Питання Міністерства економіки

Показані 121-140 із 334 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
121здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштівп.4. пп.16
122формує і подає Мінфіну перелік державних цільових програм, які передбачається виконати у відповідному періоді з використанням бюджетних коштівп.4. пп.17
123формує державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконанняп.4. пп.18
124здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-енергетичних ресурсівп.4. пп.20
125здійснює розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпекип.4. пп.21
126веде Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій і Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економікип.4. пп.26
127проводить моніторинг та аналіз ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльностіп.4. пп.27
128готує пропозиції на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів державних інвестицій для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рікп.4. пп.28
129забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримкип.4. пп.29
130утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом “єдиного вікна” (далі - регіональні центри)п.4. пп.30
131затверджує положення про регіональні центри та здійснює методологічне забезпечення їх діяльностіп.4. пп.30-1
132організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників регіональних центрівп.4. пп.30-2
133веде Реєстр індустріальних парківп.4. пп.30-5
134звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парківп.4. пп.30-8
135проводить моніторинг функціонування індустріальних парківп.4. пп.30-10
136забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компанійп.4. пп.30-11
137інформує ДФС та відповідні місцеві держадміністрації про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України“Про індустріальні парки”п.4. пп.30-12
138веде Державний реєстр національних проектівп.4. пп.30-13
139забезпечує включення національного проекту та його складових до Державного реєстру національних проектівп.4. пп.30-15
140проводить координацію, моніторинг та оцінку реалізації національних проектівп.4. пп.30-17
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси