Питання Міністерства економіки

Показані 141-160 із 334 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
141за результатами моніторингу та оцінки реалізації національного проекту подає до Кабінету Міністрів України відповідний щоквартальний звіт та оприлюднює його на веб-сайті Мінекономрозвиткуп.4. пп.30-18
142здійснює заходи, у тому числі міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджуп.4. пп.30-19
143подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проектип.4. пп.31
144здійснює контроль за виконанням Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”п.4. пп.32
145формує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект переліку об’єктів державної власності, що можуть бути надані в концесіюп.4. пп.34
146погоджує титули будов (об’єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власностіп.4. пп.35
147проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерствап.4. пп.36
148організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерствап.4. пп.37
149проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі оцінку та моніторинг загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерствап.4. пп.38
150проводить моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнерап.4. пп.39
151бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерствап.4. пп.40
152веде облік договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерствап.4. пп.41
153розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економікип.4. пп.42
154проводить аналіз ефективності зовнішньої торгівлі промисловою продукцією з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку, розробляє рекомендації для відповідних галузей промисловості щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язківп.4. пп.44
155готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у цій сферіп.4. пп.49
156забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку промислового та оборонно-промислового комплексуп.4. пп.50
157здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавствомп.4. пп.52
158здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавствап.4. пп.53
159узагальнює практику здійснення закупівель, у тому числі міжнародну, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з питань закупівельп.4. пп.56
160надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівельп.4. пп.57
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси