Положення про функціонування Національної системи масових електронних платежів в особливий період

Національний банк; Положення від 21.04.2004 № 175

Положення про функціонування Національної системи масових електронних платежів в особливий період

Реєстрація: Мін'юст України від 17.05.2004 № 619/9218

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0619-04

Текст документа від 21.04.2004:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 21.04.2004 N 175 ( z0618-04 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за N 619/9218

ПОЛОЖЕННЯ про функціонування Національної системи масових електронних платежів в особливий період

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ), нормативно-правових актів Національного банку України.

1.2. Система масових електронних платежів Національного банку України належить до системно важливих платіжних систем України. Забезпечення діяльності Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП) є одним з пріоритетних завдань Національного банку України в особливий період.

1.3. Терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значенні, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань функціонування банківської системи України в умовах особливого періоду, інформаційних систем та НСМЕП.

2. Управління НСМЕП в особливий період

2.1. Загальне управління роботою НСМЕП в особливий період здійснює Рада НСМЕП, а оперативне керування - Головний процесинговий центр (далі - ГПЦ), які діють згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України щодо функціонування НСМЕП. Їх вказівки та розпорядження є обов'язковими до виконання всіма учасниками системи. Національний банк України може прийняти рішення взяти керування роботою НСМЕП безпосередньо на себе.

2.2. Рада НСМЕП у своїй роботі керується законодавством України, у тому числі нормативними документами НСМЕП, та приймає свої рішення відповідно до обставин, що складаються в країні.

2.3. В особливий період Рада НСМЕП має право:

змінювати регламент роботи НСМЕП (включаючи терміни актуальності стоп-листів);

тимчасово припиняти роботу банків у міжбанківському режимі;

переносити терміни міжбанківських взаєморозрахунків за клірингом;

зупиняти роботу НСМЕП за окремими платіжними інструментами та виконання окремих функцій системи.

3. Перехід ГПЦ НСМЕП до роботи в особливий період

3.1. З моменту оголошення рішення про мобілізацію чи введення воєнного стану згідно із законодавством України ГПЦ забезпечує готовність резервного ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області та взаємодію з банками-учасниками, для чого:

збільшуються ліміти платежів з рахунку завантаження, зменшуються ліміти завантаження модулів безпеки (поступовий перехід до тимчасової схеми зменшення ризиків);

тимчасово учасники переводяться в автономний режим роботи;

разом з фахівцями Харківського регіонального процесингового центру Національного банку України (далі - Харківський РПЦ) проводить інсталяцію останньої версії програмного забезпечення ГПЦ та центру генерування ключової інформації в Харківському РПЦ (у цьому разі резервний ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області повинен використати модулі безпеки основного ГПЦ або мати номер модулів безпеки ГПЦ);

уточнює можливі варіанти резервних каналів зв'язку з банками-учасниками через інших провайдерів;

передає Харківському РПЦ усю потрібну інформацію на випадок телекомунікаційної перекомутації автоматизованої карткової системи (далі - АКС) банків-учасників.

4. Відновлення роботи програмно-технічного комплексу ГПЦ

4.1. На час відновлення роботи ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області усі банки-учасники переводяться в автономний режим роботи.

4.2. За умови наявності та працездатності технічних засобів та комп'ютерної мережі відновлення роботи програмно-технічного комплексу ГПЦ здійснюється протягом однієї доби.

4.3. Відновлення роботи сервера авторизації ГПЦ проводиться в такій послідовності:

відновлення роботи програмно-технічного забезпечення (використовуючи "холодний резерв");

підключення до мережі та встановлення зв'язку з сервером бази даних, Харківським РПЦ та АКС банків (з використанням тієї самої схеми регіональної підлеглості, що і до відновлення), що обслуговуються згідно з договорами.

4.4. Відновлення роботи сервера баз даних проводиться в такій послідовності:

відновлення роботи програмно-технічного забезпечення (використовуючи "холодний резерв" та інформацію з носіїв пошкодженого сервера);

підключення до локальної мережі та встановлення зв'язку з сервером авторизації.

У разі втрати інформації з бази даних її відновлення проводиться з резервних носіїв інформації (магнітооптичних дисків або магнітних стрічок), отриманих шляхом "холодного" та щоденного "гарячого" резервування бази даних.

4.5. Резервний ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області починає розрахунок клірингових позицій з дати та часу припинення обслуговування банків-учасників в міжбанківському режимі. Клірингові розрахунки за період від попереднього клірингу, що відбувся, до початку виконання функцій ГПЦ виконує резервний ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області за технологією, прийнятою Радою НСМЕП;

розрахунковий банк отримує всю інформацію про клірингові розрахунки від резервного ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області. Можливе передавання клірингової інформації засобами електронної пошти Національного банку України;

центр управління ключовою інформацією розгортається в Управлінні Національного банку України в Харківській області;

для забезпечення роботи резервного ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області та центру управління ключовою інформацією від ГПЦ та Департаменту інформатизації Національного банку України можуть бути відряджені відповідні фахівці.

5. Перехід Харківського РПЦ до роботи в особливий період

5.1. З моменту оголошення рішення про мобілізацію чи введення воєнного стану Харківський РПЦ проводить підготовчі роботи для забезпечення можливої роботи резервного ГПЦ в Управлінні Національного банку України в Харківській області, можливого припинення своєї роботи та взаємодії з банками-учасниками, для чого:

разом з фахівцями ГПЦ проводить інсталяцію останньої версії програмного забезпечення ГПЦ та центру генерування ключової інформації у Харківському РПЦ;

уточнює можливі варіанти резервних каналів зв'язку з банками-учасниками через інших провайдерів;

передає ГПЦ усю потрібну інформацію на випадок телекомунікаційної перекомутації АКС банків - учасників НСМЕП свого регіону.

6. Відновлення роботи Харківського РПЦ

6.1. За умови наявності та працездатності технічних засобів та комп'ютерної мережі відновлення роботи програмно-технічного комплексу Харківського РПЦ здійснюється протягом однієї доби.

6.2. Відновлення роботи сервера авторизації проводиться в такій послідовності:

відновлення роботи програмно-технічного забезпечення (використовуючи "холодний резерв");

підключення до мережі та встановлення зв'язку з сервером баз даних, ГПЦ та АКС банків, що обслуговуються згідно з договорами.

6.3. Відновлення роботи сервера баз даних проводиться в такій послідовності:

відновлення роботи програмно-технічного забезпечення (використовуючи "холодний резерв" та інформацію з носіїв пошкодженого сервера);

підключення до локальної мережі та встановлення зв'язку з сервером авторизації.

У разі втрати інформації з баз даних її відновлення проводиться з резервних носіїв інформації (магнітооптичних дисків або магнітних стрічок), отриманих шляхом "холодного" та щоденного "гарячого" резервування бази даних.

6.4. Якщо неможливо відновити роботу Харківського РПЦ за короткий період, за рішенням платіжної організації проводиться переключення АКС банків регіону на автономну роботу. Для цього можуть бути залучені як телекомунікаційна мережа Національного банку України, так і альтернативні мережі інших провайдерів.

7. Робота банку - учасника НСМЕП у разі порушення телекомунікаційних мереж

7.1. У разі порушення телекомунікаційних мереж банку - учасника НСМЕП всередині його інформаційної мережі робота банку (його АКС) у НСМЕП не зупиняється і не обмежується платіжною організацією. Робота АКС продовжується в межах залишків лімітів клієнтів у базі даних та балансів карток. Рішення про обмеження роботи клієнтів та термінального обладнання приймає керівництво банку.

7.2. У разі порушення телекомунікаційних мереж банку - учасника НСМЕП на рівні обміну інформацією з інформаційною мережею Національного банку України (Харківського РПЦ та/або ГПЦ) робота банку (його АКС) не зупиняється і не обмежується на термін актуальності стоп-листів, що встановлюється Радою НСМЕП. До завершення цього терміну банк самостійно приймає рішення про можливість обслуговування клієнтів інших банків. Він може самостійно перейти до автономного режиму (надіслати до термінального обладнання новий список "зеленого" листа банків-учасників за допомогою розробників програмного забезпечення АКС).

8. Зупинення АКС банку - учасника НСМЕП в особливий період з технологічних причин

8.1. Якщо зупинено роботу системи автоматизації банку (далі - САБ) або немає взаємодії між АКС та САБ, АКС банку може продовжувати свою роботу в межах лімітів за рахунками клієнтів. Банк самостійно вирішує питання обслуговування власників платіжних карток та термінального обладнання власною АКС.

9. Припинення роботи банку в НСМЕП

9.1. Під час дії особливого періоду передбачається, що:

має бути забезпечена обов'язкова робота тільки визначеного постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261 переліку банків. Діяльність решти банків може бути припинена, зупинена, обмежена у порядку, що визначається Національним банком України;

учасниками розрахунків у особливий період вважаються і сам банк, і всі його філії (тобто дозволяється виконання платежів на адресу філій);

безпосереднім учасником міжбанківських розрахунків є головний банк;

рішення про те, яким чином організувати роботу філій (філії реально працюють чи розрахунки за них здійснює головний банк), приймає сам головний банк.

9.2. У разі припинення, зупинення роботи банку в цілому припиняється також участь цього банку в НСМЕП. У цьому випадку Національний банк України в порядку, передбаченому законодавством, може прийняти рішення про переведення рахунків клієнтів банку до іншого банку, що продовжує роботу в особливий період.

9.3. Переведення рахунків клієнтів до іншого банку, визначеного Національним банком України, та припинення участі банку в НСМЕП здійснюється в такій послідовності:

ГПЦ надсилає (у визначений Радою НСМЕП час) до АКС банку команду про скидання банківських лімітів (встановлення нульових їх значень), що призводить до припинення виконання клієнтами банку on-line операцій, та розсилає зміни "зеленого" листа всім учасникам. Якщо немає зв'язку з АКС банку, то банк самостійно припиняє роботу АКС за on-line операціями;

банк проводить розвантаження термінального обладнання і, після успішного завершення, повідомляє торговців та клієнтів про припинення їх обслуговування та про переведення рахунків до іншого банку; переведення рахунків клієнтів банку до іншого банку проводиться за механізмом, що визначається Національним банком України, відповідно до обставин.

АКС банку виводиться з використання.

Новий банк:

встановлює ліміти на рахунках НСМЕП клієнтів відповідно до прийнятого рішення Національного банку України;

повідомляє клієнтів про порядок видачі залишків рахунків.

9.4. У разі прийняття Національним банком України рішення про закриття рахунків фізичних осіб з повною чи частковою виплатою їх залишків готівкою припинення участі банку в НСМЕП проводиться в такій послідовності:

банк встановлює ліміти на рахунках НСМЕП клієнтів відповідно до прийнятого рішення Національного банку України;

банк припиняє роботу щодо поповнення рахунків НСМЕП клієнтів;

банк повідомляє клієнтів про порядок видачі залишків рахунків;

згідно із встановленими Національним банком України термінами банк проводить готівкове та безготівкове обслуговування своїх клієнтів;

після завершення терміну, встановленого Національним банком України, ГПЦ надсилає (у визначений Радою НСМЕП час) до АКС банку команду про скидання банківських лімітів (встановлення нульових їх значень), що призводить до припинення виконання клієнтами банку on-line операцій, та розсилає зміни "зеленого" листа всім учасникам. Якщо немає зв'язку з АКС банку, то банк самостійно припиняє роботу АКС за on-line операціями;

банк проводить розвантаження термінального обладнання і, після успішного завершення, повідомляє торговців та клієнтів про припинення їх обслуговування та про переведення рахунків до іншого банку;

згідно з регламентом, що встановлюється Радою НСМЕП, АКС банку продовжує свою роботу за міжбанківськими взаєморозрахунками за операціями своїх клієнтів, що виконані в інфраструктурі інших банків - учасників НСМЕП. Після завершення цього регламенту АКС повертає залишки лімітів клієнтів до САБ і припиняє свою роботу;

банк переводить залишки коштів на рахунках клієнтів до іншого, визначеного Національним банком України, банку.

10. Робота банку - учасника НСМЕП у разі одночасного руйнування ГПЦ та Харківського РПЦ

10.1. За умови відсутності інформації від Платіжної організації про непрацездатність процесингових центрів до завершення терміну актуальності стоп-листів банк самостійно приймає рішення про можливість зупинення обслуговування клієнтів інших банків (платіж та видача готівки за карткою, що емітована іншим банком) і може перейти до автономного обслуговування тільки своїх карток.

11. Завершення особливого періоду

11.1. Після скасування воєнного стану у порядку, визначеному законодавством України, територіальні управління Національного банку України, процесингові центри і банки відновлюють штатне функціонування НСМЕП.

11.2. Для відновлення роботи НСМЕП у штатному режимі:

банки відновлюють повноцінну роботу своїх АКС та САБ і відображають в них усі операції, що були виконані в особливий період нештатними засобами;

скасовуються обмеження, що були встановлені на час дії особливого періоду;

завершуються всі міжбанківські розрахунки, що не були завершені під час особливого періоду.

Директор Департаменту Інформатизації А.С.Савченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси