Питання Міністерства економіки

Показані 1-20 із 334 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами державип.4. пп.67. абз.4
3визначає критерії ефективності управління корпоративними правами державип.4. пп.68
4формує за пропозицією суб’єктів управління перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизаціїп.4. пп.69
5формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведенняп.4. пп.70
6затверджує форму та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державіп.4. пп.73
7готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництвап.4. пп.74
8розробляє в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавствап.4. пп.11
9сприяє діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництвап.4. пп.78
10сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництвап.4. пп.83
11забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизаціїп.4. пп.87
12погоджує програму робіт з національної стандартизаціїп.4. пп.88
13погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо:п.4. пп.91
14погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до нихп.4. пп.91. абз.1
15погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизаціїп.4. пп.91. абз.2
16погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизаціїп.4. пп.91. абз.3
17затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розробленняп.4. пп.92
18проводить економічну оцінку проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та аналіз економічних факторів, що впливають на його виконанняп.4. пп.13
19затверджує Статут національного органу стандартизації та зміни до ньогоп.4. пп.97
20визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизаціїп.4. пп.100
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси