Питання Міністерства економіки

Показані 101-120 із 334 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
101здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Українип.4. пп.65. абз.2
102здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економікип.4. пп.67. абз.1
103здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права державип.4. пп.67. абз.2
104здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо оцінки ефективності управління об’єктами державної власностіп.4. пп.67. абз.3
105бере участь у формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері стимулювання розвитку регіонівп.4. пп.19. абз.1
106бере участь у координації та розвитку транскордонного співробітництва з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.19. абз.2
107бере участь у розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політикип.4. пп.19. абз.3
108бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльностіп.4. пп.19. абз.4
109забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організаційп.4. пп.47. абз.1
110забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема формує програми науково-технічного розвитку відповідних галузей промисловості та організовує їх виконанняп.4. пп.47. абз.2
111забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема виступає замовником та організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизип.4. пп.47. абз.3
112проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі таблиці “витрати-випуск” (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесівп.4. пп.4
113готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періодип.4. пп.5
114визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праціп.4. пп.6
115здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періодип.4. пп.7
116проводить аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо підвищення її рівняп.4. пп.8
117готує в установленому законодавством порядку прогноз зведеного балансу фінансових ресурсів Українип.4. пп.9
118проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростанняп.4. пп.10
119бере участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної фінансової, бюджетної та податкової політики, у тому числі в розробленні Основних напрямів бюджетної політики, складенні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періодип.4. пп.12
120проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системип.4. пп.15
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси