керівництво страхового (перестрахового) брокера

------------------------------------------------------------------

|Прізвище, ім'я та по |Прізвище, ім'я та |Прізвище, ім'я та |

|батькові і найменування |по батькові |по батькові |

|посади керівника |заступника |головного |

| |керівника |бухгалтера |

|-------------------------+-------------------+------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

З порядком отримання Свідоцтва, умовами провадження діяльності страхового та перестрахового брокера ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються:

1)__________________________________________________________;

2)__________________________________________________________;

3)__________________________________________________________;

Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі.

Підпис заявника _________________________________________________

"___"_______________ р. М.П.

Інформація про страхового (перестрахового) брокера (уноситься Нацкомфінпослуг)

------------------------------------------------------------------

|Реєстраційний номер страхового | |

|(перестрахового) брокера у Реєстрі | |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Серія та номер свідоцтва | |Дата видачі | |

|про внесення до | |свідоцтва про | |

|державного реєстру | |внесення до | |

|страхових та | |державного | |

|перестрахових брокерів | |реєстру | |

| | |страхових та | |

| | |перестрахових | |

| | |брокерів | |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Назва посади особи, що підписала | |

|свідоцтво про внесення до державного | |

|реєстру страхових та перестрахових | |

|брокерів, та П.І.Б. | |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Підстава для виключення з Реєстру та | |

|анулювання свідоцтва про внесення до | |

|державного реєстру страхових та | |

|перестрахових брокерів | |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Дата виключення з Реєстру| |Дата останнього| |

|та анулювання свідоцтва | |внесення змін | |

|про внесення до | |до інформації в| |

|державного реєстру | |Реєстрі | |

|страхових та | | | |

|перестрахових брокерів | | | |

|------------------------------------------------------+---------|

|Статус свідоцтва про внесення до державного реєстру | |

|страхових та перестрахових брокерів (діюче, | |

|анульоване) | |

------------------------------------------------------------------

Підпис відповідального працівника Нацкомфінпослуг__________________________________________________

"___"_______________ р.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

Додаток 3 до пункту 2.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера

1. Загальна характеристика страхового (перестрахового) брокера

Для юридичної особи:

повне та скорочене найменування, коли і де проведена державна реєстрація та перереєстрація, номер та дата видачі свідоцтва (сертифіката), що підтверджує наявність знань та кваліфікації керівників юридичних осіб, місцезнаходження, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом.

Для фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я та по батькові, коли і де проведена державна реєстрація та перереєстрація, номер та дата видачі свідоцтва (сертифіката), що підтверджує наявність знань та кваліфікації фізичної особи - підприємця, місце проживання, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою та засобами зв'язку.

2. Огляд стану посередницьких послуг у регіонах і сферах діяльності страхового (перестрахового) брокера (оцінка загальної кількості об'єктів страхування, конкурентності страхового середовища, сегментів ринку, які планує охопити страховий (перестраховий) брокер, інші характеристики стану і перспектив діяльності страхового та перестрахового брокера).

3. Стратегія маркетингу.

4. Організаційна структура страхового (перестрахового) брокера та перспективи її розвитку. Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхового (перестрахового) брокера, що передбачає наявність відповідних структур у його складі або укладених відповідних угод на юридичне та аудиторське обслуговування.

Підпис заявника _________________________________________________

"___"_______________ р.

М.П.

Додаток 4 до пункту 4.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

ЗАЯВА про переоформлення Свідоцтва

__________________________________________________________________ (найменування органу, що видав Свідоцтво)

__________________________________________________________________ (найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

__________________________________________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________ реєстраційний номер Свідоцтва ____________________________________ дата видачі Свідоцтва ____________________________________________ просить переоформити Свідоцтво у зв'язку з _______________________ (зазначити причину)

Підпис заявника _________________________________________________

"___" _____________ _____ р.

М.П.

Додаток 5 до пункту 5.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

ЗАЯВА про видачу дубліката Свідоцтва

__________________________________________________________________ (найменування органу, що видав Свідоцтво)

__________________________________________________________________ (найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

__________________________________________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________ реєстраційний номер Свідоцтва __________________________________ дата видачі Свідоцтва __________________________________________ термін дії Свідоцтва _____________________________________________

просить видати дублікат Свідоцтва у зв'язку з

__________________________________________________________________ (зазначити причину)

"___" ____________ 200__ р. N _______ Підпис заявника __________ (П.І.Б.) М.П.

Додаток 6 до пункту 6.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

ЗАЯВА про внесення інформації про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера

Заявник

__________________________________________________________________ (повне найменування заявника)

__________________________________________________________________ (місцезнаходження)

__________________________________________________________________ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи)

дата прийняття та номер розпорядження про видачу Свідоцтва

__________________________________________________________________ реєстраційний номер ______________________________________________ серія та номер Свідоцтва ________________________________________ дата видачі Свідоцтва ____________________________________________

просить Нацкомфінпослуг унести інформацію про відокремлені підрозділи юридичної особи до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у зв'язку зі створенням нового відокремленого підрозділу та/або розширенням переліку діючих:

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Місцезнаходження відокремленого |

| відокремленого | підрозділу |

| підрозділу заявника | |

|----------------------+-----------------------------------------|

| | |

|----------------------+-----------------------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

"____" ____________ 200__ р. N _______

Підпис керівника юридичної особи ____________ М.П. (П.І.Б.)

Дані про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера

------------------------------------------------------------------

|Реєстраційний номер страхового | |

|(перестрахового) брокера у Реєстрі | |

|(уноситься Нацкомфінпослуг) | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |

|головного підприємства | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Дата створення | |Номер рішення | |Ідентифікаційний| |

|відокремленого | |про створення | |код за ЄДРПОУ | |

|підрозділу | |відокремленого| |відокремленого | |

| | |підрозділу | |підрозділу (у | |

| | | | |разі наявності) | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|Код території за | |Поштовий | |

|КОАТУУ | |індекс | |

|-----------------+-----------------------------+----------------|

|Область | |Район | |

|-----------------+----------------+------------+----------------|

|Населений пункт | |Вулиця | |

|-----------------+----------------+------------+----------------|

|Корпус | |Будинок | |Офіс | |

| | | | |(квартира)| |

|-----------------+----------------+--------+---+----------+-----|

|Міжміський | |Телефон | |Факс | |

|телефонний код | | | | | |

|-----------------+----------------+------------+----------------|

|Електронна пошта | |WEB-сторінка| |

|(за наявності) | |(за | |

| | |наявності) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові і | |

|найменування посади керівника | |

|----------------------------------+-----------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові | |

|заступника керівника | |

|----------------------------------+-----------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові | |

|головного бухгалтера | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про банківські реквізити

------------------------------------------------------------------

|Найменування банківської установи та її | |

|ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |

|----------------------------------------+-----------------------|

|Місцезнаходження | |

|----------------------------------------+-----------------------|

|Поточний рахунок | | МФО | |

------------------------------------------------------------------

Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі.

Підпис заявника _________________________________________________

"___"_______________ р. М.П.

Додаток 7 до пункту 7.5 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

ЗАЯВА про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Заявник

__________________________________________________________________ (повне найменування страхового (перестрахового) брокера)

__________________________________________________________________ (місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи)

дата прийняття та номер розпорядження про видачу Свідоцтва

__________________________________________________________________ реєстраційний номер ______________________________________________ серія та номер Свідоцтва _________________________________________ дата видачі Свідоцтва ____________________________________________

просить виключити з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у зв'язку з _____________________________________________ (зазначити причину)

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Місцезнаходження відокремленого |

| відокремленого | підрозділу |

| підрозділу заявника | |

|----------------------+-----------------------------------------|

| | |

|----------------------+-----------------------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

"____" ____________ 200__ р. N _______ Підпис керівника _________ (П.І.Б.) М.П.

Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси