Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 393 Київ Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 372 від 31.05.2017 № 1091 від 13.12.2017 № 758 від 19.09.2018 № 489 від 05.06.2019 № 847 від 18.09.2019 № 614 від 25.06.2020 № 861 від 23.09.2020 № 539 від 24.05.2021} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державне агентство водних ресурсів України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство водних ресурсів України {У тексті Положення слова “Міністр екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінприроди” - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019} {У тексті Положення слова “Міністр енергетики та захисту довкілля” в усіх відмінках замінено словами “Міністр захисту довкілля та природних ресурсів” у відповідному відмінку, а слово “Мінекоенерго” - словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020} 1. Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 2. Держводагентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Держводагентства є: 1) реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства; {Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. {Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 4. Держводагентство відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів; 2) видає, анулює, здійснює переоформлення дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах та територіальному морі) і видає їх дублікати; 3) видає та анулює дозволи на спеціальне водокористування; {Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1091 від 13.12.2017} 4) розробляє та бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; {Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 5) забезпечує задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства; {Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 6) розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затверджує правила їх експлуатації; 7) встановлює режими роботи водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди; {Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021} 9) здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем; {Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 10) аналізує та узагальнює звіти водокористувачів щодо використання водних ресурсів, перевіряє їх достовірність; 11) проводить моніторинг технічного стану гідротехнічних споруд підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; {Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 12) проводить моніторинг якості вод водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання; {Підпункт 12 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018} 13) проводить моніторинг якості вод водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення; {Підпункт 13 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018} 14) проводить моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем; 15) проводить моніторинг якості вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об'єктах; {Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018} 16) проводить моніторинг за переформуванням берегів; 17) проводить державний моніторинг вод відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; {Підпункт 17 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 758 від 19.09.2018} 18) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними; 19) погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів; 20) погоджує договори оренди та паспорти водних об'єктів; 21) погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водопідпірних споруд; 22) погоджує проекти щодо розмірів та режиму користування смуг відведення; 23) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу; 24) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах, а також з ліквідації наслідків аварій на таких спорудах; {Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 25) здійснює заходи, пов'язані із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь; 26) організовує виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів; 27) розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод; 28) забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання; {Підпункт 28 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} {Підпункт 29 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021} {Підпункт 30 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021} {Підпункт 31 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021} {Підпункт 32 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021} 33) здійснює управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління Держводагентства; 34) забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; {Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 35) погоджує нормативи водопостачання; 36) веде державний облік водокористування; 361) веде державний облік поверхневих вод у частині обліку поверхневих водних об'єктів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 361 згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017} 362) утворює басейнові ради; {Пункт 4 доповнено підпунктом 362 згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017} 363) затверджує водогосподарські баланси; {Пункт 4 доповнено підпунктом 363 згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017} 37) веде державний водний кадастр за розділами “Поверхневі водні об'єкти” та “Водокористування”; {Підпункт 37 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017} 38) здійснює паспортизацію річок і джерел питного водопостачання; {Підпункт 39 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021} 40) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель; 41) організовує та координує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; {Підпункт 41 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 42) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, що визначені Земельним кодексом України та Законом України “Про землеустрій”, щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству; 43) погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію у руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт; 44) розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою; 45) готує та вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції до державних цільових програм щодо прогнозів розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на коротко- та середньостроковий періоди і забезпечує їх виконання; {Підпункт 45 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 46) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; {Підпункт 46 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 47) здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів прикордонних вод; 48) готує пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною за міжнародними договорами зобов'язань з питань, що належать до його компетенції; 49) надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; {Підпункт 49 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 50) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; {Підпункт 50 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021} 51) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держводагентства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 52) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держводагентство з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держводагентства та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Держводагентства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держводагентства; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 489 від 05.06.2019} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держводагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держводагентства відповідно до встановлених правил; 5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 6) бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах Держводагентства, забезпечує в установленому порядку самопредставництво Держводагентства в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових (службових) осіб юридичної служби Держводагентства або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів Держводагентства в судах та інших органах через представників. {Пункт 5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 861 від 23.09.2020} 6. Держводагентство для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. 7. Держводагентство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. 8. Держводагентство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 9. Держводагентство у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 10. Держводагентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 489 від 05.06.2019, № 861 від 23.09.2020} 11. Голова Держводагентства: 1) очолює Держводагентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держводагентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та розроблені Держводагентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів проекти нормативно-правових актів Міндовкілля з питань, що належать до компетенції Держводагентства; 4) організовує та контролює виконання в апараті Держводагентства, його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля; 5) подає Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів для затвердження плани роботи Держводагентства; 6) звітує перед Міністром захисту довкілля та природних ресурсів про виконання планів роботи Держводагентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держводагентства, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 7) забезпечує взаємодію Держводагентства з визначеним Міністром захисту довкілля та природних ресурсів структурним підрозділом в апараті Міндовкілля; 8) забезпечує дотримання встановленого Міністром захисту довкілля та природних ресурсів порядку обміну інформацією між Міндовкілля і Держводагентством та вчасність її подання; {Підпункт 9 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 489 від 05.06.2019} 10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 11) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держводагентства (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держводагентства; {Підпункт 11 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 861 від 23.09.2020} 12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держводагентства; 13) призначає на посаду за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів і головами відповідних місцевих держадміністрацій керівників територіальних органів Держводагентства та звільняє їх з посади; 14) призначає на посаду за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів заступників керівників територіальних органів Держводагентства та звільняє їх з посади; 15) забезпечує виконання Держводагентством наказів і доручень Міністром захисту довкілля та природних ресурсів з питань, що належать до компетенції Держводагентства; 16) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держводагентства; 17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 18) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держводагентства; 19) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держводагентства, керівників територіальних органів Держводагентства, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 20) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників Держводагентства та його територіальних органів до відзначення державними нагородами; 21) залучає державних службовців і працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Держводагентства; 22) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Держводагентства та його територіальних органів доручення; 23) утворює комісії, робочі та експертні групи; 24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 25) підписує накази Держводагентства; 26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держводагентство; 27) здійснює інші повноваження, визначені законом. 12. Голова Держводагентства має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 489 від 05.06.2019, № 861 від 23.09.2020} 13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держводагентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держводагентстві може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держводагентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держводагентства. 14. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держводагентства затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Держводагентства затверджує його Голова за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Штатний розпис, кошторис апарату Держводагентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном. 15. Держводагентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси